• Türkçe
 • English

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Temel hedefimiz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına genç ve dinamik iletişimciler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin hem bireysel yeteneklerinin gelişmesi hem de çalışma alanlarının özelliğinden dolayı ekip çalışması içinde bu bireysel yeteneklerini kullanabilmelerini sağlayacak bir ders programı takip edilmektedir. Bu kapsamda bölümümüzde temel teorik derslerin yanı sıra fakülte içi ya da fakülte dışı yandal ve çift anadal programları, stüdyolarımızda ve ajansta yürütülen pratik dersler, alan stajı, mezuniyet projeleri gibi öğrencilerimizi alanda çalışmaya hazırlayan uygulamalar bulunmaktadır.

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün Öğretim Amacı;

 1. İletişim alanı ve radyo, televizyon ve sinema alanlarıyla ilgili sosyal bilimler ve sanata dair konularda disiplinlerarası bilgi birikimine ve bu bilgileri alana özgü çalışmalarda kullanma becerisine sahip olan,
 2. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik, ekonomik, yasal, siyasal ve toplumsal gelişmeleri takip ederek güncel gelişmeleri derinlemesine kavrayan ve radyo, televizyon ve sinema alanlarıyla ilişki kurabilen,
 3. Alana özgü yaratıcı ve eleştirel yaklaşıma sahip olan,
 4. Alana özgü kuramsal ve uygulamalı çalışmalar tasarlayan ve yazılı, sözlü ve görsel-işitsel anlatı biçimlerini kullanarak medya içerikleri üretebilen,
 5. Uyumlu ve verimli ekip çalışması yürütebilen,
 6. Radyo, televizyon ve sinema alanlarında ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim ve alanın gerektirdiği kalite standartlarında teknolojiyi kullanabilen,
 7. Mesleki üretimin etik, insan hakları, kültürel çeşitlilik, çevre sorunları, kamu yararı ve kamu hizmeti gibi konularda evrensel ve toplumsal boyuttaki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında duyarlılığa ve bilince sahip olan,
 8. İş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve deneyime sahip, girişimci ve yenilikçi yaklaşım bilinciyle hareket edebilen iletişimciler yetiştirmektir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Program Kazanımları

 1. Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.
 2. Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.
 3. Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.
 4. Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.
 5. Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.
 6. Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.
 7. Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 8. Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.
 9. Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.

 

Stüdyo, faaliyet alanları ve sınıflarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Bölüm Çalışmalarımız ve Etkinliklerimiz

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?

Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde uzaklar yakın olur. Bu teknolojik atılım ile radyo, televizyon ve sinema sektörüne duyulan ihtiyaç günden güne daha da artar. Kitle iletişim araçları nüfuz alanlarının hızla genişlemesi, radyo, televizyon ve sinema sektöründe görev alacak profesyonel personele ihtiyaç duyulmasına sebep olur. Oluşan bu ihtiyaç beraberinde, üniversitelerde bu kapsamda eğitim veren bölümlerin açılmasını sağlamıştır.

Radyo, televizyon ve sinema bölümünde eğitim alan öğrenciler, iletişim ve haberleşme araçlarını etkin olarak kullanabilen ve bu kapsamda gerekli planlamaları ve teknolojik gelişmeleri yakinen takip edebilmelidir. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünün amacı, bu kapsamda topluma hizmet edecek kalifiye bireyler yetiştirmektir.

İletişim kabiliyeti yüksek, sosyal anlamda kendini yeterli hisseden ve bu kapsamda eğitim almak isteyen gençler bu bölümü tercih edebilir. Medya sektörünün her geçen gün öneminin arttığı günümüz dünyasında bu iletişim araçlarına duyulan ihtiyaç artarak devam edecek gözüküyor.

Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kontenjan

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)

SÖZ

8

455,49173

1305

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)

SÖZ

65

236,49332

722690

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli)

SÖZ

8

Dolmadı

Dolmadı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi  Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2023 - 2024 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi, öğrencilerine farklı alanlarda burs imkânları sunar. Radyo, Televizyon ve Sinema Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşıp, burs imkânları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Okumak

