• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 334
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, müşteri ilişkileri yönetiminin ilkelerini ve müşteri hizmetlerinin marka stratejisi bakımından önemini vurgulamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders şu konuları kapsar: İş tanımı, ajans yapısı, ajanslar ve müşteriler arası iletişim,  müşteri ilişkileri departmanının rolü ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 12- Grup Çalışması 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav/Sunum, Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklamcılıkta müşteri ilişkileri süreç yönetimini kavrar. 3,4,5,6,7
2) Müşteri İlişkileri departmanının reklam ajansındaki yerini kavrar. 3,4,8,9,10
3) Strateji ve müşteri ilişkileri departmanları arasındaki bağlantıyı tanımlar.       3,4,5,6,7,8,10
4) Müşteri ilişkileri sorumlularının temel sorumluluklarını, ana rollerini açıklar.      3,4,5,6,7,8,9,10

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müşteri ilişkilerine giriş  
2 Ajans süreci ve müşteri ilişkilerinin araçları  
3 Müşteri ilişkileri sorumlusunun ajanstaki yeri  
4 Müşteri ilişkileri departmanının yapısı ve rol dağılımı  
5 Strateji ve müşteri ilişkileri departmanları arasındaki ilişki  
6 “Brief” analizi  
7 Ara sınav  
8 Müşteri ile nasıl iletişim kurulur  
9 Pazarlık yöntemleri  
10 Stratejik ilişkiler geliştirme  
11 Karlılık ve finansal ölçekler     
12 Karlılık ve finansal ölçekler     
13 Zaman yönetimi ve müşteri ilişkileri  
14 Proje yönetimi ve müşteri ilişkileri  
15 Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Dickinson, Don and Davis, Craig (2018). The New Account Manager: Redefining the Crucial Role of Account Servicein the Changing Business of Advertising and PR. (3rd edition). Melvin & Lee Publishers.

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler Grup Projesi
Sınavlar Ara Sınav ve Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET YÜZDE
Ara Sınav 1 40
Proje 1 30
Sunum 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    60
Yıl İçinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklamcılık alanıyla ilgili temel kavramlar ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinleri dahilindeki akademik, kültürel, artistik ve teknik donanımı sayesinde reklamcılığı, farklı bakış açıları ile değerlendirir.          
3 Hedef kitle ve pazar bölümlendirmesi ile ilgili bilgisi aracılığıyla, farklı medya özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.       x  
4 Reklamcılık alanında veri toplama, uygulama, sonuçları değerlendirme ve ilgili kişilerle paylaşma aşamasında, araştırma yöntemleri ve teknikleri ile ilgili bilgisini kullanır.          x
5 Geleneksel ve yeni medyada, bireysel veya bir takım üyesi olarak, reklam kampanyası süreci ile ilgili elde ettiği bilgiyi planlar ve yönetir.         x
6 Reklamcılık alanında, hedef kitleye uygun medya planlaması yapar.         x
7 Reklam ile ilgili medya stratejisi hazırlar ve uygular.         x
8 Reklamcılıkta kalite standartlarıyla, etik değerlerle, yasal düzenlemelerle ve evrensel değerlerle uyum içinde çalışmaya dikkat eder.           x
9 Alanda faaliyette bulunan profesyonel kuruluşlarla, derneklerle, kurumlarla diyalog kurma aracılığıyla, problemlere çözüm önerileri sunar.         x
10 Hayat boyu öğrenim prensibi ile, kendi ürettiği reklam içeriğini sosyal gelişmelerle, duyarlılıklarla, tüketici davranışlarındaki değişimlerle ve reklamcılıktaki yeniliklerle ilişkilendirir.          x
11 Eleştirel bakış açısıyla reklamcılık alanında sahip olduğu bilgi ve yetileri  değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara sınav 1 3 3
Proje ve proje sunumu 1 20 20
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5