• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 360
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilerin sosyal medya çalışmaları bağlamında çeşitli kuramsal tartışmaları, kavramları ve sosyal medyaya yönelik araştırma yöntemlerini öğrenmeleri öncelikli amaçtır. Ayrıca ders, öğrencilere sosyal medyanın ve sosyal medya ortamlarının toplum, kültür ve birey üzerine etkisini eleştirel yaklaşımlarla ortaya koyan sorular geliştirme ve örnek olaylar üzerinden bu soruları analiz etme becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Derste öncelikle sosyal medya geleneksel medyadan farklılaşan özellikleri bağlamında tanımlanacaktır.  Sosyal medya çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemleri, sosyal medyada kimlik inşası, sosyal medyanın ekonomi-politiği, sosyal medyada mahremiyet sorunuyla birlikte gözetim olgusu, sosyal medyada nefret söylemi ve sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler derste ele alınacak başlıca konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler toplum, kültür ve bireyin sosyal medya aracılığıyla nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde ederler.

1,2,3,9

1,2,15

A,C

2) Öğrenciler sosyal medyanın toplum, kültür ve birey üzerindeki farklı etkilerini ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel örüntüler içinde sorgulama becerisi elde ederler.

1,2,3,9

1,2,15

A,C

3) Öğrenciler sosyal medyayla ilgili kuramsal tartışmalar, kavramlar ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak

1,2,3

1,2,15

A,C

4) Öğrenciler sosyal medya alanında araştırma becerileri elde ederler.

1,2,3,9

1,2,15

A,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Sosyal medyanın tanımı ve geleneksel medyadan farkları

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives

3

Sosyal medya çalışmalarında araştırma soruları ve yöntemleri

Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers. John Wiley & Sons.

4

Sosyal medya teorileri

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives

5

Sosyal medyada kimlik inşası

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives

6

Sosyal medyada kimlik inşası

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives

7

Sosyal medyanın ekonomi politiği

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

8

Sosyal medyanın ekonomi politiği

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

9

Ara sınav

 

10

Sosyal medyada mahremiyet sorunu ve gözetim olgusu

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

11

Sosyal medyada mahremiyet sorunu ve gözetim olgusu

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction

12

Sosyal medyada nefret söylemi

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives

13

Sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler

Foweraker, J. Theorizing social movements

14

Sosyal medya ve yeni toplumsal hareketler

Foweraker, J. Theorizing social movements

15

Değerlendirme: sosyal medyanın geleceği

 

16

Final sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders kitabı

Fuchs, C. (2014). Social media: a critical introduction. London: Sage.

Diğer Kaynaklar

Christakis, N. A. (2009). Connected: the suprising power of our social networks and how they shape our lives. New York: Little, Brown and Company.

Morozov, E. (2011). The net delusion: the dark side of internet freedom. New York: Public Affairs.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödev

5

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

x

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

x

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

x

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

x

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

5

15

75

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

121

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5