• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3)Lisans eğitimi süresince edinilen kavramsal bilgiyi profesyonel hayatta uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 
 1. İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama.

 2. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık.

 3. Bulunulan alana dair beceriler.

 4. Sektör hakkında bilgi.

 5. Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren staj defteri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5: Problem Çözme, 9:Gösterim, 12: Grup Çalışması, 13: Saha/Arazi Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 1. Alana yönelik bilgisini geliştirir.

5, 9, 12, 13 

C,E 

 1. Alana yönelik özel becerilerini geliştirir.

5, 9, 12, 13

C,E 

 1. İş tecrübesi kazanır.

5, 9, 12, 13

C,E 

 1. İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir. 

5, 9, 12, 13

C,E 

 1. Mesleğine dair iletişim ağı edinir. 

9, 12, 13

C,E

 1. Staj defteri ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür.

5, 9, 12, 13

C,E

Dersin Akışı

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama 

 

2

İkinci çalışma haftası 

 

3

Üçüncü çalışma haftası

 

4

Dördüncü çalışma haftası

 

5

Beşinci çalışma haftası

 

6

Altıncı çalışma haftası

 

7

Yedinci çalışma haftası

 

8

Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti

 

9

Dokuzuncu çalışma haftası

 

10

10. çalışma haftası

 

11

11. çalışma haftası

 

12

12. çalışma haftası

 

13

13. çalışma haftası

 

14

Son çalışma haftası – Staj defterinin Bölüm Staj Koordinatörüne teslimi 

 

Kaynaklar

 

Değerlendirme Sistemi

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Staj defterinin doldurulması 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   10

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

X

       

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

       

X

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

     

X

   

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

       

X

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

     

X

   

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

       

X

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

       

X

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

       

X

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

       

X

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

(İki sınav haftası değerlendirmeye alınmayacaktır.)

14

Haftada 3 gün x 8 saat = 24

336

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ödev (Portföy ve günlük)

2

10

20

Toplam İş Yükü

 

 

384

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

15,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

15