• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 312
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin, belli bir markanın stratejik süreçlerinde, kurumsal kimlik ile bağıntılı teori ve ilkeleri kullanmasını sağlamak, uygulayıcıların deneyimlerine ve sorumluluklarına benzer deneyim ve sorumluluklar yaşamalarını/üstlenmelerini mümkün kılmak ve böylelikle sektörel hayata geçişlerini en etkin biçimde gerçekleştirmek.
Dersin İçeriği: 

Marka teorisi, marka iletişimi ve tasarım stratejisi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Marka ile ilişkili farklı teoriler, modeller ve kavramlar ile bunların uygulanabilirliği hakkındaki bilgisini pekiştirir. 3, 5
2) Bir markanın nasıl yaratıldığı, varlığını sürdürdüğü ve geliştiği konusunda beceri kazanır. 3, 5, 10
3) Marka iletişiminin yöntemleri konusunda beceri kazanır. 3, 5, 10
4) Marka kimliğine ilişkin tasarım stratejisi konusunda beceri kazanır. 3, 5
5) Uygun bilgisayar programını kullanarak, yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, kurumsal kimlik tasarlayabilir. 3, 5, 8, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kurumsal kimlik tasarımına giriş   
2 Marka teorisi ve kurumsal kimlik ilişkisi  
3 Marka iletişimi ve kurumsal kimlik ilişkisi  
4 Marka iletişimi  ve kurumsal kimlik ilişkisi devam ediyor   
5 Görsel kimlik ve stil uygulamalarına giriş  
6 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
7 Vize Sınavı (Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)  
8 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
9 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
10 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
11 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
12 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
13 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
14 Görsel kimlik ve stil uygulamaları devam ediyor  
15 Kurumsal kimlik tasarımı ve final projesi üzerine son tartışma  
16 Final projelerinin teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Evamy, M. (2012). Logotype. Laurence King Publishing. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTI2MTUzX19BTg2?sid=68927e85-83fd-4d67-a815-ba70099ca7cc@sessionmgr4006&vid=4&format=EB&rid=28

Mary Jo Hatch, & Majken Schultz. (2008). Taking Brand Initiative : How Companies Can Align Strategy, Culture, and Identity Through Corporate Branding: Vol. 1st ed. Jossey-Bass. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMjI1NTM0X19BTg2?sid=68927e85-83fd-4d67-a815-ba70099ca7cc@sessionmgr4006&vid=4&format=EB&rid=12

Diğer Kaynaklar https://www.adsoftheworld.com

https://www.digitaldesign.org/ 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesine hazırlık) 1 50
Ödev (Öğrencilerden istenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanmayabilir.) 10 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4  
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav (Final projesine hazırlık) 1 2 2
Ödev (Öğrencilerden istenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanmayabilir.) 10 3 30
Final (Proje) 1 10 10
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5