• Türkçe
 • English

Amacımız: Ulusal ve Uluslararası Alanda Yetkin İletişimciler

Prof. Dr. Ayseli Usluata’nın kurucu başkanlığıyla 1996 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugün Türkiye’de öğrencilerin iletişim alanında en çok tercih ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Kendilerini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış akademisyenlerden ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşan kadrosuyla Bölümümüz, 400’ü aşkın öğrenciye eğitim vermekte; her geçen yıl artan yurt içi ve yurt dışı etkinlikler ve ödüllerle başarılarını sürdürmektedir. Sosyal ve kültürel bağlara önem veren bir bölüm olarak, ödüllü “7’den 77’ye” sosyal sorumluluk projemizle Kayışdağı ve çevresindeki huzurevi sakinlerine ve Kayışdağlı ilkokul öğrencilerine destek olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sektörün önde gelen uzmanlarını ders ve/veya seminerler aracılığıyla öğrencilerle bir araya getirmekteyiz.

Öğrencilerimizin uluslararası anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini artırmak için farklı programlar ve anlaşmalar yapmaktayız. Erasmus ve Exchange anlaşmaları her yıl artmakta; çeşitli ülkelerden öğrenci ve öğretim elemanları ağırlamaktayız. Öğrencilerimiz de bu değişim programlarıyla öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadır.

İletişim sektöründe övünülecek konumlarda çalışan, hedeflerimizi yükseklere taşıyan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. İletişim sektöründe, ulusal ve küresel şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday öğrencilerimiz arasına sizi de katmak istiyoruz.

Vizyon,

 • Neden sonuç ilişkilerini doğru kavrayabilen, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, özgüven sahibi, doğaya ve insana saygılı, sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek. 

Misyon,

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, ulusal ve uluslararası alanda kendini kanıtlamış akademik personeliyle iletişim ve halkla ilişkiler sektörüne yön verecek öğrenciler yetiştirmektedir. Farklı bölümlerde yandal ve çift anadal yapma fırsatının yanı sıra Erasmus anlaşmalarıyla Avrupa’da eğitim görme imkanına da sahip olan öğrencilerimizi, analitik düşünen, yaratıcı çözümler üretebilen, özgüven sahibi, etik kurallara bağlı, sosyal sorumluluğunun bilinciyle davranan Dünya vatandaşı iletişim uzmanları olarak hazırlamaktayız.

Temel Değerler,

 • Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

 

Program Öğretim Amaçları​

 • Öğrencilerin akademik çalışmalarda başarılı olabilmeleri için gereken teorik donanıma sahip olmaları,
 • Öğrencilerin alan uygulamaları için gerekli gerekli olan çağdaş araçları seçme ve kullanma becerilerine sahip olmaları,
 • Öğrencilerin etkili halkla ilişkiler uygulamaları için gerekli eleştirel bakış, analitik yaklaşım, problem çözme, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerileri ile donatılmaları,
 • Öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, özellikle yazılı ve sözlü sunumda başarılı, takım çalışması ve disiplinler arası çalışma yapabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, yaratıcı, özgüven sahibi ve etik ilkelere bağlı halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları olarak yetiştirilmeleri,
 • Öğrencilerin demokrasiye bağlı, insan haklarına saygılı ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirilmeleri

Program Çıktıları​

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün program çıktıları aşağıda listelenmiştir:
 • İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.
 • Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.
 • Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.
 • Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.
 • Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.
 • Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.
 • Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
 • Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.
 • Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.