• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 381
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin çocuk bağlamında medya içerikleri hakkında yapılan çalışmalara aşina olmalarını amaçlar. Öğrenciler medyanın gelişimi, endüstrisi, ekonomisi ve yapısına yönelik ayrıntılı bir çalışma yapacaktır. Yeni medya, İnternet ve video oyunlarının zaman içinde çocuk medyasının içeriklerindeki değişimlerin anlatılması bağlamında incelenmesi amaçlanır. Bu derste medya okuryazarlığı, haklar ve sınırlılıklar verilmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste genç medya alıcıları için üretilen, medya endüstrisi ürünleri, medyanın ekonomisi, tarihi ve yapısal özellikleri verilir.  Sağlık, tüketimin öğretilmesi, şiddet, kimlik, öğrenme ve gibi konuları üzerinden, internetin, bilgisayar oyunlarının ve televizyonun olası etkilerine bakılır. Çocuk medyasındaki değişimler kapsamında çağdaş meseleler keşfedilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Yapısal Örnekler, 15: Ödev, 16: Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Aile dinamikleri ve insan gelişiminin üzerinde kitle iletişim araçlarının ve teknolojinin etkisine vakıf olmak 3, 5 1, 2, 3,16 A, C
2) Çocuklar için uygulamalar, müzik, film, televizyon, reklam internet metni ve bilgisayar oyunu yaratmak dahil çocuk medyasının ekonomisi ve endüstriyel yapısı hakkında bilgi edinmek 3, 5 1, 2, 3,16 A, C
3) Çocuk ve gençlik üzerine iletişim politikaları konuları üzerine bilgi edinmek 2, 3 1, 2, 3,15, 16 A, C
4) Çocuk ve medya paradigmaları üzerine eleştirel okuma ve araştırma becerilerini geliştirmek, ayrıca bu konudaki nitel ve nice araştırmaları yorumlayabilmek. 2, 3 1, 2, 3, 15, 16 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlarken *dersin hedefleri ve beklentileri
2 Media ve çocuk gelişimi *Pedagoji
3 Aile ve medya kullanımına etkisi *alışkanlık, haklar, sınırlılıklar, zorunluluklar, problemler ve çözümler
4 Okul ve medya *teknoloji ile değişen pratikler
5 Öğretim aracı olarak medya *okul öncesi ve okul materayli
6 Çocuk ve medya endüstrisi I *geçmiş
7 Çocuk ve medya endüstrisi II *günümüz ve gelecek
8 Ara Sınav  
9 Çocuk medyası için üretim *TV, radio, internet, sinema, bilgisayar oyunları
10 Çocuk medyası tarihi *klasiklerden bilgisayar oyunlarına
11 Politika Konuları: çocuk ve medya *Kültür, hukuki, ulusal, uluslararası politikalar
12 Çocuk Medyası ve Kanunlar *haklar, özgürlükler ve sınırlamalar

*siber suç

13 Çocuk, Reklam ve Tüketim Kültürü *endüstri ve tüketim

*üretüketim

14 Yeni Medya ile yaşamak ve öğrenmek *yeni olan ne?

*dijital yerli ve dijital göçmen

15 İnternet güvenliği ve dijital vatandaşlık *medya okuryazarlığı
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu *Jordan, A. (2008). Children’s Media Policy. Future of Children.

*Ito, M., Horst, H., Bittani, M., boyd, d., Herr-Stephenson, B., Lange,

P. Pascoe, C.J. & Robinson, L. (2009). Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project. Cambridge: MIT Press

Diğer Kaynaklar *London, R. (2007). Producing children’s television. In J. Alison Bryant (Ed.), The Children’s Television Community. Mahwah, NJ: Erlbaum Associates

*Voice of America (2004). This is America: History of Children’s Television. Available online: http://www.voanews.com/specialenglish/archive/2004-05/a-2004-05- 23-1-1.cfm

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Medya ve çocuk hakkında analiz edilecek makaleler
Ödevler Öğrencinin haftalık verilen makaleleri okuması beklenir.
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.     X      
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 15 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri