• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 101
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Amacı: 
Ders, Sanat ve Kültür Yönetimi eğitimine yeni başlayan öğrencilere hem meslekleri konusunda bir perspektif kazandırmayı, hem de eğitimlerinde ve mesleklerinde başarı elde edebilmeleri için gereken araç ve yöntemleri sunmayı amaçlamaktadır. Kültür sanat yönetimi standart iş tanımları olan bir meslek değildir, çok geniş bir spektrumda birçok iş tanımını kapsar. Mesleğin bu doğası icabı, kültür sanat yönetimi eğitimi, öğrencinin birçok alanda donanım kazanmasını sağlar ancak belli bir alanda kendini geliştirmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Ders, öğrencinin bu konuda bilinçlenmesini, kendi sorumluluğunu üstlenebilmesi, kendi ilgi alanını eğitim süreci boyunca keşfetmesi, mesleki yaşamını planlayabilmesi ve bu doğrultuda kendini geliştirmesi için gereken kişisel özellikleri geliştirmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Derste kültür sanat yönetimi meslek alanları ve eğitimi ile ilgili genel bir  çerçeve çizildikten sonra, kişisel gelişim konuları ve mesleki gelişimdeki  uygulamaları ele alınır: stratejik planlama ve uygulama yöntemleri, başarı stratejileri, iletişim, ilişkiler yönetimi, dönüşüm yönetimi konuları işlenir.  İnsan ile kültür ve kültür yönetimi arasında ilişki kurulur, bunu sağlamak  için sanat yönetimi konularının yanı sıra, logo-pedagoji, felsefe ve  psikoloji disiplinlerinden yararlanılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sınav, B.ödev, C.tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Kültür sanat yönetimi konusunda genel bir  perspektif kazanmak, kültür sanat yönetiminin  ilgilendiği alanları, kültür sanat kurumlarının ve  kültür sanat yöneticisinin görevlerini  

kavramak. Kendi meslek seçimini  

anlamlandırmak. 

2
Kültür-kültür mirası ile sanatı ilişkilendirmek.  Kültür sanat yönetiminin farklı bağlamlarını ve ilişkili olduğu diğer alan ve disiplinleri anlamak.  Kendini farklı alanlarda geliştirmesi gerektiği  konusunda bilinçlenmek. İlgi alanını keşfetmek  ve o konuda kendini geliştirme sorumluluğunu  üstlenme konusunda bilinçlenmek. 2, 10
Stratejik planlama metodolojisini kavramak.  Bu metodun kişisel ve kurumsal olarak  kullanım biçimlerini anlamak. Kişisel stratejik  plan oluşturarak kendine amaçlar, hedefler  belirleyebilmek. Kendi eğitiminin, kariyerinin,  gelecekte çalışacağı kurumun, departmanın  veya ekibin geleceğini kurgulama ve uygulama  metodolojisi kazanmak.  2, 10
Başarı kavramını netleştirmek. Başarı için  pratik yöntemler öğrenmek ve motivasyon  kazanmak. Karar verme mekanizmalarını  anlamak.  10
İnsan felsefesinin temellerini anlamak.  İnsanlararası iletişimin ve ilişkilerin temel  prensiplerini anlamak. Başarı için iletişim ve  ilişkilerde yeni bakış açıları kazanmak. İletişim  becerilerini geliştirmek. Kendine ve dış  dünyaya yönelik eleştirel bakış açısı kazanmak.  8, 10, 11
Öğrenmeye, kendini kişisel ve mesleki olarak  geliştirmeye, kendi üzerine düşünmeye motive  olmak. Sorumluluk alma duygusunu  

geliştirmek. 

8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık 
Neden kültür sanat yönetimi eğitimini seçtiniz?   
2 Kültür Sanat Yönetimine giriş: tanımı, çerçevesi, gelişim  tarihçesi. Kültür sanat yöneticisinin sorumluluk alanları.  
3 Sanatı kültür ve kültür mirası bağlamında anlamak.  
4 Kendilik görüşü ve dünya görüşü kavramları, bu kavramların  Kültür-sanat ve K.S. yönetimin alanlarındaki yeri.  
5 Kültür sanat yönetiminde girişimci yaklaşım. Planlama mı,  doğaçlama mı? Anlam odaklı stratejik planlama ve uygulaması.   
6 Anlam odaklı stratejik planlama ve uygulaması. Başarı odaklı – anlam odaklı yaklaşımlar.   
Anlam odaklı stratejik planlama ve uygulaması.  
ARA SINAV  
9 Başarı stratejileri ve kültür girişimciliğindeki kullanımı.   
10  Maslow’un öğrenme ve başarı modeli.   
11  İletişim ve iletişim stratejileri. Kültür sanat yönetiminde  uygulama örnekleri.   
12  İlişkiler yönetimi. İnsan tanıma. Kültür-sanat yönetiminde  paydaşlarla ilişkiler.  
13  İlişkiler yönetimi. İnsan tanıma.Kültür-sanat yönetiminde paydaş  analizi ve paydaşlarla ilişkiler.  
14  Kültür-sanatta kişisel ve toplumsal dönüşüm.   
15  FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Ders notu yoktur. Sunumlar paylaşılacaktır. Öğrenciler derste not alacaklardır.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  SIRA  KATKI YÜZDESİ
Yazılı Ödev (30)  30
Ara Sınav  40
Katılım  30
Toplam    100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI    40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI    60
Toplam    100

 

DERS KATEGORİSİ  Seçmeli Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik  SAYISI  Süresi  

(Saat)

Toplam  

İş Yükü  

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)  15  45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)  15  15
Sınav hazırlık  10  20
Yazılı Ödev (makale)  13  39
       
Toplam İş Yükü      119
Toplam İş Yükü / 25 (s)      4.76
Dersin AKTS Kredisi