• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, pazarlama ve reklamcılık kararları bağlamında medya planlamanın rolünün anlaşılmasını sağlamak ve medya planlama becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Stratejik medya planlamaya giriş; medya planlama süreci ve medya planlarının değerlendirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 8- Küçük Grup 11- Seminer 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
  1. Medya planlamasını tanımlar.
1
  1. Müşteriler ve potansiyel müşterilere mesajların iletilmesinde medyanın rolünü açıklar.
3, 6, 7
  1. İletişim planının bileşenlerini açıklar.
3, 4, 5, 6, 7, 8
  1. Hedef kitleyi tanımlar.
3, 6, 10
  1. Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, medya planını değerlendirir. 
4, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Medya planlamaya giriş  
2 Türkiye'de medya ortamı  
3 Medya terimleri ve hesaplama yöntemleri  
4 Farklı mecraların özellikleri ve yeni trendler  
5 Medya planlama sürecinin adımları: Brieften değerlendirmeye  
6 Medyada ölçümleme, araştırma, tüketici, sektör ve rekabet analizleri  
7 ARA SINAV  
8 Stratejik planlama: Medyanın marka iletişimindeki rolünün belirlenmesi  
9 Stratejik planlama: Hedef kitleyi tanımlamak  
10 Stratejik planlama: Mecra karmasının belirlenmesi ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi  
11 Mecra bazında planlama ve satın alma: Televizyon  
12 Mecra bazında planlama ve satın alma: Gazete, dergi, sinema, açıkhava, radyo  
13 Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital  
14 Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital  
15 Atölye çalışması: Stratejik medya planı ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi  
16 FİNAL  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Surmanek, J. (2004). Advertising Media A to Z : The Definitive Resource for Media Planning, Buying, and Research. New York: McGraw-Hill.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içi dağıtım ve/veya www.coadsys.yeditepe.edu.tr  ve/veya Google Classroom

&

www.nielsenmedia.com (Media research) 

www.smrb.com (Consumer data) 

www.sriresearch.com
www.adcritic.com

Ödevler Sınıf içi dağıtım ve/veya www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanılmayabilir.) 5 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanmayabilir.) 5 2 10
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     98
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,92
Dersin AKTS Kredisi     4

 

3