• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
RSCH 410
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, bilimsel araştırmanın önemini açıklamak ve araştırma tekniklerinin sosyal dünyada uygulanmasını göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Deneysel ve kavramsal bir makale yazmanın temel kurallarını açıklamak için bazı deneysel araştırma makaleleri örnekleri sınıfta tartışılacaktır. Zaman izin verirse, veri analizi yöntemleriyle ilgili bir bölüm aktarılacaktır. Genel olarak, bu derste öğrenciler, ilgi alanlarında bir araştırma projesine nasıl başlayacaklarını öğrenecekler ve keşfedilmemiş bir olguya cevap aradıklarında özellikle yardımcı olacak araştırma yöntemlerin hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
2) Kaynakça yazımını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
3) Veri toplama tekniklerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
4) Araştırma tasarım çeşitlerini öğrenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
5) Hipotezi ve veri analizi tekniklerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C
6) Bilginin tanımı ve bilgi kaynaklarını bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
2 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
3 Neden araştırma? Başlıca Araştırma Türleri Bölüm 1/2
4 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
5 Metodolojinin Anlamları  Bölüm 4
6 Literatür Taraması Bölüm 5
7 Anket Araştırması Bölüm 10
8 ARA SINAV  
9 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
10 Nicel / Nitel Ölçüm ve Örnekleme Bölüm 7/8
11 Reaktif Olmayan Araştırma ve İkincil Analiz Bölüm 11
12 Saha Araştırma ve Odak Grupları Bölüm 13
13 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12
14 Nicel Verilerin Analizi Bölüm 12

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı * Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th. ed.), Pearson New International Edition (ISBN 978-0-205-78683-1)
Diğer Kaynaklar * Sekaran, U. & Bougie, R. (2015). Research methods for business: A skill building approach. (6th. ed.), John Wiley & Sons, Inc. (ISBN: 978-1-119-94225-2)
* Cooper, D. R. & Schindler, P. S (2011). Business Research Methods (11th.ed.), McGraw Hill, Co. International Edition (ISBN: 978-0077-128922-1).

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0
Ödevler 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Radyo, televizyon ve sinemaya özgü kavramlar, kuramlar, yöntemler ve çalışma alanlarına dair temel bilgileri beşeri ve sosyal bilimlerin bulgu ve kuramlarıyla ilişkilendirerek tanımlar.          
2 Radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki üretim sürecinde uyumlu ve verimli bir ekip çalışmasının gerektirdiği sorumluluk alma, etkin katılım, koordinasyon ve planlama becerilerini gösterir.          
3 Pratik ve teorik derslerde edinilen uzmanlığa yönelik güncel bilgi ve becerileri sentezleyerek alana özgü çeşitli anlatı formlarında ve türlerde mesleki standartlara uygun üretim yapar.          
4 Radyo, televizyon ve sinema sektörlerinin metin yazarlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu, ses tasarımı, yapım ve yönetim, medya işletmeciliği gibi farklı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında görev yapabilecek düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.          
5 Medya profesyonellerinin gözetmesi gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleriyle bütünleştirerek yayıncılıkta sorumluluk bilincine sahip olur.          
6 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim ve yayın süreçlerindeki kurumsal işleyiş ve yönetime ilişkin bilgi ve becerileri kamu yararıyla ilişkilendirerek kavrar.          
7 Kurumsal yapılanmasından ürünlerine kadar geniş bir yelpazede radyo, televizyon ve sinema alanlarını kültürel, sanatsal, ekonomik ve toplumsal ilişkiler bağlamında analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
8 Alanlarıyla ilgili konularda görsel, işitsel ve yazılı veri toplama, araştırma yapma, değerlendirme, raporlama ve yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisine sahip olur.         X
9 Sanat, kültür ve medya alanında ulusal ve küresel düzeydeki yeni teknolojileri, gelişmeleri ve fikirleri takip ederek radyo, televizyon ve sinemada özgün projeler tasarlar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati)   14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   14 2
Ara Sınav   1 7
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)   0 0
Ödev   1 12
Final   1 7
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4