• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı tüketici tercihlerinin sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik sebeplerini analiz etmek; tüketici davranışlarının ve kararlarının esaslarını anlamaya çalışmak ve bu konudaki bilgileri gözden geçirerek bunları tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Tüketici davranışları, karar alma süreci, kişilik kuramları, algılama ve tüketici algıları, tüketici motivasyonu, tüketici tutumları, tüketici iletişimi , kültür ve tüketim alışkanlıkları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İçgörü kavramını, tüketici davranışlarını ve kararlarını açıklar ve analiz eder. 1, 5, 7, 9, 10 1,2,6 A,C
2) Karar alma süreçlerini inceler ve analiz eder. 1, 4, 5, 9, 10 1,2,6 A,C
3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada reklamların rolünü örneklerle anlatır. 1, 5, 7, 9, 10 1,2,6 A,C
4) Tüketici gruplarının satın alma motivasyonlarını inceler ve anlamaya çalışır. 1, 5, 7, 8, 9, 10 1,2,6 A,C
5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar. 1, 5, 7, 8, 9, 10 1,2,6 A,C
6) Kültür ve tüketim bağlantısını inceler ve yorumlar. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 1,2,6 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: İçgörü nedir? Kişisel kaynaklar
2 Tüketici Davranışlarina İlişkin Temel Kavram ve Yöntemler; Karar Alma Süreci Kitaplar, dökümanlar
3 Tüketici Araştırmaları Kitaplar, dökümanlar, case’ler
4 Tüketici Motivasyonu ve Kararlardaki Etkileri Kitaplar, dökümanlar
5 Kişilik Kuramları ve Tüketici Kararları Kitaplar, dökümanlar
6 Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka Bağımlılığı Kitaplar, dökümanlar
7 ARA SINAV  
8 Tüketici Algiları, Algının Karar Almadaki Etkileri Kitaplar, dökümanlar, görseller
9 Tüketici Tutumları, Tutum-Tüketim Alışkanlığı Bağlantısı, Kararlardaki Etkisi, Tutumların Değişmesi Kitaplar, dökümanlar
10 Kültür-Tüketim Ilişkileri Kitaplar, dökümanlar
11 Tüketici İletişimi, İletişim Yöntemleri, Tüketici Tepkileri Kitaplar, dökümanlar
12 Ailenin, arkadaşların, meslektaşların, okulun, kamuoyu önderlerinin, tüketici kararlarında etkileri Kitaplar, dökümanlar
13 Örnek Olay İncelemesi Kitaplar, dökümanlar
14 Örnek Olay İncelemesi Örnek olaylar
15 Dersin özeti ve son sorular Örnek olaylar
16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Leon G. Schiffman and Leslie L. Kanuk, Consumer Behavior, New Jersey, 2014. 
Diğer Kaynaklar Reynolds and Olson, Understanding Consumer Decision Making, NY, 2010; ve çeşitli kaynaklardan Proje Örnekleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Örnek kampanyalar (basılı)
Ödevler Tüketici kararları ve davranışlarına ilişkin projeler
Sınavlar Kısa sınav, vize ve final 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       X    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       X    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       X    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.         X  
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 4 6 24
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 1 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,9
Dersin AKTS Kredisi     3