Bölümün adını da taşıyan radyo, televizyon ve sinema geçtiğimiz yüzyılın olduğu gibi bulunduğumuz yüzyılın da önde gelen kitle iletişim araçları arasındadır. Bu bölümün amacı, çağdaş gelişmeleri takip etmenin yanında, takip ederken iletişim ve sinemanın mesleki ve sosyal alanlarında farklı roller üstlenebilecek bireyler yetiştirmektir. Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü teori ve pratiğin birbirini dengelediği bir ders programı ön görür. Medyada “güncel konular” başlığı ile yıllardır sürdürülen seminerler dizisi bu bölümün ürünüdür. Bu seminerler vasıtasıyla organize edilen faaliyetler kapsamında öğrencilerin talepleri dikkate alınarak davet edilen konuklar ile öğrenciler buluşturulur. Bu sayede öğrenciler sektörün önde gelen isimleri ile tanışma ve bilgi alış verişinde bulunma imkânına sahip olurlar. Eğitim dili, diğer bölümlerde olduğu gibi İngilizcedir. Fakat öğrenciler talep etmeleri durumunda ikinci bir yabancı dil de öğrenebilirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde kendi öğretim üyelerinin yanı sıra özellikle uygulamalı derslerde sektörden uzman hocalara da yer verilir. Bu sayede öğrencilerin güncel ve sıcak bilgilere doğrudan, hızlı bir şekilde ulaşımı mümkün olur. Aynı zamanda öğrencilerin iletişim alanındaki hızlı gelişmeleri de takip etmelerine imkân sağlanmış olur. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sektörün öncü kuruluşları ile direkt olarak irtibat halindedir. Bu kapsamda öğrencilerin söz konusu kuruluşlarda staj yapma ve mezuniyet sonrasında iş bulma imkânları da Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih edilirken göz önünde bulundurulması gereken seçim kriterlerinden birisidir.

Yeditepe Üniversitesi, eğitim sektörünün öncü kurumlarından sayılabilecek, marka değeri olan bir kuruluştur. Bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi diploması almak, özellikte özel sektör iş imkânları değerlendirilirken kayda değer avantaj oluşturacak bir husustur. Ayrıca Türkiye geneli Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün son derece iyi bir konuma sahip olduğu görülür.

Radyo, Televizyon ve Sinema Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde okuyan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini kazanırlar. Ayrıca uzmanlık alanlarına yönelik en yeni bilgi ve becerileri sentezleyerek alanlarına özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapma becerisini edinirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibidir ve yeni teknoloji, gelişme ve fikirleri takip ederek özgün projeler tasarlarlar.

Bu kapsamda becerilere sahip olan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunları basın kuruluşları, yayın kuruluşları, reklam ajansları, televizyon kanalları, haber ajansları, radyo kanalları, içerik üretme ajansları ve gazetelerde
yaygın iş alanı bulabilir. Bunların dışında kamu ve özel sektör alanında, tanıtım departmanlarında medya tanıtım sorumluluğu, basın danışmanlığı vb. görevler alabilir. Akademik kariyeri hedefleyen  bölüm mezunları ise üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunabilir ve bilimsel araştırma ve üretim yapabilirler.

Misyon ve Vizyon

Misyon

Misyonumuz, öğrencilerimizi 21. yüzyılda radyo, televizyon ve sinema alanlarında oluşan rekabet ortamına uluslararası nitelikte kaliteli eğitim ile edindiği bilgileri uygulama becerisine sahip çağdaş ve dinamik iletişimciler olarak yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Bölümümüz, radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler ışığında çağdaş, uluslararası rekabete açık, sorgulayan araştıran, toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip, mesleki ve sosyal alanlarda etkin roller üstlenmeye hazır iletişimciler yetiştirir.

Temel Değerler                                                                                               

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Rönesansı’na dayanan topluma hizmet inancı ile yürütülen çağdaş bilim ve eğitim.

Öğrenci Değişim Programları

Yurtdışındaki birçok yüksek öğretim kurumuyla ikili anlaşmaları bulunan fakültemiz, öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenden dolayı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Erasmus ve değişim programları kapsamında, her dönem tüm dünya üniversitelerinden pek çok öğrenciyi ağırlamakta ve bu üniversitelere öğrencilerini göndermektedir.  Bu anlaşmalar kapsamında, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin eğitimlerinin bir bölümünü tamamlayabilecekleri üniversitelerin güncel listesi aşağıda yer almaktadır.

Üniversite, Ülke, Şehir ve Kontenjan Bilgileri

 • Alpen Adria University of Klagenfurt (A Klagenf01), Avusturya, Klagenfurt, Kontenjan: 2
 • Babes-Bolyai University (Ro Clujnap01), Romanya, Cluj-Napoca, Kontentaj: 2
 • Erasmus University Rotterdam (Nl Rotterd 01), Hollanda, Rotterdam, Kontentaj: 2
 • Hanzehogeschool Groningen / Hanze University Groningen (Nl Groning03), Hollanda, Groningen, Kontenjan: 1
 • Iep Toulouse /Institute of Politics, Toulouse (F Toulous48), Fransa, Toulouse, Kontenjan: 3
 • Inholland University of Applied Sciences / Hogeschool Inholland (Nl S-Grave37), Hollanda, Haarlem, Kontenjan: 2
 • Karlshochschule Internatıonal University (D Karlsru08), Almanya, Karlsruhe, Kontenjan: 2
 • Maastricht University (Nl Maastrı01), Hollanda, Maastricht, Kontenjan: 1
 • Rigas Stradina Universitate (Lvrıga03), Letonya, Riga, Kontenjan: 2
 • The Nottingham Trent University (Uk-Nottıng02), İngiltere, Nottingham, Kontenjan: 1
 • Universita Degli Studi Di Roma "La Sapienza" (I Roma01), İtalya, Roma, Kontenjan: 2
 • Universitat Leipzig (D Leipzig01), Hollanda, Leipzig, Kontenjan: 2
 • University of Athens/National and Kapodıstrian University of Athens (G Athine01), Yunanistan, Atina, Kontenjan: 1
 • University of Lodz / Uniwersytet Lodzkı (Pl Lodz01), Polonya, Lodz, Kontenjan: 1
 • University of Zagreb (Hr Zagreb01), Hırvatistan, Zagrep, Kontenjan: 2

