• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders öğrencilerin toplumsal ve kültürel hareketlerin nedenlerini, çıkış koşullarını, tarihi rollerini kavramasını ve tartışmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, toplumları etkileyen Aydınlanma, Reform, Rönesans gibi büyük değişimler, işçi hareketleri, bağımsızlık mücadeleleri, bölgesel çatışma ve uzlaşma gibi mücadeleleri içermektedir. Ayrıca Türkiye’deki toplumu etkileyen önemli dönemler anlatılacak ve tartışılacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Ders, 2- Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Toplumsal hareketlerle ilgili temel kavramları tanımlar. 3, 5, 6 1, 2 A, C
2) Kültürel ve toplumsal hareketlerin temel teorilerini tartışır. 3, 5, 6 1, 2 A, C
3) Toplumsal hareketlerin ardındaki politik, demografik, kültürel, dini ve ekonomik sebepleri ayırt eder.  3, 5, 6 1, 2 A, C
4) Farklı toplumsal hareket dönemlerini kendi şartlarıyla değerlendirir. 3, 5, 6 1, 2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Ortaçağ’ın Temel Değerleri  
3 Matbaanın İcadı, Rönesans ve Reform Hareketleri  
4 Aydınlanma Hareketi  
5 İşçi Hareketlerinin Tarihi  
6 Ulusal Bağımsızlık Hareketleri  
7 Ara Sınav  
8 1968 Gençlik Hareketi ve Yeni Politik Söylem  
9 Ortadoğu’da Ulus Devlet ve Çözülemeyen Sarmal: Filistin, İsrail ve İntifada dönemleri.  
10 Yeni Toplumsal Hareketler I  
11 Yeni Toplumsal Hareketler II  
12 Yeni Toplumsal Hareketler III  
13 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Toplumsal Mücadele  
14 Türkiye’de değişen Kent Kültürü ve Toplumsal Örgütlenmeler  
15 Toplumsal Hareketler ve Medya  
16 FİNAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Toplumsal Hareketler: Tarih, Teori ve Deneyim - Y. Doğan Çetinkaya  (Der.)

Sokrates’ten Jakobenlere Batı’da Siyasal Düşünceler – Mehmet Ali Ağaoğulları (Ed.)

Avrupa Devrimleri 1492-1992 – Charles Tilly

Postcolonialism : an historical introduction / Robert, 1950- Young , Robert J.C. Young.

The comparative imagination: on the history of racism, nationalism, and social movements / George M., 1934- Frederickson, George M. Frederickson.

The Declaration of Independence: a global history /David Armitage. / David, Armitage, David Armitage.

Palestine and the Arab-Israeli conflict / Smith,Charles D.,1936- , Charles D.Smith.

Culture moves : ideas, activism, and changing values / Thomas R., 1952- Rochon , Thomas R. Rochon.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler Öğrenciler, yakın döneme ait bir olayın basın taramasını raporlayacaklardır.
Sınavlar Ara sınav ve final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav - -
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.            
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.         X  
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Ödev 1 1 1
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     175
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7
Dersin AKTS Kredisi     7

 

 

1