• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
SOC 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sosyolojik düşünceye giriş niteliğindedir.
Dersin İçeriği: 

Ders, sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk üzerine kurulu sosyal eşitsizliklerin çağdaş dünyayı anlamadaki merkeziliğine odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Sosyolojinin tanımlarını ve ilk sosyolojik kuramları açıklar. 2,10,11
2) Sosyolojinin temel metodolojik yaklaşımlarını inceler. 2,10,11
3) Sosyal konuları teorik ve karşılaştırmalı bir çerçevede açıklar. 2,10,11
4) Farklı sosyolojik kavramları inceler. 2,10,11
5) Farklı sosyolojik teoriler inceler. 2,10,11
6) Sosyolojik bir perspektifle sosyal yaşamı analiz eder 2,10,11

Dersin Akışı

  DERS AKIŞI
Hafta Konular:  Ön Hazırlık
1 Sosyoloji Nedir?  
2 Sosyolojik Düşünmek  
3 Sosyal Teori  
4 Sosyal Tabakalaşma, Eşitsizlik ve Yoksulluk  
5 Irk ve Etnik Kimlik  
6 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsel Kimlik  
7 Vize  
8 İktidar ve Politika  
9 Çevre Sosyolojisi  
10 İklim Değişikliği Sosyolojisi  
11 Kentler ve Topluluklar  
12 Göç  
13 Toplumsal Hareketler ve Devrimler  
14 Küreselleşme  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap The Sociology Project 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By NYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar The Sociology Project, 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By BYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author)
Ödevler -
Sınavlar Vize ve final sınavları

Değerlendirme Sistemi

  DERS AKIŞI
Hafta Konular:  Ön Hazırlık
1 Sosyoloji Nedir?  
2 Sosyolojik Düşünmek  
3 Sosyal Teori  
4 Sosyal Tabakalaşma, Eşitsizlik ve Yoksulluk  
5 Irk ve Etnik Kimlik  
6 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Cinsel Kimlik  
7 Vize  
8 İktidar ve Politika  
9 Çevre Sosyolojisi  
10 İklim Değişikliği Sosyolojisi  
11 Kentler ve Topluluklar  
12 Göç  
13 Toplumsal Hareketler ve Devrimler  
14 Küreselleşme  
   
KAYNAKLAR
Ders Notu The Sociology Project 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By NYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author)
Diğer Kaynaklar Derste işlenen kuramcıların öğretim üyesi tarafından belirlenen birincil kaynakları

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar The Sociology Project, 2.5: Introducing the Sociological Imagination (2nd Edition) By BYU Sociology Department (Author), Jeff Manza (Author)
Ödevler -
Sınavlar Vize ve final sınavları

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Vize 1 45
Final Sınavı 1 45
Derse katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl içinin Başarıya Oranı   55
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,24
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2