• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 276
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilerin dijital platformlar için tasarım ve yayın yaparak dijital yayın prensiplerini öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste fotoğraf ve video uygulamaları, zengin içerik, tablet ve akıllı cep telefonları gibi mobil teknolojilerle erişilebilirliği kullanan yayınlar üretmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 14: Laboratuvar, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Dijital platform örneklerini tanımlar 2, 7, 9 1, 15 C
2-Dijital yayıncılık için gerekli dili pratik eder. 2, 7, 9 1, 14, 15 C
3- Dijital yayıncılık için gerekli program ve estetik bilgisini öğrenir. 2, 7, 9 1, 14, 15 C
4- Dijital medya metinleri için içerik ve yayın tekniklerini uygular 2, 7, 9 1, 14, 15 C
5- Farklı dijital mecralar için uygulama yapar. 2, 7, 9 1, 14, 15 C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dijital Medya Tasarım Araçları I  
2 Dijital Medya Tasarım Araçları II  
3 Dijital Medya Tasarım Araçları III  
4 Görsel Materyallerin Hazırlanması  
5 Uygulama Çalışmaları  
6 Vektör Tabanlı Görseller  
7 Dijital ortamda kullanılacak görsellerin formatları  
8 Ara sınav  
9 Medyada Video  
10 Hareketli Görseller  
11 Görüntü ve tipografiyi oluşturmak  
12 Dijital İlanlar  
13 Dijital ve Baskı RGB-CMYK ayırımı  
14 Dijital Yayıncılığın Temel İlkeleri  
15 Final Çalışmaları  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu * AdobeInDesing CS4 ScottKelby
Diğer Kaynaklar * Adobe Photoshop Cc Classroom 2019

* AdobePhotoshop CS6 Yetkili Eğitim Kılavuz Komisyon

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.     X      
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 8 8 64
Ara sınav 1 3 3
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri