• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 323
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere küresel dünyada demokrasi, ulus devlet, iletişim konularını siyasal ve kültürel açıdan inceleme ve değerlendirme becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Mısır, Irak ve Tunus örnekleri aracılığıyla modern ulus devletlerde İslam’ın statüsünün sistematik olarak incelendiği derste, modern ulusal anlatıların ve kurumların kurulmasında İslami referansların merkezi rolü ve kolektif İslami söylem ve eylemlerin politik ve kültürel unsurları ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi, 2. Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Küreselleşme olgusunun anlaşılması 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 A
2.Diktatörlük ve demokrasi kavramları 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 A
3.Tarihin hızlandırılması mümkün mü? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 A
4.İslam toplumlarında demokrasi mümkün mü? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Bölgesel ve Uluslararası Gelişmeler ve Bakış Açıları  
3 Ortadoğu’da Tarih, İktidar ve Kültür  
4 Yasemin Devrimi: Tunus’ta Demokrasi Girişimi  
5 Mısır’da İslam ve Demokrasi  
6 Libya ve Suriye’de İç Savaş ve Müdahale  
7 Fas’ta İslam, Demokrasi ve Anayasal Monarşi  
8 Ara sınav  
9 Arap Dünyasında Başlıca Ayaklanmalar ve Protestolar  
10 Emperyalizm ve Milliyetçilik  
11 Siyasi İslam ve Dini Çatışma  
12 Neoliberalizm ve Sınıf Mücadelesi  
13 Gençlik, Medya ve Teknoloji  
14 Demokrasinin Geleceği  
15 Türkiye: İslam ve Laiklik Arasında Sentez  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dabashi, Hamid. 2012. The Arab Spring: The End of Postcolonialism. London: Zed Books.

 

Diğer Kaynaklar Gardner, Lloyd C. 2011. The Road to Tahrir Square: Egypt and the United States from the Rise of Nasser to the Fall of Mubarak. New York: The New Press.

Nouehied, Lin & Alex Warren. 2012. The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making of a New Era. New Haven: Yale University Press.

Sowers, Jeannie, ed. 2012. The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social Change in Egypt, 1999-2011. London: Verso.

What Comes Next . New York: Council on Foreign Relations/Foregin Affairs.

Beinin, Joel, ed. 2011. Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North Africa. Stanford: Stanford University Press.

Ekine, Sokari & Firoze Manji, eds. 2011. African Awakening: The Emerging Revolutions. Oxford: Pambazuka Press.

El-Mahdi, Rabab & Philip Marfleet. 2009. Egypt: The Moment of Change. London: Zed Books.

Kamrava, Mehran. 2011. The Modern Middle East: A Political History Since the First World War. Berkeley: University of California Press.

Lynch, Marc. 2012. The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: Public Affairs.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  3
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 25
Ara Ödev 1 25
Final Ödevi 1 50
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam    

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir. x        
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.   x      
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         x
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ödev 1 3 3
Ara Ödev 1 6 6
Final Ödevi 1

 

3

 

3

 

Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5