• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır. Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Seminer, 4: Araştırma, 5: Benzetim/Vaka Çalışması/Rol Yapma, 6: Problem Çözme, 7: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Yazılı ödev, C: Sunum, D: Araştırma, E: Münazara, F: Kısa Sınav, G: Derse Katılım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenim Çıktıları Program Çıktıları
1) Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili bir bilim olarak açıklayabilir. 1,2,3,7
2) Psikolojinin ana kavram ve kuramlarını tanımlayabilir. 1,2,3,7
3) Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir. 1,2,3,7
4) Psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir. 1,2,3,7

 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Derse Giriş
2 Psikoloji nedir?
3 Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?
4 Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri
5 Öğrenme 1
6 Öğrenme 2
7 Revizyon
8 Vize
9 İnsan Gelişimi 1
10 İnsan Gelişimi 2
11 Güdülenme
12 Duygu, Stres ve Sağlık 1
13 Duygu, Stres ve Sağlık 2
14 Sosyal Psikoloji
15 Genel değerlendirme
16 Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. Allyn & Bacon (Pearson). ISBN-13: 978-0-205-87327-2, ISBN-10: 0-205-87327-8
Diğer Kaynaklar Mypsychlab (Pearson web sitesi)

Introductory Psychology Video Series

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

ARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN AMAÇLARI VE ALAN ÖĞRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
  Program Öğrenme

Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     x      
3 Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6