Erasmus akış şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi’nde, tüm öğrenci değişim süreçlerini Uluslararası Ofis (erişmek için tıklayınız) takip etmektedir ve üniversite bünyesindeki her bölümün bir Erasmus Koordinatörü vardır. Bölümümüzün Erasmus Koordinatörü, aşağıda bilgileri bulunan Prof. Dr. Defne Özonur’dur. Uluslararası Ofis ile sürekli irtibat halinde olan bölümümüzün Erasmus Koordinatörü, öğrencilerle başvuru öncesi, süreci ve sonrası tüm aşamalarda irtibat halindedir.

Bölüm Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Defne Özonur
 
Telefon: 0216 578 00 00 / 3083
Ofis: Güzel Sanatlar Binası, 631
 

Bologna Süreci

Avrupa’nın birbiri ile uyumlu olan yükseköğretim bölümleri Bologna Süreci kapsamında iletişim kabiliyetlerini güçlendirip, uygulama esnasında oluşan farklılıkları gidermeyi amaçlarlar. Bu süreçte asıl amaç, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki iletişimi güçlendirmektir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Bologna Süreci sayesinde daha bilinçli ve donanımlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederler.

Program Bilgi Paketini Görmek için tıklayınız.

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Üniversitemiz, lisans öğrencilerine ana lisans programlarına ek olarak, üniversite içinde farklı bir programda öğrenci olarak ikinci bir lisans diploması alma (çift anadal / double major) ya da belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere yan dal (minor) programında öğrenim görme olanağı tanınmaktadır. Kayıtlı bulunduğu ana lisans programında mezuniyet hakkını elde eden ve ÇAP programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir anadal lisans diploması, yandal programını tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilir. Gerekli koşulları yerine getiren öğrencilerden çift anadal (ÇAP) yapmak isteyenler, esas programlarının en erken üçüncü en geç beşinci döneminde, yandal yapmak isteyenler ise en erken üçüncü dönemin başında en geç altıncı dönemin başında ilgili bölüm sekreterliğine başvurabilmektedir.

ÇAP ve Yandal programlarını başlatabilmek için ilgili bölümler arasında öğrencinin alması gereken ilave dersleri, denk dersleri ve ortak dersleri içeren öğrenim protokolü imzalanması ve bu protokolün üniversitemiz senatosunca kabul edilmesi gerekmektedir. Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Temel İlke ve Kurallarına* uygun olan öğrenci, başvuru tarihlerinin üniversite İnternet sayfasında ilan edilmesinden sonra ilgili bölüm sekreterliğine başvurusunu yaparak aşağıda belirtilen süreci başlatır;

* Çift Anadal programlarına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.75 olması ve çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere yerleştirme puanına sahip olunması gerekmektedir. Çift anadalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3.25 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

* Yandal programlarına başvurabilmek için öğrencinin genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Yandalı burslu okuyabilmek için ise, 4 üzerinden 3 not ortalaması şartı bulunmaktadır.

Öğrenci ÇAP ya da yan dal programını kendi isteğiyle ya da lisans yönetmeliklerinde öngörülen koşullarda bırakabilir. Öğrenci, ÇAP ya da yan dal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu ÇAP ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir. ÇAP ve Yandal programlarının uygulanmasında daha detaylı bilgilere üniversitemiz web sayfasında yayınlanmış olan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nden (4. Bölüm, sayfa 5) ulaşılabilir.

Radyo, TV ve Sinema Bölümü;

 • Çift Anadal (ÇAP) Anlaşmaları
  • ​Antropoloji Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Sağlık Bilimleri Fakültesi
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Eğitim Fakültesi
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü - Ticari Bilimler Fakültesi
  • Çeviribilim Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Gazetecilik Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü - İletişim Fakültesi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • İşletme Bölümü - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Psikoloji Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  Bölümü (İngilizce) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Tarih Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü - Ticari Bilimler Fakültesi
 • Yandal Anlaşmaları
  • ​İngilizce Öğretmenliği Bölümü - Eğitim Fakültesi
  • Antropoloji Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Çeviribilim Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Tarih Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü - Fen Edebiyat Fakültesi
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Tiyatro Bölümü - Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Ekonomi Bölümü - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • İşletme Bölümü - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce) - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Görsel İletişim Tasarımı Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü - İletişim Fakültesi
  • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü - Ticari Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü - Ticari Bilimler Fakültesi