• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste ele alınacak başlıca konular; ekonominin tanımı, ana kavramların incelenmesi, ekonomik düşünce yönteminin aktarılması, GSMH, İşsizlik, enflasyon, durgunluk, yatırım piyasaları, para ve maliye politikaları gibi makroekonomik sorunlara giriş ve mikro ekonomik konular arasında ise arz ve talep ile fiyat oluşumu, tüketici ve üretici fayda ve kar maksimizasyonu, piyasa tipleridir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fayda-Maliyet analizini öğrenir 2,11,14,16 1, 2, 3,12 A-C
 Öğrencileri  günlük hayat ve iş hayatına ilişkin olarak genel ekonomi bilgisi verir  1,2,3,11,12,14,16,17,18,19,20 1, 2, 3,12 A-C
Ülkeler ve kişiler arası ekonomik başarı farklılıklarının sebebini öğrenerek verimlilik kavramının önemini benimser 1,2,3,11,12,14,16,17,18,19,20 1, 2, 3,12 A-C
Kişisel ve sosyal fayda kavramlarını öğrenerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve ekolojik farkındalığı öğrenir 17,18,19 1, 2, 3,12 A-C
 

Dersin Akışı

Hafta Konular
1 Giriş: Ekonomi nasıl çalışır: Kıtlık ve ekonomi kavramı
2 Giriş: Ekonomin ana kavramları ve ekonomik düşünme yöntemi, ekonomik döngü
3 Arz ve Talep piyasa dengesi
4 Arz ve Talep piyasa dengesi
5 Tüketici dengesi ve fayda ençoklaması
6 Üretici dengesi ve kar ençoklaması
7 Piyasa tipleri
8 Vize
9 GSMH ve yaşam standartı
10 TÜFE-TEFE
11 Yaşam maliyeti, işsizlik
12 Ekonomik büyüme kaynakları ve teorileri
13 Yatırım, tasarruf ve faiz oranları
14 Maliye politikası
15 Para politikası
  Uluslararası ekonomik Sistem

 

Kaynaklar

Ders Kitabı Foundations of Economics; R.Bade&M.Parkin ,Pearson
Diğer Kaynaklar Günlük ekonomi haberleri, gazeteler, ekonomi blogları

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Makro ekonomiye ilişkin güncel bilgileri içeren dökümanlar, slaytlar

Ödevler

 

Sınavlar

Test bankası

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 1 20
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl İçinin Başarıya Oranı   50
  Toplam 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN AMAÇLARI VE ALAN ÖĞRETİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI
  Program Öğrenme

Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın  gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     X      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.     X      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik   Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)   15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)   15 5 75
Ara Sınav   1 3 3
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs)   1 3 3
Ödev   0 0 0
Final   1 3 3
Toplam İş Yükü       129
Toplam İş Yükü / 25 (s)       5,16
Dersin AKTS Kredisi       5