• Türkçe
  • English

 

NEDEN YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ?

İletişim teknolojilerinde yaşanan son gelişmelerin insanların arasında fiziksel uzaklıkları ortadan kaldırdığı, bir anlamda herkesin birbirini duyduğu, gördüğü ve duygularını paylaştığı bir yer haline gelen dünyada nitelikli iletişimi yönetebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Analitik düşünerek yaratıcı çözümler üreten, özgüven sahibi, etik kurallara bağlı, bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle davranan dünya yurttaşı iletişim uzmanlarını hazırlamayı amaçlıyoruz. 

Bugünün dünyasında eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, ekip içinde çalışabilen, olağan ve olağanüstü durumlar için strateji geliştirebilen, yüz yüze iletişim becerisine sahip, iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen kişilere duyulan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda Bölümümüz, sorunları analiz ederek çözebilen, üretken, yaratıcı, özgüven sahibi, çevrelerine saygılı ve sosyal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek misyonuyla hareket etmektedir. İletişim sektöründe övünülecek konumlarda çalışan, hedeflerimizi yükseklere taşıyan mezunlarımızla gurur duyuyoruz. İletişim sektöründe, küresel ve ulusal şirketlerde, siyasal kurumlarda, bürokraside ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya aday öğrencilerimiz arasına Sizi de katmak istiyoruz.

Güçlü Akademik Kadro:  

Eğitim süreçlerini ülkemizin ve dünyanın en iyi üniversitelerinden tamamlamış ve kendini akademik alanda ispat etmiş bir kadromuz vardır. Genç ve dinamik kadromuz  akademik kitaplarda ve dergilerde yayınları ile iletişim alanında kendilerini ispat etmişlerdir.

Küresel Ders: 

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; öğrencilerine çok taraflı düşünme ve kültürlerarası farklılıkları ayırt etme becerilerinin yanı sıra kültürel duyarlılık ve deneyim kazandırmak ve onların olayları küresel açıdan değerlendirmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2005 yılından bu yana “Global Sınıf” projesinin paydaşıdır ve bölümün lisans programında altıncı yarıyılda zorunlu ders olarak yer alan Küresel İletişim dersi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Nebraska-Lincoln Üniversitesi (UNL) İletişim Fakültesi’yle video-konferans sistemi aracılığıyla eş zamanlı, ortak bir ders yürütülmeye başlanmıştır. ​

Uluslararasılaşma:

Üniversitemizin öğrecilerine sunmuş olduğu uluslararası programda değişim ve Erasmus işbirliği gücüyle eğitim sürecinde gerçek anlamda uluslararasılaşma imkânını amaçlamaktadır.

Zengin yandal ve çift anadal programları:

Öğrencimiz, üniversitemizin farklı bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarında eğitim alma fırsatına sahiptir.

Sosyal sorumluluk bilinci:

Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü topluma hizmet felsefesi ile öğrencilerini toplumsal sorumluluk çalışmalarına teşvik etmeyi, toplumla iç içe geçen öğretici ve yaratıcı bir eğitim süreci geliştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm lisans programında 2007 yılında yapılan güncellemeler doğrultusunda öğrenciler; mezun olmaya hak kazanmak için Mezuniyet İçin Sosyal Sorumluluk Projesini başarıyla tamamlamalılardır. Bu ders kapsamında öğrenciler, her yıl üniversitenin çevresiyle sürdürülebilir ilişkiler kurmasına katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedirler. ​