• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 273
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin dijitalleşen reklam pazarına adaptasyon sağlamaları, dijital reklam mecralarının, ajanslarının ve içerik üreten mekanizmalarının çalışma sistemlerini öğreterek dijital medya planlanması ve satınalma süreçlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Dijital Medyanın tanımı ve tarihçesi, reklam modelleri, dijital mecraların çalışma metotları, dijital platformalar, global ve yerel ölçümlemeler, dijital planlama ve içerik üretici ajanslarının çalışma sistemleri, medya satın alma süreçleri ve data segmentasyonu, güvenli internet ve yanıltıcı reklam metotları, dijitalleşen diğer reklam mecraları ve örnek çalışma modelleri vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 5- Problem Çözme 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dijital Reklamcılığın temel kavramlarını ve terimlerini öğretir. 1, 2, 3, 5, 8, 10 1,2,6,7,8 A
2) Dijital Reklam platformlarını ve  modellerini anlatır. 1, 2, 3, 5, 8, 10 1,2,15,19 A,C
3) Dijital reklamcılığın, dijital pazarlama içindeki önemini gösterir. 1, 2, 3, 5, 8, 10 1,2,6,7,15,19 A,C
4) Dijital medya planlamasını, dijital içerik üretimini ve dijital reklam projelerinin oluşturulmasını örneklerle öğretir. 1, 2, 4, 5, 8, 10 1,5,6,8,15,19 A,B,C
5) Sektörden konuklar çağırarak, deneyimlerinden yararlanır. 8, 10 1,2,6,7,15,19 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş : Dijital reklamcılığın Dünya’da ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi Banner, internet, new-media, social-media
2 Dijital reklamcılık terimleri ve reklam platformları Facebook,twitter,instagram,youtube
3 Geleneksel dijital reklamcılık modelleri ve web platformu Web, www, click, cpm, cpa, cpl, cpc,
4 Mobil Reklamcılık Mobile Phone, App, Ios, Android
5 Arama motoru reklamcılığı, Sem & Seo Google Advertising
6 Sosyal Medya Twitter, Instagram, Facebook
7 ARA SINAV  
8 Native reklam modelleri  Organic Advertising
9 Online Video Reklamcılığı Youtube, OTT
10 Global ve Yerel dijital ölçümleme metotları Gemius, Google Analytics, Sizmek
11 Dijital medya stratejisi ve içerik üretimi Dijital Media Agency
12 Bigdata ; Programatik Programatic
13 Örnek olay incelemesi  
14 Kampanya planının uygulanması, kampanya örneklerinin gözden geçirilmesi  
15 Proje hazırlama ve sunum Admob, GDN, Google Adwords, Google Adsense
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yeni Nesil Reklamcılık, Dijital Çağ İçin Yeni Kurallar, Fons Van DYCK.
Diğer Kaynaklar Projeler ve örnek olaylar, wearesocial.com, hootsuite, iab-turkiye, reklamcılar derneği

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt, video, basılı malzeme 
Ödevler Kampanya projeleri
Sınavlar Kısa sınav, vize ve final (sınav ve proje)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 10
Ödev 4 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersİ

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.     X      
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       X    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     X      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 4 1 4
Final (Sınav, proje ve sunum) 1 15 15
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     4