• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 232
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Stratejik reklamcılık konusunda ileri düzeyde bilgi sağlanması ve öğrencilerin farklı stratejik reklamcılık çalışmalarının uygulanmasında gerekli olan becerileri edinmesi.
Dersin İçeriği: 

Stratejik reklamcılık ile ilgili temel kavramların anlamlarını açıklayabilmesi, kreatif olarak stratejik kampanya planları oluşturabilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 12- Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklam ve pazarlama iletişimi kavramlarını kreatif yönden ele alır.  1, 2, 4, 5, 10 1, 2, 7, 8, 12, 15 A, B, C, E
2) Reklamcılık mesleğinde yaratıcı strateji üretimini kavrar. 1, 2, 4, 5, 10 1, 2, 7, 8, 12, 15 A, B, C, E
3) Markanın/ürünün hedef kitlesi, pazardaki konumu vb. etkenlerine göre kampanya stratejisi fikri oluşturur. 1, 2, 4, 5, 10 1, 2, 7, 8, 12, 15 A, B, C, E
4) Reklamcılık mesleğindeki yaratıcı strateji örneklerini inceler.  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 1, 2, 7, 8, 12, 15 A, B, C, E
5) Stratejik reklamcılık uygulama örneklerini analiz edebilir. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 1, 2, 7, 8, 12, 15 A, B, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş / Reklam Planlama Sürecinin Gözden Geçirilmesi  
2 Yaratıcı Düşünme  
3 Reklam Kampanyaları ve Arkasındaki İvme  
4 Yaratıcı Stratejiyi Keşfetmek: Fikir ve Fırsat  
5 Yaratıcı Strateji ve Kültürdeki Değişimleri İçeren Araştırmalar  
6 Tüketicileri Markayı Vuran Yaratıcı Stratejiyle Etkilemek  
7 ARA SINAV  
8 Tüketicilerle Konuşmak: Yaratıcı Strateji Araştırması  
9 Stratejik Medya Planlamasının Bir Sonucu Olarak Yaratıcı Strateji  
10 Kısa Proje 1  
11 Kısa Proje 2  
12 Kısa Proje 3  
13 StoryBranding Research  
14 StoryBranding Research  
15 StoryBranding Research  
16 Final Projesi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Storyscaping: Stop Creative Ads, Start Creating Worlds (2014), by Gaston Legorburu and Darren McColl.
Diğer Kaynaklar Scientific Advertising (Reprint 2010) by Claude Hopkins.

Advertising Transformed: The New Rules for the Digital Age (2014), by Fons Van Dyck.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Basılı ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Proje (Kısa proje) 3 30
Sunum 3 30
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         x  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       x    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         x  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       x    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.   x        
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     x      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     x      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   x        
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 3 9
Final (Proje teslim ve sunum) 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,5
Dersin AKTS Kredisi     5