• Türkçe
 • English

 

Öğretim Üyelerimiz Tarafından Son Yıllarda Yapılan Yayınlar

Makaleler ve Bildiriler

 • Hürmeriç, P. & Bıçakçı, A. B. (2015). Sürdürülebilirliğin Kurumsal İletişimdeki   Yansımaları: Küresel Otomotiv Markalarının Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi. Global Media Journal Turkish Edition, 6(11), ss. 283 – 304. 
 • POLAT D. G. (2016). Küresel Kültür. Global Media Journal Turkish Edition, 6(12), 615- 628. (Yayın No: 2651377).
 • POLAT D. G. (2016). İletişim Antropolojisi Üzerine Bir Deneme. Global Media Journal Turkish Edition, 6(12), 513-527. (Yayın No: 2651267).
 • Stephen M. Croucher, Stephanie Kelly, Diyako Rahmani, Kelsea Jackson, Flora Galy-Badenas, Agnes Lando, Monica Chibita, Venantie Nyiranasbimana, Elira Turdubaeva, Nadirabegim Eskiçorapçı, Shawn Michael Condon, Gulzada Stanalieva & Bakyt Orunbekov (2019): A multi-national validity analysis of the Personal Report of Communication Apprehension (PRCA-24), Annals of the International Communication Association, DOI:10.1080/23808985.2019.1602783

 • Stephen M. Croucher, Stephanie Kelly, Diyako Rahmani, Mark Burkey, Talgat Subanaliev, Flora Galy-Badenas, Agnes Lucy Lando, Monica Chibita, Venantie Nyiransabimana, Elira Turdubaeva, Nadirabegim Eskiçorapçı & Kelsea Jackson (2019): A multi-national validity analysis of the self-perceived communication competence scale, Journal of International and Intercultural Communication, DOI: 10.1080/17513057.2019.1569250

 • Eskiçorapçı, N. (2018). Media and Democracy in Kyrgyzstan: The Electoral News Coverage in the 2010 General Elections. Global Media Journal TR Edition, 9(17), 174-20

 

Kitaplar

 • Hürmeriç, P. (2016). Halkla İlişkiler ve Etik: Süregiden Tartışma, içinde Balta Peltekoğlu, F. (Ed.) İletişimin Gücü: Kurumsaldan Küresele Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Hürmeriç, P. & Ülger, B. (2015).  Ethics Statements of Public Relations Agencies in Turkey: How Do Turkish PR Agencies Present Themselves on the Web?, içinde Catellani, A., Zerfass, A. , Tench, R. (eds). Communication Ethics in a Connected World: Research in Public Relations and Organisational Communication, Peter Lang.
 • Bıçakçı, A.B. & Hürmeriç, P. (2015). Turkish Universities’ Adoption of Social Media for   Dialogic Communication, içinde Ordeix, E., Carayol, V., Tench, R. (Eds.). Public Relations, Values and Cultural Identity, Peter Lang.
 • POLAT D. G. (2016) Digitalization of Communication Patterns in Everyday Life. Ayşe Binay KURULTAY, Burcu Sabuncuoğlu PEKSEVGEN (Der.), Perspectives Communication Studies: Festschrift in Honor of Prof. Dr. Ayseli USLUATA. Frankfurt, Peter Lang.
 • POLAT D. G. (2015) Alzheimer Hastası ve Yakınlarının "Umut"unun Yeniden Üretiminde Medyanın Rolü. Burcu Sabuncuoğlu PEKSEVGEN, Ayşe Binay KURULTAY (Der.), Büyütece Takılanlar içinde (s. 15-42). İstanbul: Libra.