• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 440
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere, farklı endüstrilerde dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın iletişim stratejilerini ve taktiklerini nasıl değiştirdiğine dair kapsamlı bir anlayış sunmaktır
Dersin İçeriği: 

Bu ders sosyal medyayı sosyo-tarihsel bağlamında ve değişen teorik bakış açılarıyla analiz eder. Yeni medya teknolojileri, geleneksel medyaya kıyasla çeşitli yeni kullanımlar sağlar ve birçok farklı özelliğe sahiptir. Bu ders, yeni medya teknolojilerinin bu yeni özelliklerini özetlemekte ve bu özelliklerin iyi bir sosyal medya yönetimi için nasıl kullanılacağını incelemektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 6-Vaka çalışması, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödev, B: Sözlü/Sunum C: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Web teknolojileri hakkında temel bilgilere sahip olur 5, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, B, C
2. Sosyal medyaya yönelik liberal ve eleştirel yaklaşımları temel olarak anlar 3, 9 1, 2, 6, 15 A, B, C
3. Sosyal medyanın özelliklerini güçlü bir şekilde anlar 3, 5, 6, 8, 9 1, 2, 6, 15 A, B, C
4. Sosyal medyanın geleneksel medyaya nasıl meydan okuduğunu açıklayabilir 3, 5, 6, 8 1, 2, 6, 15 A, B, C
5. İyi sosyal medya yönetiminin önemli örneklerini güçlü bir şekilde kavrar 3, 5, 6, 8 1, 2, 6, 15 A, B, C

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve çerçevesi hakkında bilgilendirme  
2 Sosyal medya tanımı, tarihi, geleneksel medyadan farkları ve web teknolojileri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
3 Sosyal medyaların özellikleri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
4 Sosyal medya teorileri Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
5 Sosyal medya pazarlaması Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
6 Influencer pazarlaması Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
7 Midterm   
8 Sosyal medya yönetimi  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
9 Sosyal medya optimizasyonu Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
10 Sosyal medyada içerik geliştirme ve yönetim stratejileri  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
11 Sosyal medyada içerik geliştirme ve yönetim stratejileri  Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing
12 Sosyal medyanın sunduğu imkanlar ve zorluklar Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
13 Sosyal medyaya eleştirel yaklaşım Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
14 Sosyal medyaya eleştirel yaklaşım Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Kawasaki, G., & Fitzpatrick, P. (2014). The art of social media: Power tips for power users. Penguin. 

Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing. Sage.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 2 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   x        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         x  
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   x        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     x      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.     x      
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.       x    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.   x        

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 1 14 14
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5