• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 120
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, sanat tarihini ve estetik olgusunu kronolojik bir akış içerisinde incelemeyi hedeflemektedir. Sanat ve estetik kavramlarına ait temel tanımların yapıldığı, sanat hareketlerine ait fikirlerin sorgulandığı ders kapsamında, geleneksel sanat formlarına (resim, heykel, dil, performans), günümüz teknolojik uygulamalarına ve estetik öğretilere değinilmektedir.
Dersin İçeriği: 

Derslerde, öğrenciler, tarihsel bir dönemin sanat faaliyetlerini, yaşam ve düşünce biçimlerini estetik öğretiler çerçevesinde ilişki kurarak analiz eder, karşılaştırır ve tartışır. Öğrencilerin, sanat hareketleri ve estetik değişimler konularında bilgi sahibi olmaları ve alanda analitik düşünme becerisini edinmeleri beklenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sunum B.Ödev C. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sanat ve estetik arasında ilişki kurar. 2 1,2,3 A,C
2. Etkin bir sanat görüşü kazanır. 2 1,2,3 A,C
3. Sanatsal, kültürel bilgi ve değerler ile ilişki kurar sorgulayıcı yaklaşım geliştirir. 2 1,2,3 A,C
4. Sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, tarihi bağlamı görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, okuma ve sunma yöntemlerini öğrenir. 9 1,2,3 A.C
5. Sanat Tarihi ile ilgili kültürel ve bilimsel etkinlikleri (Sergi, bienal, kongre, konferans vb) takip eder. 8 1,2,3 A,C
6. Kültür varlıkları ile ilgili edindiği bilimsel bilgiyi çağdaş gereksinimler doğrultusunda uygular. 9 1,2,3 A.C
7. Mevcut dijital alanları, sosyal ve sanatsal kavramları sorgular. 3 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.                         X  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         X  
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.         X  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir. X          
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       X    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       X    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular       X    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         X  

 

Kaynaklar

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma/Ders içeriği hakkında bilgi/Ders malzemelerinin talebi  
2 Estetiğe giriş: “Aesthesis” kavramı  
3 Ortaçağ Estetiği ve Ön Rönesans dönemi/ Sınıf sunumu  
4 15. ve16.yy: Gerçekliğin Keşfi / Sınıf sunumu  
5 16.-18.yy: Yüksek Rönesans ve Barok dönemler/ Sınıf sunumu  
6 18.yy sonu: Gelenekten Kopuş (Neo-Klasisizm, Romantizm)

/ Sınıf sunumu

 
7 19.yy: Sanatta Devrimler (Realizm, Barbizon Okulu, Empresyonizm) / Sınıf sunumu  
8 Arasınav  
9 20. yy: Deneysel Hareketler: Avangard Estetik  
10 Modernist & Postmodernist Estetik/ Sınıf sunumu  
11 Dijital Çağda Estetik / Sınıf sunumu  
12 Yeni Medya Estetiği/ Sınıf sunumu  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final Sınavı  

 

Materyal Paylaşımı

KAYNAKLAR
Ders Notu Kaynaklar: Bir çok okuma (aşağıda ayrıntılı diğer kaynaklara bakınız) online olacaktır. Diğerleri dönem boyunca çıktı olarak dağıtılacaktır.

Filmler:EXistenZ, David Cronenberg, Alliance Atlantis Communications, 1999.

Ghost in the Shell, Mamory Oshii, Distributed by Manga Entertainment, 1996.

 

Diğer Kaynaklar Stanford Encyclopedia of Philosophy

Look at student website about Guillaume Appolinaire and Surrealism http://pages. emerson.edu/courses/fall99/ma547

Simon Penny, "Consumer Culture and the Technological Imperative: The Artist in Dataspace' Pierre Levy, "The Art of Cyberspace"

Anne Balsamo, "On the Cutting Edge"

John G. Hanhardt: "De-Collage/Collage: Notes Toward a Reeaxamination of the Origins of Video Art"

Heiner Stachelhaus: 'The Expanded Concept of Art"

Don Slater, "Domestic Photography and Digital Culture"

Estetik, Avner Ziss, Avangard Kuramı, Peter Bürger

1940’tan Günümüze Sanat - Varlık Stratejileri, Jonathan Fineberg.

Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi

G. Skirberkk&N.Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi

İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim/Modern Resimden Avangard Resme

John Perry Barlow "Censorship 2000"

 

 

Değerlendirme Sistemi

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Sunum 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Temel Ders
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 20 20
Ödev 2 7 14
Final 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü     129
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,16
Dersin AKTS Kredisi     5