• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 411
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, ulusal ve uluslararası medyada yer alan kültür sanat haberlerine odaklanarak hem teorik hem de pratik bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, Kültür-Sanat haberciliğinin genel hatları ile anlatılmasını ve muhabirinin niteliklerini, çalışma koşullarını ve doğru haber kaynağına ulaşabilmeninim yöntemlerini açıklar. Ülkemizde ve diğer ülkelerdeki kültür sanat gazeteciliği karşılaştırılmalı örneklerle tartışır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kültür, sanat ve iletişim kavramını tanımlar. 1,2,3 1, 2 A,C
Kültür-Sanat haberciliğini ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar. 2,3,4 1, 2 A,C
Toplumsal, kültürel, tarihsel gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar. 3,5,6 1, 2 A,C
Ülkemizde ve dünyadaki haber değişim ve dönüşümünü karşılaştırılmalı örneklerle analiz eder. 3,5,6 1, 2 A,C
Kültür-sanat alanında haber yazma pratikleri edinir ve bu edinimi diğer mecralara yayabilir. 2,3,7 1, 2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haberciliğin Değişim ve Dönüşümü Fleming and the others.(2006). An Introduction to Journalism, London: Sage Publications
2 Kültür Sanat Haberciliği TOKGÖZ, O. (2012). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge.
3 Kültür-Sanat Muhabirliği Konuk getirilecek
4 Kültür-Sanat Servislerinin Yapısı SUBAŞI, M.İ. (2013). “Basında ‘Kültür ve Sanat’a Gerek Var Mı?”.

http://www.sanatalemi.net/kose_yazi.asp?ID=4608

5 İletişim, Kültür Aktarımı Çerçevesinde Medya ve İşlevleri RİGEL Nurdoğan, İleti Tasarımında Haber, Der Yayınları, İstanbul, 2000.
6 Türkiye’de Kültür Sanat Haberciliğinin Genel Durumu Genel Analizlerin Değerlendirilmesi
7 ARA SINAV  
8 Kültür-Sanat Haberi Yazım Teknikleri Girgin, A. ve Özay, S. (2013). Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları
9 Kültür Sanat Haberlerinde Genel Haber Yazma Süreci Marc Verboord, Giselinde, Kuipers, Susanne Janssen, “Institutional Recognition in the

Transnational Literary Field, 1955–2005,” Cultural Sociology 9 (2015)

10 Ulusal Gazetelerde Kültür Sanat Haberciliği Kars, N. (2013). Haberin Tarihi, Kuramları, Söylemi ve Radyo Televizyon Haberciliği, İstanbul: Derin Yayınları
11 Uluslararası Gazetelerde Kültür Sanat Haberciliği Susanne Janssen ve Giselinde Kuipers

ve Marc Verboord, “Cultural globalization and arts journalism: The international orientation

of arts and culture coverage in Dutch, French, German, and the U.S. newspapers, 1955 to

2005,” American Sociological Review 73 (2008)

12 Medyanın Kültür Sanat Haberciliğine Bakış Açısı Jeanneney J. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi. (Çev. Esra Atuk). İstanbul: YKY
13 Türkiye’deki Gazetelerde Kültür Sanat Haberlerinin Yer Alış Biçimi  
14 Online Habercilikte Kültür Sanatın Yeri Toruk, İ. (2008). Gutenberg’den Dijital Çağa Gazetecilik Türkiye’de Haber Siteleri, İstanbul: Literatürk Yayınları,
15 Genel Tekrar ve Dersin Değerlendirmesi Soru -cevap, tartışma
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Fleming and the others.(2006). An Introduction to Journalism, London: Sage Publications
Diğer Kaynaklar Erdoğan, İrfan. (2004). Popüler Kültürde Gasp ve Popüler Kültürün Gayri

Meşruluğu, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı:15, 67-96.

Gezgin, Suat. (1999). Basınımızda Son Günlerde Gelişen Olaylar ve Bir

Değerlendirme, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:9, 5-8

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makale ve ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.       X    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.         X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.       X    
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.   X        
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri