• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı tüm reklam kampanyası sürecini; pazarlama stratejisi, planlama ve yaratıcı sürecini tam olarak anlamaktır
Dersin İçeriği: 

Bu dersin amacı, öğrencilere müşteri için bir reklam kampanya planı geliştirme konusunda uygulamalı bir fırsat sunmaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
7- Beyin Fırtınası 12- Grup Çalışması 13- Saha Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklam, pazarlama iletişimi kampanyası oluştururken, araştırma, stratejiler, tasarım, medya seçimi, satış promosyonu ve halkla ilişkiler ile ilgili becerileri geliştirmek 1,2,4,5,6,8,9,10 7,12,13,15,16 B,C,E
2) Bir Reklam Kampanyası stratejisinde “Büyük Fikrin” (Big Idea) yapısını ve uyumluluğunu anlar ve bu fikirleri bir ikna edici bir sunumla aktarır 1,2,4,5,6,8,9,10 7,12,13,15,16 B,C,E
3) Pazarlama iletişimi ve reklamcılıkta kullanılan terminolojiyi, tekniği ve prosedürleri uygular 1,2,4,5,6,8,9,10 7,12,13,15,16 B,C,E
4) Reklam/Pazarlama iletişimi projelerini tasarlar ve uygular 1,2,4,5,6,8,9,10 7,12,13,15,16 B,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ilkeleri ve gereklilikler. Derse giriş.   
2 Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun Seçilmesi.  
3 İş bölümü yapılması & projelerin tasarlanması.  
4 Taslak metinlerin hazırlanması  
5 Üretim öncesi, planlama  
6 Onaylı son metinler  
7 Grup toplantıları, yazılı taslak rapor, bireysel yazılı taslak raporlar  
8 Yarıyıl Sınavı: Tasarlanan projenin sunumu  
9 Tasarlanan projenin uygulanması  
10 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.   
11 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.  
12 Blog, Video-log ve websitesinin görsel tasarımının tapılması & projede düzeltme yapılması.  
13 Üretim sonrası, Reklam, Halkla İlişkiler Kampanyaları  
14 Ders için hazırlanan blog, video-log ve dijital platformlarda haberler.   
15 Çalışma projelerinin sergisi   
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize (Tasarlanan projenin sunumu ) 1 80
Ödev 14 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         x  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         x  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     x      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         x  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. x          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ödev (Final projesine hazırlık) 14 5 70
Ara Sınav (Tasarlanan projenin sunumu) 1 2 2
Final (Proje) 1 80 80
Sunum (Final projesi sunumu) 1 2 2
Toplam İş Yükü     370
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,8
Dersin AKTS Kredisi     15