• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, pazarlama ve reklamcılık karaları bağlamında medya planlamanın rolünün anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Stratejik medya planlamaya giriş; medya planlama süreci ve medya planlarının değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 8- Küçük Grup 11- Seminer 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Medya planlamasını tanımlar.
3, 6, 10 1, 2 A, C
  1. Müşteriler ve potansiyel müşterilere mesajların iletilmesinde medyanın rolünü açıklar.
4, 6, 7, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, C
  1. İletişim planının bileşenlerini açıklar.
1, 2, 4, 5 1, 2, 8, 11, 15 A, C
  1. Hedef kitleyi tanımlar.
1 1, 2, 8, 11, 15 A, C
  1. Medya planını değerlendirir. 
6, 9 1, 2, 8, 11, 15 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medya planlamaya Giriş  
2 Türkiye'de medya ortamı  
3 Medya terimleri ve hesaplama yöntemleri  
4 Farklı mecraların özellikleri ve yeni trendler  
5 Medya planlama sürecinin adımları: Brieften değerlendirmeye  
6 Medyada ölçümleme, araştırma, tüketici, sektör ve rekabet analizleri  
7 ARA SINAV  
8 Stratejik planlama: Medyanın marka iletişimindeki rolünün belirlenmesi  
9 Stratejik planlama: Hedef kitleyi tanımlamak  
10 Stratejik planlama: Mecra karmasının belirlenmesi ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi  
11 Mecra bazında planlama ve satın alma: Televizyon  
12 Mecra bazında planlama ve satın alma: Gazete, dergi, sinema, açıkhava, radyo  
13 Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital  
14 Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital  
15 Atölye çalışması: Stratejik medya planı ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi  
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Surmanek, J. (2004). Advertising media A to Z : the definitive resource for media planning, buying, and research. McGraw-Hill.

 

Diğer Kaynaklar Kelley. L. D & Jugemheimer D.W. Jugenheimer (2004). Advertising media planning: A brand management approach. New York: Routledge.

 

Sissors,J. Baron,R. (2010).  Advertising media planning. New York: McGraw Hill.

 

www.nielsenmedia.com (Media research) 

www.smrb.com (Consumer data) 

www.sriresearch.com
www.adcritic.com

 

&

 

Öğretim elemanının ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içi dağıtım

&

www.nielsenmedia.com (Media research) 

www.smrb.com (Consumer data) 

www.sriresearch.com
www.adcritic.com

Ödevler Sınıf içi dağıtım
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Ödev 12 20
Kısa Sınav 10 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.     X      
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.         X  
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.         X  
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     X      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 5 2 10
Kısa Sınav 12 1 12
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4