• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı tüketici tercihlerinin sosyal, psikolojik, kültürel ve ekonomik sebeplerini analiz etmek; tüketici davranışlarının ve kararlarının esaslarını anlamaya çalışmak ve bu konudaki bilgileri gözden geçirerek bunları tartışmaktır.
Dersin İçeriği: 

Tüketici davranışları, karar alma süreci, kişilik kuramları, algılama ve tüketici algıları, tüketici motivasyonu, tüketici tutumları, tüketici iletişimi , kültür ve tüketim alışkanlıkları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) İçgörü kavramını, tüketici davranışlarını ve kararlarını açıklar ve analiz eder. 1, 10
2) Karar alma süreçlerini inceler ve analiz eder. 1, 10
3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada reklamların rolünü örneklerle anlatır. 1, 10
4) Tüketici gruplarının satın alma motivasyonlarını inceler ve anlamaya çalışır. 1, 10
5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar. 1, 3, 10
6) Kültür ve tüketim bağlantısını inceler ve yorumlar. 1, 3, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: İçgörü nedir? Kişisel kaynaklar
2 Tüketici Davranışlarına İlişkin Temel Kavram ve Yöntemler; Karar Alma Süreci Kitaplar, dökümanlar
3 Tüketici Araştırmaları Kitaplar, dökümanlar, case’ler
4 Tüketici Motivasyonu ve Kararlardaki Etkileri Kitaplar, dökümanlar
5 Kişilik Kuramları ve Tüketici Kararları Kitaplar, dökümanlar
6 Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Marka Bağımlılığı Kitaplar, dökümanlar
7 ARA SINAV  
8 Tüketici Algıları, Algının Karar Almadaki Etkileri Kitaplar, dökümanlar, görseller
9 Tüketici Tutumları, Tutum-Tüketim Alışkanlığı Bağlantısı, Kararlardaki Etkisi, Tutumların Değişmesi Kitaplar, dökümanlar
10 Kültür-Tüketim İlişkileri Kitaplar, dökümanlar
11 Tüketici İletişimi, İletişim Yöntemleri, Tüketici Tepkileri Kitaplar, dökümanlar
12 Ailenin, arkadaşların, meslektaşların, okulun, kamuoyu önderlerinin, tüketici kararlarında etkileri Kitaplar, dökümanlar
13 Örnek Olay İncelemesi Kitaplar, dökümanlar
14 Örnek Olay İncelemesi Örnek olaylar
15 Dersin özeti ve son sorular Örnek olaylar
16 FİNAL  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Leon G. Schiffman and Leslie L. Kanuk, Consumer Behavior, New Jersey, 2014.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Örnek kampanyalar (basılı)
Ödevler Tüketici kararları ve davranışlarına ilişkin projeler
Sınavlar Kısa sınav, vize ve final 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 30
Ödev 2 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.       X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 4 6 24
Kısa Sınav 1 1 1
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 1 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,9
Dersin AKTS Kredisi     3