• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 208
Ders Tipi: 
Seçmeli
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin web ortamına yönelik grafik tasarım bilgisi ve teknik uygulama bilgisi kazanmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

WEB TASARIMI  dersinde öğrencilere web tasarımının temel ilkeleri, etkileşim tasarımı esasları ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi verilir. Öğrenciler, web tasarım programında (Adobe Dreamweaver ya da eşdeğeri) web grafiklerinin formatları ve özellikleri, html etiketleri, çalışma alanı, araçlar, menü ve paneller, web projesi planlama ve diyagram ile oluşturma, sayfalar arası bağlantı kurma, sayfa içi sıralı ve sırasız listeler ile çalışma, web için piksel tabanlı programda görsel hazırlama ve ekleme, navigasyon tasarımı, menüler ve butonlar, web renkleri ve web tipografisi, CSS ile çalışma, stiller ile paragraf ve başlık şekillendirme, zemin ve çerçeve oluşturma, çok sütunlu dinamik sayfalar oluşturma, javascript kullanma, behaviour ekleme (pop-up pencere, buton vb) gibi web sitesi tasarlamaya yönelik bilgileri kazanırlar. Web sitesi tasarlayarak ve uygulama yaparak deneyim kazanırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Grafik ve web tasarımı ile ilgili tasarım kurallarını ve teknik bilgileri kavrayabilme 1, 2
Dijital yayınlar için tipografi ve sayfa tasarım çözümleri geliştirebilme 3, 5, 7, 8, 10
Alandaki güncel yaklaşımları takip etme 10
Disiplinlerarası çalışma 2
Dijital ve etkileşimli tasarım 3, 5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Web Tasarıma giriş. Kodlama dilleri ve tasarım yöntemleri hakkında genel bilgilerin verilmesi  
2 HTML etiketlerinin tanıtılması.   
3 Dreamweaver programına giriş. Panellerin tanıtılması. HTML ile bir web sayfasının hazırlanması.  
4 Sayfalar arası bağlantıların (link) kurulması.  
5 Sayfa içi linkler ve sıralı-sırasız listeler ile çalışmak.  
6 Fotoğrafların web sayfalarına eklenmesi. Dosya formatları ve Photoshop ile hazırlık aşamaları.  
7 Metin ve fotoğraflar kullanarak 4 sayfalı bir web sitesinin oluşturulması.  
8 Roll-over butonların hazırlanması. Örnek web sitesinin tasarlanması.  
9 Vize Sınavı  
10 CSS’ye giriş. Stil dosyaları ile paragraf ve başlıkları şekillendirmek.  
11 CSS ile zeminler, çerçeveler oluşturmak.  
12 CSS ile buton yapımı. Örnek bir sitenin hazırlanması.  
13 Div etiketi (tag) ve CSS ile sayfa düzeni çalışmaları  
14 Javascript ile uygulamalar. Pop-up pencereler ve açılır menüler  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 16 16
Final Sınavı 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri