• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders temel fotoğrafçılık bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumların ve uygulama ödevlerinin yanı sıra, fotoğrafçıların karşılaştığı sorunlar ve etik konular da ele alınacaktır. Öğrenciler, dönem boyunca bir fotoğraf projesi hazırlayacaklar ve ışığı kullanarak fotoğrafla yeni anlatım biçimleri yaratmayı ve fotoğraf karesini yeni görme biçimlerinin farkındalığıyla oluşturma becerisini kazanacaklardır. Bu dersin en önemli amacı ise öğrencilerin sadece deklanşöre basarak fotoğraf çekmesini değil, kelimelerden çok daha güçlü bir etkiye sahip görüntülerin anlamını keşfedebilmeleri ve güçlü bir fotoğraf kompozisyonu yaratarak anlatım dillerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Genel hatlarıyla fotoğraf tarihi, tek objektifli, çift objektifli kameralar, fotoğraf makinesi kontrol sistemleri: enstantane, diyafram, alan derinliği, enstantane diyafram ilişkisi, fotoğrafta kompozisyon, portre, kent ve doğa fotoğraflarının çekimi. Fotografik görme, fotoğrafta etik konular ve görüntü maniplasyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 -Temel fotoğrafçılık kavramlarını ifade eder 2. 8,6 1,2,3 A,C
2 -Fotoğrafçılıkla ilgili teknik donanımı kullanır 8 1,2,3 A,C
3 -Çekim tekniklerini uygular 8 1,2,3,4 A,C
4- Işık, perspektif, anlam ve derinlik ilişkisini kurar 8,6 1,2 A,C
5 -Fotoğraf ve haber arasındaki ilişkiyi tanımlar 2, 8, 6 1,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve Fotografik temsil  
2 Ana hatlarıyla fotografik temsilin tarihsel gelişim süreci  
3 Fotoğraf Makinesinde Işık kontrolü: enstantane, diyafram, pozometre  
4 Fotoğraf makinesinde kontrol sistemleri: alan derinliği kontrolü, enstantane diyafram ilişkisi, ISO değerleri ve görüntü kalitesi.  
5 Objektifler  
6 Fotoğraf Makineleri: Tek objektifli makineler, çift objektifli makineler  
7 Vize Sınavı  
8 Işık ve Form  
9 Kompozisyon  
10 Portre  
11 Kenti fotoğraflamak  
12 Doğa fotoğrafı  
13 “Fotografik görme”  
14 Fotoğrafta etik konular ve manipulasyon  
15 Fotoğrafta anlatım dili 1  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hedgecoe, John, Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı
 

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

Barthes, Roland (1996). Camera Lucida. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Fotoğraf Üzerine. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Başkalarının Acısına Bakmak. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Schaefer, John P., Basic Techniques of Photography, An Ansel Adams Guide: Little Brown and Company, Boston, 1992

Horenstein, Henry, Beyond Basic Photography, A Technical Manual: Little Brown and Company, Boston, 1977

Craven, George M. (1990), Object and Image, An Introduction to Photography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jerseyç

Prakel,David (2011).Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çev. Elif Günay. İstanbul: Literatür Yayınlarıç

Short, Maria (2011), Context and Narrative. Ava Publishing.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Temel Fotoğraf ders notları
Ödevler Öğrenciler, seçtikleri konuda bir fotoğraf projesi hazırlayacaklardır.
Sınavlar Vize sınavı ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Ara Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam                  60
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı                   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlâki boyutlarıyla tanımlar. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.          
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.     X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur.          
 

4

Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.          
 

5

Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
 

6

Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirerek dijital ortama uygun içerik hazırlar.          

X

7 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin iç ve dış paydaşlarını tanımlayarak değişen dinamiklerin altını çizer.          
8 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar. Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.           

X

9 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar. Bu prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.           
10 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlayarak basın hareketlerinin tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklar.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

Sayısı

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1    5 5
Kısa Sınav      
Ödev 3 10 30
Final 1   10 10
Toplam İş Yükü       120
Toplam İş Yükü / 25 (s)       4.8
Dersin AKTS Kredisi     5