• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 232
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin, farklı stratejik reklamcılık uygulamalarında gerekli olan yaratıcı kazanımları elde etmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Stratejik reklamcılık ile ilgili uygulamaların incelenmesi ve kreatif stratejik kampanya planı oluşturma

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 12- Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklam ve pazarlama iletişimi kavramlarını kreatif yönden ele alır.  3, 5, 7, 10
2) Reklamcılık mesleğinde yaratıcı strateji üretimine dair beceri kazanır. 3, 5, 7, 10
3) Markanın/ürünün hedef kitlesi, pazardaki konumu gibi etkenlere göre kampanya stratejisi fikri oluşturur. 3, 4, 5, 7, 10
4) Reklamcılık mesleğindeki yaratıcı strateji örneklerini kavrar.  3, 5, 7, 10

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş / Reklam Planlama Sürecinin Gözden Geçirilmesi  
2 Yaratıcı Düşünme  
3 Reklam Kampanyaları ve Arkasındaki İvme  
4 Yaratıcı Stratejiyi Keşfetmek: Fikir ve Fırsat  
5 Yaratıcı Strateji ve Kültürdeki Değişimleri İçeren Araştırmalar  
6 Tüketicileri Markayı Vuran Yaratıcı Stratejiyle Etkilemek  
7 ARA SINAV  
8 Tüketicilerle Konuşmak: Yaratıcı Strateji Araştırması  
9 Stratejik Medya Planlamasının Bir Sonucu Olarak Yaratıcı Strateji  
10 Kısa Proje 1  
11 Kısa Proje 2  
12 Kısa Proje 3  
13 StoryBranding Research  
14 StoryBranding Research  
15 StoryBranding Research  
16 Final Projesi  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Gaston, L. and McColl, D. (2014). Storyscaping: Stop Creative Ads, Start Creating Worlds. New York: Wiley

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Basılı ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Proje (Kısa proje) 3 30
Sunum 3 30
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.     X    
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 3 3 9
Final (Proje teslim ve sunum) 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,5
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri