• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 452
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin, fikir yaratma, söz konusu fikri geliştirme, reklam metnine dönüştürme ve fikre dair görsellerin tasarımını yapma konusundaki becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Dijital görüntü oluşturma; Dijital görüntüyü değiştirme; Farklı dijital platformların tasarım açısından bir araya getirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözümü 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü Sınav / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1)     Dijital ortamda çeşitli yeniden üretim teknikleri hakkındaki becerisini geliştirir.

 

3, 5, 8, 10
2)     Görüntü ve görsel dil oluşturma ve görsel dilin etkili kullanımı konusundaki becerisini geliştirir. 3, 5, 8, 10
3)     Reklamcılık endüstrisinde metin yazarlarının üretim süreçleri hakkındaki teorik ve pratik bakış açısını geliştirir. 3, 5, 8
4)     Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, kampanya aşamalarını, bütünsel tasarım, uygulama ve sunum olarak yapma becerisini geliştirir.

 

3, 5, 8, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaratıcı yazın, reklam metni yazımı ve tasarım genel bilgilendirme  
2 Reklam metni yazımı genel bilgilendirme  
3 Reklam metni ve görselleştirme ilişkisi  
4 Reklam metni ve görselleştirme ilişkisi (devam ediyor)  
5 Storyboard çalışmaları I Sunum,proje değerlendirme
6 Storyboard çalışmaları II Sunum,proje değerlendirme
7 ARA SINAV (Yapılan çalışmaların değerlendirmesi) Sunum,proje değerlendirme
8 Reklam görseli hazırlama, resim kullanımı ve tasarım planı oluşturmak  Sunum,proje değerlendirme
9 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması) Sunum,proje değerlendirme
10 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması) Sunum,proje değerlendirme
11 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması) Sunum,proje değerlendirme
12 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması) Sunum,proje değerlendirme
13 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası için tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi) Sunum,proje değerlendirme
14 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası için  tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi). Sunum,proje değerlendirme
15 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası için  tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi). Sunum,proje değerlendirme
16 Final (Proje teslim ve sunumu)  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Warren Berger (2004).  Advertising Today. New York: Phaidon Press.

Teressa İezzi (2010). The Idea Writers: Copywriting in a New Media and Marketing Era. New York: Palgrave Macmillan.

Mark Shaw (2010).  Copywriting: Successful Writing for Design, Advertising, and Marketing. New York: Laurence King Publishing.

www.adsoftheworld.com

https://www.luerzersarchive.com/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum- Yapılan çalışmaların değerlendirmesi) 1 60
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 4 2 8
Ara Sınav  (Yapılan çalışmaların değerlendirmesi) 1 2 2
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5