• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır. Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 4-Rol Yapma / Drama, 5-Problem Çözme , 6-Vaka Çalışması, 7-Beyin Fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler belediyenin stratejik iletişim planı için araştırma prensiplerini uygulayabilirler.

1,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,6,7

A,C

2) Öğrenciler iletişim stratejileri için gündem/konular belirlerler.

2,5,6,7,8

1,2,3

A,C

3) Öğrenciler belediyenin misyon ve hedeflerine uygun stratejik iletişim amaç ve hedeflerini yazabilirler.

2,3,5,6,7,8,10

1,2,3,4,5

A,C

4) Öğrenciler uygulanmak üzere güvenilir bir iletişim stratejisi planlayabilirler.

2,5,6,7

1,2,,4

A,C

5) Öğrenciler yazılı materyaller hazırlayıp bunları profesyonel standartlara uygun şekilde sunabilirler.

4,5,6,7

1,2

A,C

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse Giriş

 

2

Psikoloji nedir?

 

3

Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?

 

4

Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri

 

5

Öğrenme 1

 

6

Öğrenme 2

 

7

Revizyon

 

8

Vize

 

9

İnsan Gelişimi 1 

 

10

İnsan Gelişimi 2

 

11

Güdülenme

 

12

Duygu, Stres ve Sağlık 1

 

13

Duygu, Stres ve Sağlık 2

 

14

Sosyal Psikoloji

 

15

Genel değerlendirme

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

Ders Notu Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. Allyn & Bacon (Pearson). ISBN-13: 978-0-205-87327-2, ISBN-10: 0-205-87327-8
Diğer Kaynaklar Mypsychlab (Pearson web sitesi)

Introductory Psychology Video Series

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

       

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

   

x

     

3

Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

   

x

     

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

     

x

   

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

   

x

     

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

     

x

   

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

     

x

   

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

     

x

   

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

   

x

     

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

       

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6