• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 360
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilerin sosyal medya çalışmaları bağlamında çeşitli kuramsal tartışmaları, kavramları ve sosyal medyaya yönelik araştırma yöntemlerini öğrenmeleri öncelikli amaçtır. Ayrıca ders, öğrencilere sosyal medyanın ve sosyal medya ortamlarının toplum, kültür ve birey üzerine etkisini eleştirel yaklaşımlarla ortaya koyan sorular geliştirme ve örnek olaylar üzerinden bu soruları analiz etme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Derste öncelikle sosyal medya geleneksel medyadan farklılaşan özellikleri bağlamında tanımlanacaktır.  Sosyal medya çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri, sosyal medyada kimlik inşası, sosyal medyanın ekonomi-politiği, sosyal medyada mahremiyet sorunuyla birlikte gözetim olgusu, sosyal medyada nefret söylemi ve sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler derste ele alınacak başlıca konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Ödev, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler toplum, kültür ve bireyin sosyal medya aracılığıyla nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde ederler. 1,2,3,9 1,2,3,9,12 A,C
2) Öğrenciler sosyal medyanın toplum, kültür ve birey üzerindeki farklı etkilerini ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel örüntüler içinde sorgulama becerisi elde ederler. 1,2,3,9 1,2,3,9,12 A,C
3) Öğrenciler sosyal medyayla ilgili kuramsal tartışmalar, kavramlar ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak 1,2,3,9 1,2,3 A
4) Öğrenciler sosyal medya alanında araştırma becerileri elde ederler. 1,2,3,9 1,2,3,9,12 A,C
5) Öğrenciler sosyal medyanın geleceğiyle ilgili öngörülerde bulunabilirler. 1,2,3,9 1,2,3,9,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal medyanın tanımı ve geleneksel medyadan farkları  
2 Sosyal medya çalışmalarında araştırma soruları ve yöntemleri  
3 Sosyal medya çalışmalarında araştırma soruları ve yöntemleri  
4 Sosyal medyada kimlik inşası  
5 Sosyal medyada kimlik inşası  
6 Sosyal medyanın ekonomi politiği  
7 Sosyal medyanın ekonomi politiği  
8 Ara sınav  
9 Sosyal medyada mahremiyet sorunu ve gözetim olgusu  
10 Sosyal medyada mahremiyet sorunu ve gözetim olgusu  
11 Sosyal medyada nefret söylemi  
12 Sosyal medya ve yeni toplumsal hareketleri  
13 Sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler  
14 Değerlendirme: sosyal medyanın geleceği  
15 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction. London: Sage.
Diğer Kaynaklar Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives. New York: Little, Brown and Company.

Morozov, E. (2011). The net delusion: the dark side of internet freedom. New York: Public Affairs.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciler sosyal medyanın toplumsal etkileri hakkında bireysel bir araştırma raporu hazırlayacaklardır.
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara sınav 1 30
Katılım   10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         x  
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 15 15
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5