• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
TKL 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Dil ve Dünya dilleri hakkında genel bilgiler, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısı ve tarihsel gelişimi, modern Türkçenin ses ve yapı özellikleri, noktalama ve yazım kurallarıyla ilgili uygulamalar   

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkçenin noktalama işaretleri ve yazım kurallarının doğru kullanımını sağlamak.

1,4

1

1

2) Dilin temel özelliklerini ve dillerin sınıflandırma ölçütlerini kavramalarını sağlamak.

1,4

1

1

3) Türkçenin tarihsel gelişimini hatırlatmak.

1,4

1

1

4) Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını öğrenmelerini sağlamak.

1,4

1

1

5) Yazılı ve sözlü anlatım becerilerini gelişmelerini sağlamak.

1,4

1

1

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Başlangıç. Dersin ve izlencenin tartışılması

İlgili okumalar

2

Dilin tanımı, özellikleri, dil-bilinç, dil-kültür ilişkisi.

İlgili okumalar

3

Yeryüzündeki diller ve dil aileleri. Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve macerası. Orhon Yazıtları.

İlgili okumalar

4

Orhon Kitabeleri incelemesi

İlgili okumalar

5

Yazı dili uygulamaları (1): Cümle, “tweet”, paragraf, metin.

İlgili okumalar

6

Yazı dili uygulamaları (2): Dilekçe, rapor, tutanak (kaza tutanağı).

İlgili okumalar

7

Ara sınav.

İlgili okumalar

8

(Münazara takımlarının belirlenmesi. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi’nin tartışılması. Temel Kavramlar: Mantık, Önerme, Öncül, Çıkarım, Argüman, Tasım. Safsata ve Türleri: Biçimsel (Formal) Safsatalar ve Serbest (Informal) Safsatalar. Adam Karalama Safsatası (Ad Hominem), Bir Bilen Safsatası (Ad Verecundiam), Bandwagon \ “Bunlaaaar!!!” Safsatası (Ad Populum), İddiayı Zayıflatma (Straw-Man) Safsatası,

İlgili okumalar

9

“Bilemeyiz ki?” Safsatası (Ad Ignorantiam), Felaket Tellallığı Safsatası (Slippery Slope), “Zamanlama Manidar!” Safsatası (Post Hoc Ergo Propter Hoc / Bundan sonra, o hâlde bu yüzden), Belirsizlik Safsataları, Kategori Safsataları, Yanlış Benzetme Safsatası (False Analogy), Ya Siyah Ya da Beyaz Safsatası (Black&White), Kısır Döngü Safsatası (Petitio Principii)

İlgili okumalar

10

Münazara

İlgili okumalar

11

Münazara

İlgili okumalar

12

Münazara

İlgili okumalar

13

Münazara

İlgili okumalar

14

Münazara

İlgili okumalar

15

Münazara

İlgili okumalar

16

Final

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

Kaynaklar

Aksan, Doğan. “Anadili”. Türk Dili,31/285. s. 423-434. 1975.

 

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim. 3 cilt , Ankara. 1987.

Aksan, Doğan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, Ankara, Bilgi Yayınevi. 2000.

Alpay, Yalın. Yalanın Siyaseti: Yalanın Meşrulaştırılması, Hakikatin Önemsizleşmesi ve

Hileli Akıl Yürütme Teknikleri… İstanbul: Destek Yayınları, 2017.

Eden, Sinan. İklim Krizi ve Yaptırmamak. İstanbul: Doruk Yayınları, 2015.

Ergin, Muharrem. Orhun Abideleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 2017.

Uyar, Tevfik. Safsatalar: Aklın Kırk Haramisi. İstanbul: Destek Yayınları, 2019.

Tekin, Talât. Orhon Yazıtları: Kül Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. İstanbul: Bilgesu Yayıncılık,

2017.

Tokar, Brian. İklim Adaletine Doğru. Çev. Sezgin Ata. İstanbul: Öteki Yayınevi, 2014.

Kuran, Evrim. Telgraftan Tablete: Türkiye’nin Dört Kuşağı. İstanbul: Destek Yayınları, 2018.

McKibben Bill. Doğanın Sonu. Çev. Berna Göl ve İlksen Mavituna. İstanbul: Everest

Yayınları, 2015.

Russel, Bertrand. Aylaklığa Övgü. Çev. Mete Ergin. İstanbul: Cem Yayınevi, 2018.

Vassaf, Gündüz. Cehenneme Övgü: Gündelik Hayatta Totalitarizm. Çev. Zehra Gençosman

ve Ömer Madra. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Philosophical Reasoning”:

https://youtu.be/NKEhdsnKKHs

“Crash Course YouTube Kanalı”, “How To Argue – Induction & Abduction”:

https://youtu.be/-wrCpLJ1XAw

https://defterarkasi.com/2017/09/24/ad-hominem-nedir-ne-degildir/

İFA Youtube Kanalı, Safsata Savar Programı

https://www.youtube.com/watch?v=b1Z9sJhCrPk&list=PL4sLdg6opbB6hikq23...

https://yalansavar.org/2014/08/26/safsatalar/2

https://yalansavar.org/yalansavar-safsatalar-listesi/

https://yalansavar.org/2016/03/28/podcast-4-safsatalar-ve-sofistler/

Leo Murray, “Uyan Kafayı Ye, Sonra da Aklını Başına Topla”.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

 

Dökümanlar

Ders öncesi dağıtılan fotokopiler

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

ADET

KATKI YÜZDESİ

Vize

1

50

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

X

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

X

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

X

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

X

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

-

-

-

Ödev

1

1

1

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2