• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 323
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere küresel dünyada demokrasi, ulus devlet, iletişim konularını siyasal ve kültürel açıdan inceleme ve değerlendirme becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Mısır, Irak ve Tunus örnekleri aracılığıyla modern ulus devletlerde İslam’ın statüsünün sistematik olarak incelendiği derste, modern ulusal anlatıların ve kurumların kurulmasında İslami referansların merkezi rolü ve kolektif İslami söylem ve eylemlerin politik ve kültürel unsurları ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü/Sunum, C: Ödev,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.Küreselleşme olgusunun anlaşılması

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

B, C

2.Diktatörlük ve demokrasi kavramları

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

B, C

3.Tarihin hızlandırılması mümkün mü?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

B, C

4.İslam toplumlarında demokrasi mümkün mü?

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Eski Yunan ve modern zamanlarda demokrasi ve insan haklarının gelişimi

 

3

Küreselleşmeyi doğuran ekonomik, teknolojik ve siyasal nedenler

 

4

İnternet, sosyal medya ve ulaşımın küreselleşme üzerindeki etkileri

 

5

Çokuluslu şirketlerin küresel şirketlere dönüşmeleri. "McDonald"laşma.

 

6

Arap Baharı: Siyasal kültür birikimi olmadan demokrasi mümkün mü?

 

7

Küresel çağın bir gerçeği olarak Terör

 

8

Ara sınav

 

9

Avrupa Birliği'nin geleceği

 

10

Emperyalizm ve Milliyetçilik

 

11

Siyasi İslam ve Dini Çatışma - Küresel çağda nasıl bir İslam

 

12

Neoliberalizm ve Sınıf Mücadelesi

 

13

Covid 19 pandemisi ve olası pandemiler küresel yapıyı nasıl etkileyebilir?

 

14

Demokrasinin Geleceği

 

15

Türkiye: İslam ve Laiklik Arasında Sentez

 

16

Final Sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Dabashi, Hamid. 2012. The Arab Spring: The End of Postcolonialism. London: Zed Books.

 

Diğer Kaynaklar

Gardner, Lloyd C. 2011. The Road to Tahrir Square: Egypt and the United States from the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak. New York: The New Press.

Nouehied, Lin & Alex Warren. 2012. The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making of a New Era. New Haven: Yale University Press.

Sowers, Jeannie, ed. 2012. The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social Change in Egypt, 1999-2011. London: Verso.

What Comes Next . New York: Council on Foreign Relations/Foregin Affairs.

Beinin, Joel, ed. 2011. Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford: Stanford University Press.

Ekine, Sokari & Firoze Manji, eds. 2011. African Awakening: The Emerging Revolutions. Oxford: Pambazuka Press.

El-Mahdi, Rabab & Philip Marfleet. 2009. Egypt: The Moment of Change. London: Zed Books.

Kamrava, Mehran. 2011. The Modern Middle East: A Political History Since the First World War. Berkeley: University of California Press.

Lynch, Marc. 2012. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: Public Affairs.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

https://www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

 https://www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

40

Sunum

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

100

Toplam

 

 

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Seçmeli Ders

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ödev

1

3

3

Sunum

1

6

6

Final Ödevi

1

 

3

 

3

 

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5