• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 223
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Pazarlama sistemi ve terminolojisi konusunda bilgilendirmek; Kavramsal ve analitik becerileri geliştirmek; Öğrencinin günümüz küresel şartları çerçevesinde, pazarlama konusunu stratejik biçimde ele almasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama, pazarlama karması, segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, müşteri değeri, marka, ürün geliştirme, hizmet pazarlaması, tüketici davranışı, ürün yaşam süreci ve pazarlama etiği konularında temel bilgiler.   

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav; C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretme Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel pazarlama faaliyetlerini ve pazarlamanın diğer iş alanları ile olan ilişkisini kavrar.

 

1,4,5,7,8

 

1, 2

A, C

2) Müşteriyi analiz etme, segmentlere ayırma ve hedeflemeye dair süreçleri kavrar.

 

1,5,6,8

1, 2, 6

A, C

3) Pazarlama stratejisine dair anlayış geliştirir.

 

1,4,5,6,8,10

1, 2, 6, 15

A, C

4) Farklı tutundurma taktiklerini (reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve promosyon) tanımlayabilir.

 

1,4,5,6

1, 2, 6

A, C

5) Ürün geliştirme sürecini, marka konumlama ve yönetimini anlar.

 

1,4

1, 2, 6, 15

A, C

6) Pazarlama sürecindeki sosyal ve etik unsurlara dair anlayış geliştirir.

 

7,8,9,10

1, 2, 6

A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Pazarlamaya Giriş: Müşteri İçin Değer Yaratma

 

2

Pazarlama Planı Süreci; Pazarlama Karması (Ürün, Yer, Tutundurma ve Fiyat)

 

3

Ürün Yaşam Süreci (Lansman, Büyüme, Olgunluk ve Düşüş)

 

4

Rekabet Avantajı Kazanma; Pazar Büyümesi; Niş Pazarlama/Kitlesel Pazarlama

 

5

Tüketici Davranışı: Satın Alma Davranışını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Faktörler

 

6

Tüketici Davranışı: Satın Alma Davranışını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Faktörler devam ediyor

 

7

Ara Sınav

 

8

B-to-B Pazarlama; B-to-C ve B-to-B Pazarlama Arasındaki Temel Farklılıklar

 

9

Segmentasyon, Hedefleme ve Konumlandırma

 

10

Ürün Stratejisi ve Ürün Yönetimi

 

11

Yeni Ürün Geliştirme; Yeni Ürün İçin Pazarlama Karmasını Geliştirme

 

12

Marka: Marka İmajı, Marka Değeri ve Pazarlamada Etik Sorunlar

 

13

Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Memnuniyeti

 

14

Pazarlama Üzerine Son Tartışma

 

15

Genel Değerlendirme

 

16

Final Projesi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, Marketing Management, Pearson, New York, 2015.

Diğer Kaynaklar

Chernov, Alexander & Kotler, Philip, Strategic Market Management, Cerebellum Press, New York, 2014. Clow, Kenneth E. & Baack, Donald E., Marketing Management: A Customer-Oriented Approach, Sage, New York, 2009. Grant, Robert M., Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases, Wiley, New York, 2016. Mullins, John & Walker, Orville, Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach, McGraw-Hill, New York, 2012. Young, Antony, Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era, Palgrave Macmillan, New York, 2014.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

https://yulearn.yeditepe.edu.tr/

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

X

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

X

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

X

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

X

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

X

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

X

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

X

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

20

2

40

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

14

14

Toplam İş Yükü

   

98

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
2