• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 207
Ders Tipi: 
Seçmeli
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Öğrencilere illüstrasyon teknikleri öğretilerek ve ulusal ve uluslararası başarılı illüstrasyon örnekleri gösterilerek yaratıcı görsel öyküleme ve teknik uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler öğretilen illüstrasyon tekniklerini kullanarak verilen konuları yaratıcı bir biçimde görselleştirirler. Eskiz değerlendirmesi sonrası orijinale geçerek, malzeme (kağıt, boya, bilgisayar, kolaj vs. gibi ) ve teknikler ile tanışırlar, öğretim üyesi eşliğinde bire bir çalışarak teknik ustalık ve sanatsal bakış açısı kazanırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Özgün sanat eserleri üretme becerisi 2, 3, 8
Grafik Tasarım alanında araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 4, 10
Grafik tasarıma ve boyama tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 2
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 2, 3, 8
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyon dersine genel giriş, illüstrasyon nedir, grafik tasarım alanındaki önemi, illüstrasyonun sanatla olan ilişkisi.  
2 İllüstrasyonda kullanılan malzemeler, illüstrasyon türleri arasındaki farklar, kurşun kalem tekniği ile çalışma  
3 Suluboya tekniği ile örneklerin incelenmesi ve alıştırmalar.   
4 Bir hikaye için eskiz yapmak ve eskizlerden birini 35x50 cm yüzeyde suluboya ile oluşturmak.   
5 Bilinen nesneleri farklılaştırmak ve suluboya ile çalışmak.  
6 Verilen konuya devam edilir. Eleştiriler ve çözüm önerileri sunulur.  
7 Kuruboya tekniği ile eskizler yapmak.  
8 Verilen konu hakkında eskizler yapmak, kuruboya ile sonuçlandırmak.  
9 Metamormoz: organik ve inorganik iki nesnenin birbirlerine dönüşmesini sağlayarak yeni bir sonuç elde etmek.   
10 Metamorfoz konusuna devam edilir. Eleştiriler ve çözüm önerileri sunulur.  
11 Herhangi bir objeye bir çizgi ilavesiyle farklı bir biçim elde etmek.   
12 Bir önceki konuya devam ediilir ve her öğrencinin 10-20 adet arası yeni fikir bulması istenir.   
13 Dergi kapağı illüstrasyonu hakkında açıklama ve örnek incelemeleri. Belirli türde bir dergi için ile kapak illüstrasyonunu yaptırılır.  
14 Kitap kapağı illüstrasyonu hakkında açıklama ve örnek incelemeleri. Bir roman için kapak illüstrasyonunu yaptırılır.  

 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap İllustrasyonla ilgili yayınlar, sergiler ve müzeler. Uluslararası sanatçıların eserlerini içeren web siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.     X    
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5