• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 410
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Teknoloji ve iletişim araçlarının gelişim hızı bir hayli yüksektir. Bu doğrultuda, reklam ilke ve stratejilerinin de aynı kalması beklenemez. Cep telefonlarının yaygın kullanımı ve dijital pazarlamanın gelişimi vasıtasıyla hedef kitle ve müşteriler daha erişilebilir hale gelmiştir. Bu ders kapsamında, mobil pazarlama ve reklamcılığa dair teorik ve pratik bilginin önde gelen şirketler vasıtasıyla öğrencilere aktarılması ve öğrencilerin, uygulama süreçlerinde yer alması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler mobil pazarlama ve reklamcılığın tüm yönlerine aşina olacak ve Mobil Pazarlama Derneği (MMA) tarafından koordine edilen ders gündemindeki konular hakkında teorik ve pratik bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 7- Beyin Fırtınası 8 12- Grup Çalışması 13- Saha Çalışması 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1.Dijital pazarlama, dijital reklamcılık, mobil pazarlama, mobil reklamcılık ve sosyal medya gibi yeni medya bileşenlerine dair bilgisi pekişir. 10
2. Yeni medya terminolojisi pekişir.  10
3.Trendler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olur. 10
4. Bilgiyi eğitim materyalleri ve vakalarla pekiştirir.  3, 5, 6, 7
5. Mobil pazarlama ve reklamcılık alanında lider firmaların farklı yaklaşımlarını dinler ve yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, bu firmaların mobil pazarlama ve reklamcılık süreçlerine katkı sağlar. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Ders Planı Değerlendirmesi ve Planın Gözden Geçirilmesi NMA
2 Dijital Verilerde Türkiye - Sayılar Kantar
3 Google Reklamcılık Çözümleri Google
4 Facebook Yaratıcı Reklamcılık Facebook
5 Ölçüm ve Analitik Adjust
6 Dijital İçerik Oluşturma ve Planlama Onedio
7 Ara Sınav  
8 Influencer Pazarlama GoogleAdLab
9 Uygulama Geliştirme AppSamurai
10 Oyunlar, gameplay ve e-spor Gameloft
11 Mobil Ticaret & Ödeme Araçları Gitti Gidiyor-Sahibinden
12 Veri: Veri türleri, veri depolama ve veri kullanımı Zubizu-IBM
13 Diğer Reklam Türleri GroupM / Publicis
14 Medya Planlama Mediacom
15 Dijital pazarlama hakkında son tartışma  
16 FİNAL   

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Advertising Media Planning, Seventh Edition (Jack Z. Sissors, Roger B. Baron), 2010
Media Planning (Ephron, Ervin.) 2006.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders notları haftalık olarak verilecektir. 
Ödevler Ödevler sınıfta ve/veya Google Classroom’da verilecektir.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Proje  (Final projesine hazırlık-Yazılı olarak toplanılmayabilir.) 5 40
Sunum (Final projesine hazırlık sunumları) 5 40
Toplam    100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
Ara Sınav 1 4 4
Proje (Final projesine hazırlık-Yazılı olarak toplanmayabilir.) 5 25 125
Sunum (Final projesine hazırlık sunumları) 5 2 10
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     367
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,68
Dersin AKTS Kredisi     15
Hiçbiri