• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 273
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin dijitalleşen reklam pazarına adaptasyon sağlamaları, dijital reklam mecralarının, ajanslarının ve içerik üreten mekanizmalarının çalışma sistemlerini öğreterek dijital medya planlanması ve satınalma süreçlerini anlamalarıdır.
Dersin İçeriği: 

Dijital Medyanın tanımı ve tarihçesi, reklam modelleri, dijital mecraların çalışma metotları, dijital platformlar, global ve yerel ölçümlemeler, dijital planlama ve içerik üretici ajanslarının çalışma sistemleri, medya satın alma süreçleri ve data segmentasyonu, güvenli internet ve yanıltıcı reklam metotları, dijitalleşen diğer reklam mecraları ve örnek çalışma modelleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Dijital reklamcılığın temel kavramlarını ve terimlerini bilir. 1
2) Dijital reklam platformlarını ve  modellerini bilir. 1
3) Dijital reklamcılığın, dijital pazarlama içindeki önemini bilir. 1
4) Dijital medya planlamasını ve dijital içerik üretimini, yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla dijital reklam projesinde kullanır. 3, 6, 7, 8, 11
5) Bilgi paylaşımı vasıtasıyla sektörden gelen konukların deneyimlerinden yararlanır. 9, 10

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş : Dijital reklamcılığın dünyada  ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi Banner, internet, new-media, social-media
2 Dijital reklamcılık terimleri ve reklam platformları Facebook,twitter,instagram,youtube
3 Geleneksel dijital reklamcılık modelleri ve web platformu Web, www, click, cpm, cpa, cpl, cpc,
4 Mobil reklamcılık Mobile Phone, App, Ios, Android
5 Arama motoru reklamcılığı, SEM & SEO Google Advertising
6 Sosyal medya Twitter, Instagram, Facebook, Reddit, Clubhouse, vs.
7 ARA SINAV  
8 Native reklam modelleri  Organic Advertising
9 Online video reklamcılığı Youtube, OTT
10 Global ve yerel dijital ölçümleme kurumları ve metotları Gemius, Google Analytics, Sizmek
11 Dijital medya stratejisi ve içerik üretimi Dijital Media Agency
12 Bigdata ; Programatik Programatic
13 Örnek olay incelemesi  
14 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi  
15 Proje hazırlama ve sunum Admob, GDN, Google Adworks, Google Adsense
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Yeni Nesil Reklamcılık, Dijital Çağ İçin Yeni Kurallar, Fons Van DYCK.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt, video, basılı malzeme 
Ödevler Kampanya projeleri
Sınavlar Kısa sınav, vize ve final (sınav ve proje)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Sınav ve/veya Google sertifika

sı olabilir)

1 60
Kısa Sınav 1 10
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanılmayabilir.) 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersİ

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanılmayabilir.) 4 1 4
Final (Sınav, proje ve sunum) 1 15 15
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     4