• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Pazarlama sistemi ve terminolojisi konusunda bilgilendirmek; Kavramsal ve analitik becerileri geliştirmek; Öğrencinin günümüz küresel şartları çerçevesinde, pazarlama konusunu stratejik biçimde ele almasını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Pazarlama, pazarlama karması, segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, müşteri değeri, marka, ürün geliştirme, hizmet pazarlaması, tüketici davranışı, ürün yaşam süreci ve pazarlama etiği konularında temel bilgiler.   

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav; C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel pazarlama faaliyetlerini ve pazarlamanın diğer iş alanları ile olan ilişkisini kavrar.  

1,4,5,7,8

 

1, 2 A, C
2) Müşteriyi analiz etme, segmentlere ayırma ve hedeflemeye dair süreçleri kavrar.  

1,5,6,8

1, 2, 6 A, C
3) Pazarlama stratejisine dair anlayış geliştirir.  

1,4,5,6,8,10

1, 2, 6, 15 A, C
4) Farklı tutundurma taktiklerini (reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve promosyon) tanımlayabilir.  

1,4,5,6

1, 2, 6 A, C
5) Ürün geliştirme sürecini, marka konumlama ve yönetimini anlar.  

1,4

1, 2, 6, 15 A, C
6) Pazarlama sürecindeki sosyal ve etik unsurlara dair anlayış geliştirir.  

7,8,9,10

1, 2, 6 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya Giriş: Müşteri İçin Değer Yaratma  
2 Pazarlama Planı Süreci; Pazarlama Karması (Ürün, Yer, Tutundurma ve Fiyat)  
3 Ürün Yaşam Süreci (Lansman, Büyüme, Olgunluk ve Düşüş)  
4 Rekabet Avantajı Kazanma; Pazar Büyümesi; Niş Pazarlama/Kitlesel Pazarlama  
5 Tüketici Davranışı: Satın Alma Davranışını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Faktörler  
6 Tüketici Davranışı: Satın Alma Davranışını Etkileyen Toplumsal ve Psikolojik Faktörler devam ediyor  
7 Ara Sınav  
8 B-to-B Pazarlama; B-to-C ve B-to-B Pazarlama Arasındaki Temel Farklılıklar  
9 Segmentasyon, Hedefleme ve Konumlandırma  
10 Ürün Stratejisi ve Ürün Yönetimi  
11 Yeni Ürün Geliştirme; Yeni Ürün İçin Pazarlama Karmasını Geliştirme  
12 Marka: Marka İmajı, Marka Değeri ve Pazarlamada Etik Sorunlar  
13 Hizmet Pazarlaması ve Müşteri Memnuniyeti  
14 Pazarlama Üzerine Son Tartışma  
15 Genel Değerlendirme  
16 Final Projesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, Marketing Management, Pearson, New York, 2015.
Diğer Kaynaklar Chernov, Alexander & Kotler, Philip, Strategic Market Management, Cerebellum Press, New York, 2014. Clow, Kenneth E. & Baack, Donald E., Marketing Management: A Customer-Oriented Approach, Sage, New York, 2009. Grant, Robert M., Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases, Wiley, New York, 2016. Mullins, John & Walker, Orville, Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach, McGraw-Hill, New York, 2012. Young, Antony, Brand Media Strategy: Integrated Communications Planning in the Digital Era, Palgrave Macmillan, New York, 2014.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Tartışma 3 30
Ödev 3 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar. X        
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       X  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         X
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     X    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         X
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   X      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf dışı ders çalışma süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 5 5 25
Ara Sınav 1 1 1
Ödev 1 15 15
Final Projesi 1 3 3
Toplam İş Yükü     89
Toplam İş Yükü / 25 (h)     3,56
Dersin AKTS Kredisi     3