• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik ve küçük şirket yönetimi alanlarında genel bilgiler sunarak, öğrencilerin gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin özellikler; girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi; iş fikri oluşturma süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler; iş modeli; iş planı hazırlanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim, 12: Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Girişimci ve Girişimcilik kavramını açıklar. 3, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 A - C
2) Yeni girişimlerle ilgili işletme konularını bilir.  3, 7,  8, 9, 10 1, 2, 3 A - C
3) Girişimcinin bilgi tavır ve yeteneklerini tanır, bilir. 3, 7, 8, 10 1, 2, 3 A - C
4) Girişimcilik ortam ve rol modellerini gerçek iş ortamı ve deneyimlerini çalışır ve gözlemler. 3, 7, 8, 10 1, 2, 3, 9, 12 A - C
5) İş planı yapmada kullanılan kaynakları bilir. 3, 7, 8, 10 1, 2, 3, 9, 12 A – B - C
6) İş planı yapmada kendini geliştirme ve bunu işletme yaratılması, değerlendirilmesi ve ifade etmede kullanır. 3, 7, 8, 10 1, 2, 3, 9, 12 A – B - C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi Bölüm 1
2 Girişimcilik ve Girişimci Kavramları Bölüm 3
3 Girişimciliğin Doğası ve Önemi Bölüm 4
4 Girişimciliğin Temel Fonksiyonları Bölüm 5
5 Girişimciliğin Avantaj ve Dezavantajları Bölüm 6
6 Girişimciliğin Türleri Bölüm 7
7 Yeni bir iş Kurmada Başarı Şartları Bölüm 8
8 İş Kurma Sürecinin Temel Adımları Bölüm 9
9 Ara sınav  
10 Yaratıcılık ve Yenilikçilik Bölüm 10
11 Fizibilite Çalışmaları Bölüm 11
12 İş Planı Hazırlamak Bölüm 12
13 Franchising Kavramı ve Unsurları Bölüm 13
14 Yeni Bir İşletme Kurmada Finansmanın Önemi Bölüm 17
15 Girişimcilikte İnsan Kaynakları Yönetimi ve Sermaye Kaynakları  Bölüm 18
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 6th Edition,
 Scarborough, Norman M. Pearson Education, 2011.
Diğer Kaynaklar -

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Fizibilite Raporu

İş Planı Hazırlanması

Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 35
Sunum 1 35
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   X        
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6