• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Türkçenin sözvarlığı, edebi metinlerin incelenmesi, resmî yazışma ve bilimsel araştırma yazım kuralları ve uygulamaları, sözlü anlatım türleri ve uygulamaları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak. 1,4 1 A
2) Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak. 1,4 1 A
3) Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak. 1,4 1 A
4) Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak. 1,4 1  
5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak. 1,4 1 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma, dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgi

İlgili okumalar

2

Bilgilendirici ve kurgusal yazılar; metinde konu, bakış açısı, plan, ana fikir

İlgili okumalar

3

Sözcük türleri, paragraf, anlatım biçimleri

İlgili okumalar

4

Dilekçe yazımı, özgeçmiş hazırlama

İlgili okumalar

5

Yazılı anlatım türleri: anı, gezi, günlük, mektup

İlgili okumalar

6

Yazılı anlatım türleri: Makale, deneme, köşe yazısı, eleştiri

İlgili okumalar

7

Rapor, tutanak

İlgili okumalar

8

Ara sınav.

İlgili okumalar

9

Bilimsel araştırma, özet çıkarma, not alma, kaynakça ve dipnot kuralları

İlgili okumalar

10

Türkçenin sözvarlığı (yerli ve yabancı sözcükler, deyimler)

İlgili okumalar

11

Türkçenin sözvarlığı (atasözleri, kalıp sözler, ikilemeler…)

İlgili okumalar

12

Türkçenin söz dizimi ve semantik yönleri

İlgili okumalar

13

Kurgusal anlatım türleri (roman, öykü, tiyatro)

İlgili okumalar

14

Sözlü anlatım türleri

İlgili okumalar

15

Münazara

 

16

Final

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

Kaynaklar

Aksan, Doğan. “Anadili”. Türk Dili,31/285. s. 423-434. 1975.

 

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. 3 cilt , Ankara. 1987.

Aksan, Doğan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi Yayınevi. 2000.

Alpay, Yalın. Yalanın Siyaseti: Yalanın Meşrulaştırılması, Hakikatin Önemsizleşmesi ve

Hileli Akıl Yürütme Teknikleri… İstanbul: Destek Yayınları, 2017.

Eden, Sinan. İklim Krizi ve Yaptırmamak. İstanbul: Doruk Yayınları, 2015.

Ergin, Muharrem. Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2017.

Uyar, Tevfik. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi. İstanbul: Destek Yayınları, 2019.

Tekin, Talât. Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık,

2017.

Tokar, Brian. İklim Adaletine Doğru. Çev. Sezgin Ata. İstanbul: Öteki Yayınevi, 2014.

Kuran, Evrim. Telgraftan Tablete: Türkiye’nin Dört Kuşağı. İstanbul: Destek Yayınları, 2018.

McKibben Bill. Doğanın Sonu. Çev. Berna Göl ve İlksen Mavituna. İstanbul: Everest

Yayınları, 2015.

Russel, Bertrand. Aylaklığa Övgü. Çev. Mete Ergin. İstanbul: Cem Yayınevi, 2018.

Vassaf, Gündüz. Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm. Çev. Zehra Gençosman

ve Ömer Madra. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Philosophical Reasoning”:

https://youtu.be/NKEhdsnKKHs

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Induction & Abduction”:

https://youtu.be/-wrCpLJ1XAw

https://defterarkasi.com/2017/09/24/ad-hominem-nedir-ne-degildir/

İFA Youtube Kanalı, Safsata Savar Programı

https://www.youtube.com/watch?v=b1Z9sJhCrPk&list=PL4sLdg6opbB6hikq23...

https://yalansavar.org/2014/08/26/safsatalar/2

https://yalansavar.org/yalansavar-safsatalar-listesi/

https://yalansavar.org/2016/03/28/podcast-4-safsatalar-ve-sofistler/

Leo Murray, “Uyan Kafayı Ye, Sonra da Aklını Başına Topla”.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI   
Dökümanlar Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI ADET KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     X      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.         X  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       X    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       X    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.       X    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU  
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2