• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 432
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik kavramını öğretmek ve gazetecilik öğrencilerinin sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi üretmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve medya okuryazarlığı konularında gazetecilik öğrencilerinin sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi hazırlaması ve bunun gönüllülük faaliyetleriyle desteklenmesi. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışma 12: Grup Çalışması 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sosyal sorumluluk projesi üretir. 7, 8 1, 12 C
2. Proje paydaşlarını, görev ve sorumluluklarını paylaştırır. 2,8 1, 12, 15 C
3. Proje saha uygulaması yapar. 7, 8 1, 2, 12

 

C
4. Proje iletişimini tüm mecralarda gerçekleştirir. 2, 7 1, 2, 12, 15

 

C
5. Proje çıktılarını, proje paydaşlarıyla paylaşıp, iletişimini yapar. 2, 7, 12, 15 C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Sosyal Sorumluluk Kavramı  
3 Sosyal Sorumlulukta Gönüllülük  
4 Sosyal Sorumluluk Projesinin Bileşenleri  
5 Sosyal Sorumluluk Grup Çalışması-1  
6 Sosyal Sorumluluk Grup Çalışması-2  
7 Sosyal Sorumluluk Proje Sunumu  
8 Ara Sınav  
9 Sosyal Sorumluluk Projesi –Saha Çalışması-1  
10 Sosyal Sorumluluk Projesi-Saha Çalışması-2  
11 Sosyal Sorumluluk Projesi- Saha Çalışması-3  
12 Sosyal Sorumluluk Projesi-Saha Çalışması-4  
13 Saha Çalışması Sonuçlarının Çıktı Değerlenmesi  
14 Saha Çalışması Sonuçlarının Çıktı Değerlenmesi  
15 Proje sonuçlarının iletişiminin yapılması  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciler her hafta belirlenen bir konuda sosyal sorumluluk proje alıştırması yapacaklar.
Sınavlar Her öğrenci hem ara sınav hem de final için bir tane bireysel bir tane de grup projesi olmak üzere 2 proje teslim edecektir.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Haber Projesi) 2 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam 2 100
Finalin Başarıya Oranı (Dönem içinde hazırlanan ödevler Final notuna eklenecektir.)   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam 4 100

 

DERS KATEGORİSİ Alan/Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.     X      
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.     X      
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.       X    
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 12 168
Ara Sınav (Proje) 2 30 60
Final (Proje) 2 30 60
Toplam İş Yükü     372
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14.88
Dersin AKTS Kredisi     15

 

Hiçbiri