• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 203
Ders Tipi: 
Seçmeli
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tipografinin tarihi, temel terimleri, temel yazı karakterleri konusunda bilgiler vermek. Uygulamalı projeler ışığında tipografik tasarım kriterlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Biçim-içerik ilişkileri, geometrik soyutlama ve yalınlaştırma, görsel hiyerarşi, tipografik kompozisyon ve bütünlük oluşturma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 2
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisine sahip olmak 2
Algılama ve tasarlama becerisi kazanmak 2, 3
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 2, 3
Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak 2, 3, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Kaligrafiden Tipografiye  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fırça ile kaligrafi çalışmaları  
4 Kaligrafi çalışmasınını teslimi, tipografik soyutlama çalışmaları  
5 Tipografik soyutlama çalışmalarının teslimi  
6 1. projenin teslimi, Proje II: Görsel Hiyerarşi  
7 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
8 Bilgisayarda kompozisyon alternatifleri  
9 Kompozisyon alternatiflerinin teslimi ve seçilmesi  
10 2. projenin teslimi, Final Projesi: Arma ve Yazışma Seti Tasarımı  
11 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
12 Siyah-beyaz arma çalışmalarının teslimi  
13 Yazışma seti için eskiz hazırlama  
14 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  

 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap İletişim ve grafik tasarım / Prof. Dr. Emre Becer

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 2 Proje, 3 Ödev
Sınavlar 1 Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 %10
Ara Sınav    
Seminer ve Sunum    
Proje 2 %30
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 3 5 15
Seminer ve Sunum      
Proje 2 14 28
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 14 14
       
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,20
Dersin AKTS Kredisi     6