• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik animasyon konusunda tasarım ve uygulama bilgisi kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK ANİMASYON dersinde öğrencilere Hareketli grafik tasarımlar yaratma becerisi, Görüntü işleme ve kurgulama becerisi, Görsel efektler ve hareketli kompozisyonlar oluşturma becerisi kazandırılır ve Adobe After Effects programı ile grafik animasyon uygulamaları yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Grafik tasarım, animasyon ve film yapımı konularında temel bilgi sahibi olmak 1, 2
Güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilmek 5, 6, 7, 8
İki ve üç boyutlu imgeler ile video ve ses dosyalarını bir arada kullanarak tasarım yapabilme becerisi 3, 5, 8
Disiplinler arası çalışabilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi  2, 10
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareketli grafik tasarımın kullanım alanlarına ilişkin örneklerin incelenmesi.  
2 After Effects'e giriş. Photoshop’ta oluşturulmuş bir tasarımın hareketlendirilmesi. Zaman çizgisinin idaresi.  
3 Hareketli arkaplanlar yaratılması ve hareketli tipografi çalışmaları  
4 İllustrator ve After Effects’in birlikte kullanımı. Vektör tabanlı grafik animasyonlar.  
5 Proje 1: Logo animasyonu alıştırmaları. Storyboard’un çizilmesi.  
6 Proje 1: Logo animasyonunu hazırlamak ve ses eklemek.  
7 “Solid” katman ile uygulamalar. Farklı “mode” değerleri ile filmi renklendirmek.  
8 Maskelerle çalışmak. Çizgi, fırça ve write-on efektleri.  
9 “Parenting” özelliği ile animasyon içindeki öğeleri koordine etmek.  
10 After Effects’in yaygın olarak kullanılan efektleri ile uygulamalar.  
11 Final Projesi: Bir sinema filmi için jenerik tasarımı.  
12 Final Projesi: Çok sahneli storyboard’un hazırlanması  
13 Final Projesi: Görsel imgelerin, video ve seslerin toplanması işlenmesi.  
14 Sahnelerin montajı ve final projesinin son haline getirilmesi  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Hareketli grafikler (motion graphics) ve Adobe After Effects programı hakkında hazırlanmış tüm basılı yayınlar ve web siteleri.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 5 Proje
Sınavlar 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 5 %40
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X  
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.            
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.            
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 5 10 50
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5