• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 410
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Teknoloji ve iletişim araçlarının gelişim hızı bir hayli yüksektir. Bu doğrultuda, reklam ilke ve stratejilerinin de aynı kalması beklenemez. Cep telefonlarının yaygın kullanımı ve dijital pazarlamanın gelişimi vasıtasıyla hedef kitle ve müşteriler daha erişilebilir hale gelmiştir. Bu ders kapsamında, mobil pazarlama ve reklamcılığa dair teorik ve pratik bilginin önde gelen şirketler vasıtasıyla öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin, uygulama süreçlerinde yer alması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler mobil pazarlama ve reklamcılığın tüm yönlerine aşina olacak ve Mobil Pazarlama Derneği (MMA) tarafından koordine edilen ders gündemindeki konular hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 7- Beyin Fırtınası 8 12- Grup Çalışması 13- Saha Çalışması 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Dijital pazarlama, dijital reklamcılık, mobil pazarlama, mobil reklamcılık ve sosyal medya gibi yeni medya bileşenlerine dair bilgiyi pekiştirmek
1, 2, 4, 5, 6, 8 1, 2, 6, 7, 15, 19 A, C
  1. Yeni medya terminolojisini pekiştirmek
1, 4, 6, 8 1, 2, 15 A, C
  1. Trendler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi edinmek
1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 6, 7, 15, 19 A, B, C, E
  1. Bilgiyi eğitim materyalleri ve vakalarla pekiştirmek
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 19 B, C, E
  1. Mobil pazarlama ve reklamcılık alanında lider firmaların farklı yaklaşımlarını dinlemek bu firmaların mobil pazarlama ve reklamcılık süreçlerine katkı sağlamak
1, 2, 4, 5, 6, 8 2, 6, 7, 12, 13, 15, 19 B, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders Planı Değerlendirmesi ve Planın Gözden Geçirilmesi NMA
2 Dijital Verilerde Türkiye - Sayılar Kantar
3 Google Reklamcılık Çözümleri Google
4 Facebook Yaratıcı Reklamcılık Facebook
5 Ölçüm ve Analitik Adjust
6 Dijital İçerik Oluşturma ve Planlama Onedio
7 Ara Sınav  
8 Influencer Pazarlama GoogleAdLab
9 Uygulama Geliştirme AppSamurai
10 Oyunlar, gameplay ve e-spor Gameloft
11 Mobil Ticaret & Ödeme Araçları Gitti Gidiyor-Sahibinden
12 Veri: Veri türleri, veri depolama ve veri kullanımı Zubizu-IBM
13 Diğer Reklam Türleri GroupM / Publicis
14 Medya Planlama Mediacom
15 Dijital pazarlama hakkında son tartışma  
16 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Advertising Media Planning, Seventh Edition (Jack Z. Sissors, Roger B. Baron), 2010
Media Planning (Ephron, Ervin.) 2006
Diğer Kaynaklar Öğretim elemanının ders notları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları haftalık olarak verilcektir. 
Ödevler Ödevler sınıfta verilecektir.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Proje  5 40
Sunum 5 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     X      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
Ara Sınav 1 4 4
Proje  5 25 125
Sunum 5 2 10
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     367
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,68
Dersin AKTS Kredisi     15