• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 312
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin, belli bir ürünün/markanın tutundurulması sürecinde, kurumsal iletişim ile bağıntılı teori ve ilkeleri kullanmasını sağlamak, uygulayıcıların deneyimlerine ve sorumluluklarına benzer deneyim ve sorumluluklar yaşamalarını/üstlenmelerini mümkün kılmak ve böylelikle sektörel hayata geçişlerini en etkin biçimde gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği: 

Bir iletişim projesi hazırlamak için gerekli olan ileri nitelikler

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası, 8: Küçük Grup Tartışması, 15: Ödev, 17: İnceleme/Anket Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri  
1) Kurumsal iletişime ve kurumsal iletişim kampanyalarına dair kavramlar, ilkeler ve tüketici talepleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olur. 2, 3, 8 1, 2 A, C
2) Teorik bilgisini ölçümler. 7, 8 1, 2, 6, 15 A, C
3) Öğrendiklerini reklamlarla ilişkilendirir. 5, 6, 9, 10, 11, 14 7, 8, 15 A, C
4) Türkiye’deki iletişim sektörüne dair içgörü kazanır. 5 2, 6, 7, 8, 17 A, C
5) İletişimin stratejik bir uygulama olarak işlediğini içselleştirir. 1, 4, 9, 12, 13, 15, 16 7, 8, 15 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal İletişim Uygulamalarına Giriş  
2 Proje Takımlarının, Ürünlerin/Markaların ve Şirketlerin Belirlenmesi  
3 Araştırma: SWOT, TOWS, Rekabet ve Risk Analizi, Alan Araştırması Tasarımı  
4 Araştırma devam ediyor: Kurumsal Kimlik Analizi ve Değerlendirmesi ve Literatür Tarama  
5 Araştırma devam ediyor: Alan Araştırması Sonuçları, Veri Analizi, Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Gözden Geçirilmesi ve Durum Belirlemesi  
6 Planlama: Kısa vadeli hedeflerin ve uzun vadeli amaçların belirlenmesi, Ürünü/Markayı Konumlandırma, Verilecek Mesajın ve Yaratılacak Algının Tanımlanması  
7 Vize Sınavı  
8 Planlama devam ediyor: Kullanılacak Medyanın ve Proje Potansiyelinin (Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İtibara Katkı) Tartışılması, Hedef Kitle Analizi, Hedef Kitle ve Kullanılacak Medya arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi, Stratejilerin Belirlenmesi  
9 Planlama devam ediyor: Zamanlama ve Bütçenin Belirlenmesi  
10 Uygulama: Yaratıcı Uygulamaların Belirlenmesi ve Hedef Kitleye Uygun Mesajların Formüle Edilmesi  
11 Uygulama devam ediyor: Zaman Çizelgesi Hazırlanması, Bütçeye Uygun Hareket Edilmesi  
12 Uygulama devam ediyor: Planlardan En Az Birinin Uygulanması  
13 Uygulama devam ediyor: Planlardan En Az Birinin Uygulanması  
14 Değerlendirme: Bir Değerlendirme Planı Hazırlanması ve Kurumsal İletişim Uygulamaları Üzerine Son Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Cornelissen, Joep, Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice, Sage, New York, 2014.
Diğer Kaynaklar Harris, Jeremy, Social Media Communication: Concepts, Practices, Data, Law, and Ethics, Routledge, London, 2014. Mc Kenzie, Doug, Fostering Sustainable Behavior: An Introduction to Community-Based Social Marketing, New Society Publishers, New York, 2011. Treadwell, Donald, Introducing Communication Research: Paths of Inquiry, Sage, New York, 2016. Young, Antony, and Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era, Palgrave Macmillan, New York, 2014.

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar Makaleler: Kitaplar:
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Tartışma 12 40
Ödev 10 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ SEÇMELİ

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Disiplinlerarası çalışmalarda yer alır ve analitik düşünme becerisine sahip olur.   X      
2 İletişim, reklam ve pazarlama bilgilerini uygulama becerisi kazanır, yenilikleri takip eder.         X
3 Reklamdaki dilsel unsurlara dair farkındalık kazanır, yaratıcılığını bilinçli kullanır.       X  
4 İletişim, pazarlama ve reklama dair kuramların uygulama bakımından önemini kavrar.       X  
5 Sosyal bilimler alanında edindiği kuramsal bilgiyi reklamcılık pratiğinde uygular.   X      
6 Çeşitli mecralara uygun reklam tasarlar.       X  
7 Yeni medyanın reklam tasarımı ve iletişimi açısından önemini kavrar.     X    
8 Tüketicinin satın alma davranış süreçlerini anlar. X        
9 İletişim alanındaki etik kuralların ve sürdürülebilir unsurların bilincine varır. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 10 3 30
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5