• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 223
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin medya kuruluşlarındaki haber uygulama sürecini ajans ve haber odasında öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler haber toplantısında kuralları; haber odası hiyerarşisinin işletilmesi, yayına hazırlanacak haberlerin içeriklerinin kontrolü, yayınlar için plan hazırlama gibi aşamaları öğreneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 7: Beyin fırtınası 12: Grup çalışması 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev, E: Proje/ Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Haber merkezi ve haber ajansı işleyişini tanımlar. 2 1 C
2) Haber üretim süreçlerini ajans ortamında tanır. 7, 9 12 C
3) Yayın için gerekli metin, fotoğraf, grafik gibi malzemeleri  farklı yayınlara göre sınıflandırır ve uygular 7, 9 1, 7, 15 C, E
4) Bir hiyerarşi ve işbölümünü içinde çalışmayı pratik eder. 2, 8 7, 12 C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haber ajansı ve haber odasının yapısını anlatılması Ders Notu
2 Ajans yayınlarını tanıtmak ve yayınlara göre gruplar oluşturmak  
3 Haber toplantısı  
4 Haber üretimi  
5 Haberden haber çıkarmak  
6 Haber üretimi  
7 Haber üretimi  
8 Ara Sınav Sunumu  
9 Haber toplantısı  
10 Haber toplantısı  
11 Haber üretimi  
12 Haber üretimi  
13 Haber toplantısı  
14 Haber toplantısı  
15 Haber üretimi  
16 FİNAL SUNUMLARI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Notu verilecektir
Diğer Kaynaklar Yeditepe Haber Ajansı yayınları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Öğrenciler haber toplantılarında karar verilen 4 farklı konuda 2 bireysel 2 tane de grup ödevi hazırlayacaklar.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev 10 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Ders

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.     X      
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav - - -
Ödev 10 1 10
Final - -  
Toplam İş Yükü     52
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,08
Dersin AKTS Kredisi     2

 

2