• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin belli bir ürün veya hizmete dair tüm kampanya sürecini yönetmesini veya söz konusu süreç içindeki belirli bir detaya (Prodüksiyon, metin yazımı, görsel tasarım, vs.) odaklanmasını sağlamaktır. Farklı dönemlerde, farklı reklam uygulamaları yapılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir dönemde yapılan bir reklam uygulaması, diğer dönemde tekrarlanmayabilir.
Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı, öğrencilere müşteri için bir reklam kampanya planı geliştirme konusunda uygulamalı bir fırsat sunmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
7- Beyin Fırtınası 12- Grup Çalışması 13- Saha Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sözlü Sınav / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklam/Pazarlama iletişimi kampanyası oluştururken, araştırma, stratejiler, tasarım, medya seçimi, satış promosyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili becerileri gelişir. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
2) Kampanya stratejisinde “Büyük Fikrin” (Big Idea) yapısını ve uyumluluğunu anlar ve bu fikirleri bir ikna edici bir sunumla aktarır. 3, 5, 9
3) Reklamcılık alanında kullanılan terminolojiyi, tekniği ve prosedürleri uygular. 3, 6, 7, 8
4) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, reklam/pazarlama iletişimi projesi tasarlar ve uygular. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ilkeleri ve gereklilikler. Derse giriş.   
2 Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun seçilmesi.  
3 İş bölümü yapılması & projelerin tasarlanması. (Projeler, Adobe tasarım programları ile veya  seçilmiş olan ürün/hizmetin gerektirdiği diğer araçların kullanımı ile  tasarlanacaktır.)   
4 Taslak metinlerin hazırlanması  
5 Üretim öncesi, planlama  
6 Onaylı son metinler  
7 Grup toplantıları, yazılı taslak rapor, bireysel yazılı taslak raporlar  
8 Yarıyıl Sınavı: Tasarlanan projenin sunumu  
9 Tasarlanan projenin uygulanması  
10 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.   
11 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.  
12 Blog, Video-log ve web sitesinin görsel tasarımının yapılması & projede düzeltme yapılması.  
13 Üretim sonrası, Reklam, Halkla İlişkiler Kampanyaları  
14 Ders için hazırlanan blog, video-log ve dijital platformlarda haberler.   
15 Çalışma projelerinin sergisi   
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Öğretim elemanı tarafından verilecek ders notları
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize (Tasarlanan projenin sunumu ) 1 80
Ödev (Final projesine hazırlık. Ödevler toplanılmayabilir.) 14 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ödev (Final projesine hazırlık. Ödevler toplanılmayabilir.) 14 5 70
Ara Sınav (Tasarlanan projenin sunumu) 1 2 2
Final (Proje) 1 80 80
Sunum (Final projesi sunumu) 1 2 2
Toplam İş Yükü     370
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,8
Dersin AKTS Kredisi     15
Hiçbiri