• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mezuniyet Projesi yapacak öğrencilerimizin; 4 yıllık öğrenimlerinde edindikleri teorik ve teknik dersleri üretimlerinde uygulamaları amaçlanmaktadır. Editöryel özgünlük, medyanın ekonomik yapısı, etik, iletişim hukuku gibi yayın hazırlama sürecinde ihtiyaç duyulan disiplinleri bir arada kullanmaları beklenmektedir. Bitirme Tezi hazırlayacak öğrencilerimizin; araştırma yapma, bilgiyi ayıklama, bir konu üzerine yoğunlaşma, disiplinlerarası düşünme ve akademik disiplin gibi prensipleri bir arada kullanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Mezuniyet Projesi yapacak öğrencilerimiz, mecra seçme, konu belirleme, içerik hazırlama, içeriği sunma ve yayına hazırlama aşamalarını uygulayacaktır.

Bitirme tezi hazırlayacak öğrencilerimiz, araştırma konusu belirleme ve sunma, araştırma sorusu hazırlama, araştırma yapma, özet hazırlama, tez bölümleri oluşturma ve tamamlama ve tez sunumu gibi aşamaları uygulayacaklardır. Öğrenciler Yeditepe Üniversitesinin uyguladığı akademik metin hazırlama kurallarından sorumludur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2: Tartışmalı Ders, 7- Beyin Fırtınası, 12: Grup Çalışması 17- İnceleme/ Anket Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü/ Sunum, C- Ödev, E- Proje/ Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları (Uygulama Projesi İçin)
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gazetecilik alanında özgün yayın hazırlar. 2, 4, 7, 9 2, 7, 12 B, C, E
2) Teorik ve pratik derslerde edindiği deneyimi sentezler. 2, 4, 7 2, 7, 12 B, C, E
3) Haber araştırma, fotoğraf, sayfa tasarımı, röportaj, içerik oluşturma gibi gazetecilik becerilerini birarada uygular. 2, 7, 9 2, 7, 12 B, C, E
4) Alanına ve hedefine uygun uygulama yapar. 2, 6, 7, 2, 7, 12 B, C, E
5) Bir yayını tüm boyutlarıyla tasarlar. 2, 7, 9 2, 7, 12 B, C, E

 

 
Dersin Öğrenme Çıktıları (Bitirme Tezi İçin)
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alanına uygun akademik süreci planlar. 7, 10 2, 7 B, C, E
2) Disiplinlerarası bilgi ve beceriyi amacına uygun değerlendirir. 2, 3, 4, 5 7, 17 B, C, E
3) Bilimsel çalışmanın adımlarını takip ederek akademik çalışma düzenler. 7, 10 2, 7, 17 B, C, E
4) Araştırma sonucu elde edilen bilgiyi yapılandırır ve yaratır. 2,4, 7, 10 2, 7, 17 B, C, E
5) Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun sınıflandırır. 7, 10 2, 7, 17 B, C, E

 

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI (UYGULAMA YAYINI İÇİN)
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Hazırlanacak proje türlerinin tanıtılması  
2 Proje önerileri ve tartışma  
3 Proje önerisi sunumu: Mecra- Tür- İsim- Periyod belirleme  
4 Proje hazırlamada teknik ve içerik kurgusu oluşturma aşamaları  
5 Mecra ve türe göre içerik oluşturma ve prototip hazırlama  
6 Yayın ilkelerinin ve politikasının belirlenmesi  
7 Yayın taslağı teslimi  
8 Ara sınav  
9 İçerik konularının başlıklar halinde incelenmesi  
10 Haber, fotoğraf ve tasarımın sayfada incelenmesi  
11 Haber, fotoğraf ve tasarımın sayfada incelenmesi  
12 Yayının teknik ve içerik kurgusunun kontrol edilmesi  
13 Proje inceleme ve değerlendirme  
14 Proje inceleme ve değerlendirme  
15 Proje inceleme ve değerlendirme  
16 Proje Sunumu  

 

DERS AKIŞI (BİTİRME TEZİ İÇİN)
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenci Danışmanlığı seçimi ve gazetecilik ve iletişim ile ilgili tez konularının tartışılması.  
2 Tez konusunun seçimi Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
3 Kaynak araştırmasına başlama Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
4 Kaynak araştırmasına devam: Eldeki bilgilere göre tez sorusu ve amacını sunma Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
5 Kaynak araştırmasına devam: Tez sorusu ve amacına göre tezin içeriğinin belirlenmesi Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
6 İçeriğe göre teorik çerçevenin belirlenmesi Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
7 Özet ve Giriş yazma Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
8 Ara sınav (Tez Taslağının sunumu)  
9 Tez bölümlerini yazma Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
10 Tez bölümlerini yazma (devam) Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
11 Tez bölümlerini yazma (devam) Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
12 Tez bölümlerini yazma (devam) Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
13 Tez bölümlerini yazma (devam) Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
14 Sonuç bölümünü yazma Öğretim üyesi tarafından belirlenen kaynağın okunması
15 Tez dosyasının sunumu  
16 Tez savunması  

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Publication Manual of The American Psychological Association, 6th Edition, 2009.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara sınav (Sözlü Sunum) 1 80
Ödev 12 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (Tez savunması ve proje sunumu- dosya teslimi)   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI (MEZUNİYET PROJESİ YAYINI İÇİN)
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.     X      
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.     X      
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar            

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI (BİTİRME TEZİ İÇİN)
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       X    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar     X      

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU (UYGULAMA YAYINI İÇİN)
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav (Taslak sunumu) 1 1 1
Ödev 14 3 42
Final (Tez savunması ve proje sunumu- dosya teslimi) 1 1 3
Toplam İş Yükü     198
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,92
Dersin AKTS Kredisi     8

 

 

4