• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 404
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, öğrencilerin toplumda oluşan farklı kültürel yapılar ve kimlikleri tanınmasını ve tartışılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Kültürel kimlik kavramları milli kimlik, kimlik ve farklılık, küreselleşme, doğu-batı ikilemi gibi bağlamlarda kuramsal bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bununla birlikte derste dünya, Avrupa ve Türkiye özelindeki daha somut kimlik konusu tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Kültürü ve kimliği tanımlar, toplumla ilişkilendirir 2, 4 1, 2 A
2) Toplumdaki çatışma ve uzlaşma dinamiklerini tartışır 2, 7 1, 2 A
3) Sosyal ilişkileri ve değerleri eleştirel bir bakış açısıyla inceler 2, 7 1, 2, 15 A, C
4) Türkiye’deki dinsel ve etnik kimlikleri kültürel haklar çerçevesinde analiz eder 4, 5 1, 2, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Kimlik Ve Kültür İlişkisi Giriş: Kimlik Ve Kültür İlişkisi
2 Kültürel Kimlik Teorisi Ve Yaklaşımlar Kültürel Kimlik Teorisi Ve Yaklaşımlar
3 Kimlik Ve Kültür Politikaları Kimlik Ve Kültür Politikaları
4 Kolektif Ve Bireysel Kimlik Kolektif Ve Bireysel Kimlik
5 Kültürel Kimliğin İnşası Ve İdeoloji Kültürel Kimliğin İnşası Ve İdeoloji
6 Oksidentalizm- Oryantalizm Ve Kültürel Kimliklerin Çatışması Oksidentalizm- Oryantalizm Ve Kültürel Kimliklerin Çatışması
7 Ara Sınav Ara Sınav
8 Küreselleşme, Kültür Ve Kimlik Küreselleşme, Kültür Ve Kimlik
9 Din, Mezhep Çatışmaları Ve Kimliğin Korunması Din, Mezhep Çatışmaları Ve Kimliğin Korunması
10 Kültürel Kimlik Ve Temsiliyet: Etnik Tartışmalar Kültürel Kimlik Ve Temsiliyet: Etnik Tartışmalar
11 Sınıf Bilinci Ve Kimliği Mücadelesi Sınıf Bilinci Ve Kimliği Mücadelesi
12 Dil Ve Kültürel Kimlik Dil Ve Kültürel Kimlik
13 Mekanın Hatırlattıkları: Kültürel Kimlik Ve İkonlaşan Mekan Mekanın Hatırlattıkları: Kültürel Kimlik Ve İkonlaşan Mekan
14 Müziğin Anlattıkları: Bireysel Ve Toplumsal Kimliğin Eğlenceli Simgesi Müziğin Anlattıkları: Bireysel Ve Toplumsal Kimliğin Eğlenceli Simgesi
15 Türkiye’de Kimlik Çatışmaları Türkiye’de Kimlik Çatışmaları
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Multiculturalism : a critical reader / David Theo Goldberg.

Cultural studies and discourse analysis : a dialogue on language and identity / Barker, Chris ; Christopher Barker and Dariusz Galasi´nski.

Analysing identity : cross-cultural, societal, and clinical contexts / edited by Peter Weinreich & Wendy Saunderson.

Diğer Kaynaklar Migrancy,culture,identity / Chambers,Iain ; Iain Chambers.

The gendered society / Kimmel, Michael S.

Occidentalism : images of the West / edited by James G. Carrier.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Öğrenci Türkiye’de yaşayan dezavantajlı gruplardan birini inceleyecek
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Assignment 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.       X    
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 20 20
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

Hiçbiri