• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 222
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere 20. yüzyılda dünyada gerçekleşen önemli toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmeler hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin bugünün dünyasına tarihsel bir perspektiften yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste 19. yüzyılın mirası ve sömürgecilik, 1917 Bolşevik Devrimi, 1. Dünya Savaşı ve küresel siyasi-ekonomik düzenin yeniden şekillenmesi,  1920’lerin ve 1930’larda otoriter hareketlerin yükselişi paralelinde toplumsal ve ekonomik krizler, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmeleri tarihsel bir bakış açısından idrak edebilirler. 1, 3, 8,10 1, 2, 3 A, C
2) Öğrenciler uluslararası düzeyde iletişim ve siyaset arasındaki ilişkileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilirler. 1, 3, 8,10 1, 2,3 A, C
3) Öğrenciler modern dünya tarihi hakkında bilgi sahibi olular.  1, 3, 8,10 1,2,3 A,C
4) Öğrenciler dünyadaki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler hakkında öngörülerde bulunabilirler. 1, 3, 8,10 1,2,3 A,C
5) Öğrenciler dünya tarihi hakkında araştırma becerileri edinirler. 1, 3, 8,10 1,2,3 C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 19. yüzyılın mirası  
3 20. yüzyılın şafağı (1900 – 1914)  
4 1.Dünya Savaşı’nın nedenleri  
5 1.Dünya Savaşı’nın sonuçları  
6 1917 Bolşevik Devrimi  
7 Ara sınav  
8 1920’lerin sosyo-ekonomik ve kültürel ortamı  
9 Büyük Buhran  
10 1930’larda otoriter rejimlerin yükselişi  
11 Faşizm olgusu  
12 2.Dünya Savaşı’nın nedenleri ve önemli gelişmeleri  
13 2.Dünya Savaşı’nın sonuçları  
14 Soğuk Savaş ve sonrası  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Hobsbawm, E. (1996). The Age of Extremes (1914 – 1991). London: Vintage.
Diğer Kaynaklar  

BBC. (2012). A History of the World (6-8. Bölümler). 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Öğrenciler 20. yüzyılda gerçekleşmiş ve dünyayı etkileyen önemli bir sosyal, ekonomik ya da kültürel gelişme hakkında bireysel bir araştırma raporu hazırlayacaklardır.
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 20
Ara sınav 1 30
Katılım   10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         x  
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular     X      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödevler 1 25 25
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     133
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,32
Dersin AKTS Kredisi     5