• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste ele alınacak başlıca konular; ekonominin tanımı, ana kavramların incelenmesi, ekonomik düşünce yönteminin aktarılması, GSMH, İşsizlik, enflasyon, durgunluk, yatırım piyasaları, para ve maliye politikaları gibi makroekonomik sorunlara giriş ve mikro ekonomik konular arasında ise arz ve talep ile fiyat oluşumu, tüketici ve üretici fayda ve kar maksimizasyonu, piyasa tipleridir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 6: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciye, ekonomik ve finansal ortam hakkında temel bir anlayış kazandırır.

1,6,7,8

1,2,3,6

A,C

2) Öğrenciyi çeşitli ekonomik ve finansal süreçlere daha iyi katılmaya hazırlar ve donatır.

1,6,7,8

1,2,3,6

A,C

3) Gelecekteki istihdam için öğrencinin başarı potansiyelini artırır; ve öğrencinin bir işletmeyi yönetmedeki başarı potansiyelini artırır.

1,6,7,8

1,2,3,6

A,C

4) İşletmelerde profesyonel karar vermede kullanılabilecek analitik akıl yürütme ve pratik uygulamalarla ilgili becerileri geliştirir.

1,6,7,8

1,2,3,6

A,C

Dersin Akışı

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Ekonomi nasıl çalışır: Kıtlık ve ekonomi kavramı

 

2

Giriş: Ekonominin ana kavramları ve ekonomik düşünme yöntemi, ekonomik döngü

 

3

Arz ve Talep 

 

4

Arz ve Talep 

 

5

Tüketici dengesi ve fayda ençoklaması

 

6

Üretici dengesi ve kar ençoklaması

 

7

Piyasa tipleri

 

8

Ara Sınav

 

9

GSMH ve yaşam standardı

 

10

TÜFE-TEFE

 

11

Ekonomik büyüme kaynakları ve teorileri

 

12

Yatırım, tasarruf ve faiz oranları

 

13

Maliye politikası

 

14

Para politikası

 

15

Uluslararası ekonomik sistem

 

16

Final Sınavı

 
 

Kaynaklar

 

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Foundations of Economics; R.Bade&M.Parkin ,Pearson

Diğer Kaynaklar

Günlük ekonomi haberleri, gazeteler, ekonomi blogları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Makro ekonomiye ilişkin güncel bilgileri içeren dökümanlar, slaytlar

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

80

Kısa Sınav

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl İçinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

       

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

   

x

     

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

   

x

     

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

     

x

   

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

   

x

     

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

     

X

   

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

     

x

   

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

   

x

     

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

     

x

   

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

     

x

   
 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Kısa Sınav

1

3

3

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

141

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

5,64

Dersin AKTS Kredisi

   

6