• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 452
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders kapsamında reklam metni oluşturma ve tasarım süreçleri, gelişimi, fikir üretme, görüntü ve reklam metin araştırması, sözel, teknik imkanlarla oluşturulacaktır.
Dersin İçeriği: 

Dijital görüntü oluşturma, Dijital görüntüyü değiştirme, Farklı dijital platformların tasarım açısından bir araya getirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözümü 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dijital ortamda çeşitli yeniden üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

 

1,2,3,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
Görüntü ve görsel dil oluşturmalarına ve görsel dilin etkili kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar. 1,2,3,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
Öğrenciler, reklamcılık endüstrisinde metin yazarlarının üretim süreçleri teorik ve pratik görüş açısı edineceklerdir. 1,2,4,7,8, 9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
Öğrenciler, kampanya aşamalarını yaratıcı bütünsel tasarım, uygulama ve sunum olarak yapabilecektir.

 

1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklamın tanımı ve bileşenleri Sunum
2 Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi ( 20yy’den günümüze) Sunum
3 Yaratıcı yazın Sunum
4 Reklam yaratmak  Sunum,proje değerlendirme
5 Storyboard çalışmaları I Sunum,proje değerlendirme
6 Storyboard çalışmaları II Sunum,proje değerlendirme
7 ARA SINAV Sunum,proje değerlendirme
8 Reklam görseli hazırlama, resim kullanımı ve Tasarım planı oluşturmak  Sunum,proje değerlendirme
9 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması). Sunum,proje değerlendirme
10 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması). Sunum,proje değerlendirme
11 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması). Sunum,proje değerlendirme
12 Reklam için görsel tasarlamak ( Photoshop Çalışması). Sunum,proje değerlendirme
13 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası şiçin tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi).  Sunum,proje değerlendirme
14 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası şiçin tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi). Sunum,proje değerlendirme
15 Reklam yaratıcılığı ve reklam kampanyası şiçin tasarım (Örnek Kampanyaların İncelenmesi). Sunum,proje değerlendirme
16 Final (Proje teslim ve sunumu)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Warren Berger ( 2004) , Advertising Today.

Teressa İezzi (2010) , The Idea Writers:Copywriting in a New Media and Marketing Era.

Mark Shaw, (2010) , Copywriting: Successful Writing for Design, Advertising, and Marketing.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.adsoftheworld.comhttps://www.luerzersarchive.com/
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunum) 1 60
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         x  
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.     x      
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       x    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         x  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       x    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 4 2 8
Ara Sınav 1 2 2
Final (Proje ve sunumu) 1 10 10
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5