• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin grup çalışmaları ve alanları ile ilgili tüm üretim aşamalarını uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, grup projeleri yoluyla tasarım, yapım, reklam, tanıtım ve haber yapma süreçlerini entegre etmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler seçilen konular ve/veya mecralar üzerinde saha çalışması yapma olanağına sahip olacaklar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2: Tartışmalı Ders, 9: Simülasyon, 12: Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Tartışma B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan çalışmasıyla ilgili problemleri ve konuları anlar 2,8 1,2 A, C
2) Üretim süreçlerinin işleyişini bilir           2,8 1,2,3,9 A, B, C
3) Üretim öncesi, Üretim ve üretim sonrası aşamalar ve unsurlar hakkında deneyim kazanır 2,8 2,3,12 A, B, C
4) İletişim projelerini tasarlar ve uygular 2,3,8 2,3,9,12 A
5) Paydaşlardan gelen veriler yoluyla iletişim planlarının formüle eder 2,3,8 3, 9, 12 A, B, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ilkeleri ve gereklilikler. Derse giriş.

 

.

 

2 Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun seçilmesi.  
3 İş bölümü ve proje önerisi  
4 Taslak metinlerin hazırlanması  
5 Üretim öncesi planlama  
6 Onaylı son metinler  
7 Grup toplantıları, yazılı taslak rapor, bireysel yazılı taslak raporlar  
8 Yarıyıl Sınavı: Tasarlanan projenin sunumu  
9 Tasarlanan projenin uygulanması  
10 Tasarlanan projenin uygulanması  
11 Tasarlanan projenin uygulanması  
12 Tasarlanan projenin uygulanması  
13 Üretim sonrası kontroller  
14 Çalışma projelerinin değerlendirilmesi  
15 Çalışma projelerinin değerlendirilmesi  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Sunum 1 10
Ödev 5 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 10 140
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 7 10 70
Sunum 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     376
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,04
Dersin AKTS Kredisi     15

 

Hiçbiri