• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 111
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı resmi veya yarı resmi amaçlı sunum tekniklerinin incelenmesi ve gerekli sunum yeteneklerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Topluluk karşısında konuşma; sunum yapma teknikleri; etkili sözlü ve sözsüz iletişim; sunum yazılımlarının profesyonelce kullanılması;

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3 9- Gösterim 15- Ödev 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İçeriği nasıl yapılandıracağını anlar 7, 9 1,2 B,C
2) Sunumu geliştirmek için ses tonu ve beden dili tekniklerini kullanır 7, 9 1,2,3,16  B,C
3) Slaytları ve görsel yardımcıları etkin bir şekilde kullanır 7, 9 1,2,3 A,B,C
4) Power Point, Keynote, Canva gibi yazılımlarla güçlü sunumlar hazırlar 7, 9 1,2,3 B,C
5) Çeşitli formatlarda sunum yapabilme becerisi kazanır 7, 9 1,2,3,16 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Nasıl iletişim Kurarız?  
3 Ses ve Konuşma Kalıpları  
4 Sözsüz İletişim  
5 Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
6 Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı  
7 Sunum teknikleri ve sunumu oluşturan ana bölümler: Giriş, taslak, yol haritası ve sonuç.  
8 ARA SINAV  
9 Sunum hazırlama (Formal ve diğer)  
10 Öğrenci Sunumları  
11 Öğrenci Sunumları  
12 Öğrenci Sunumları  
13 Öğrenci Sunumları  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Değerlendimre  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Peery, A. (2005). Creating effcetive presentations. New York: Berkley Publishing
Diğer Kaynaklar https://www.businessballs.com/communication-skills/presentation-skills-and-techniques/

 

https://www.managementstudyguide.com/effective-presentation-skills.htm

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev 2 10
Final Sunumu 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.     X      
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 4 40
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 4 8
Final 1 6 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,87
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri