• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 222
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere 20. yüzyılda dünyada gerçekleşen önemli toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmeler hakkında eleştirel bir bakış açısı kazandırmak ve öğrencilerin bugünün dünyasına tarihsel bir perspektiften yaklaşmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste 19. yüzyılın mirası ve sömürgecilik, 1917 Bolşevik Devrimi, 1. Dünya Savaşı ve küresel siyasi-ekonomik düzenin yeniden şekillenmesi,  1920’lerin ve 1930’larda otoriter hareketlerin yükselişi paralelinde toplumsal ve ekonomik krizler, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş incelenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, modern dünya tarihinin başlıca gelişmelerini bilir.

1, 3, 9, 10

1, 2, 15

A, C

2. Öğrenci, tarihsel gelişmeleri eleştirel bir perspektiften değerlendirir.

1, 3, 9, 10

1, 2, 15

A, C

 3. Öğrenci, günümüz dünyasında sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmelere tarihsel bir perspektiften yaklaşır.

2, 3, 5, 9, 10

1, 2, 15

A, C

4. Öğrenci dünyada halkla ilişkilerin gelişimine tarihsel bir perspektiften yaklaşır.

2, 3, 5, 9, 10

1, 2, 15

A, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sanayi Devrimi

Hobsbawm (1999), parts 1.1 & 1.2

2

Fransız Devrimi

Hobsbawm (1999), part 1.3

3

19. Yüzyılın Mirası

Hobsbawm (1999), parts 1.4, 1.5, 1.6, & 1.7

4

Emperyalizm Çağı

Hobsbawm (1987), parts 1, 2, &3

5

20. Yüzyılın Şafağı: Doğu’da Meşrutiyet Devrimleri

Hobsbawm (1987), part 12

6

1.Dünya Savaşı: Nedenler & Başlıca Gelişmeler

Hobsbawm (1987),  part 13

7

1.Dünya Savaşı: Sonuçlar

Hobsbawm (1994), part 1.1

8

Ara sınav

 

9

1917 Ekim Devrimi

Hobsbawm (1994), part 1.2

10

1920’ler ve Büyük Buhran

Hobsbawm (1994), part 1.3

11

1930’larda Otoriter Rejimlerin Yükselişi ve Faşizm

Hobsbawm (1994), part 1.4

12

2.Dünya Savaşı: Nedenler & Başlıca Gelişmeleri

Hobsbawm (1994), part 1.5

13

2.Dünya Savaşı: Sonuçlar

Hobsbawm (1994), part 1.7

14

Soğuk Savaş ve Ötesi

Hobsbawm (1994), part 1.8

15

Değerlendirme ve Finale Hazırlık

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hobsbawm, E. (1994). The Age of Extremes: The Short Twentieth Century (1914 – 1991). London: Abacus.

Hobsbawm, E. (1999). The Age of Revolution: Europe 1789-1848. London: Abacus.

Hobsbawm, E. (1987). The Age of Empire: 1875-1914. London: Wiedefeld & Nicholson.

Diğer Kaynaklar

BBCC BBC Documentary: History of the World, Episodes 6, 7, & 8.

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

40

Ara sınav

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

2

50

Toplam

3

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

x

 

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

x

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

x

 

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

x

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

x

 

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınavlar

1

3

3

Ödevler

1

15

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.56

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5