• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mezuniyet projesi öğrencilerin 4 yıllık öğrenimlerinde edindikleri teorik ve teknik derslerin üretimlerinde uygulamasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Her öğrenci mezun olabilmek için bir gazete, dergi, internet haber sitesi, blog, vblog ya da bitirme tezi hazırlamakla yükümlüdür. Öğrenciler yayın projelerini dijital platformlarda, InDesign ve Photoshop kullanarak hazırlarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama 12: Vaka İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Gazetecilik alanında özgün yayın oluşturur. 2, 12, 13, 19 1, 2, 4 A,C
2) Teorik ve pratik derslerde edindiği deneyimi biraraya getirir. 2, 4, 7, 12 1, 2, 4 A,C
3) Haber araştırma, röportaj, içerik oluşturma gibi gazetecilik becerilerini birarada uygular. 2, 7, 12, 19 1, 2, 4 A,C
4) Sayfa tasarlama, fotoğraf seçme, metni sayfaya çekme, gibi gerekli teknik uygulamaları deneyimler.  2, 7, 11, 12, 19 1, 2, 4 A,C
5)Bilimsel bir çalışmanın adımları olan hipotez oluşturma, kavramsal ve teorik çerçeveyle veri toplama ve analiz etme adımlarıyla bir tez hazırlar. 3, 4, 10 1, 2, 12 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Hazırlanacak proje türlerinin tanıtılması  
2 Proje önerileri ve tartışma  
3 Proje önerisi sunumu: Mecra- Tür- İsim- Periyod belirleme  
4 Proje hazırlamada teknik ve içerik kurgusu oluşturma aşamaları  
5 Mecra ve türe göre içerik oluşturma ve prototip hazırlama  
6  Yayın ilkelerinin ve politikasının belirlenmesi  
7 Yayın taslağı teslimi  
8 Ara sınav  
9 İçerik konularının başlıklar halinde incelenmesi  
10 Haber, fotoğraf ve tasarımın sayfada incelenmesi  
11 Haber, fotoğraf ve tasarımın sayfada incelenmesi  
12 Yayının teknik ve içerik kurgusunun kontrol edilmesi  
13 Proje inceleme ve değerlendirme  
14 Proje inceleme ve değerlendirme  
15 Proje sunumu  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara Sınav-Final Sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.          
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.         X
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar         X
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.       X  
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.       X  
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.         X
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.          
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.       X  
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.      X    
 

12

Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.        

 

X
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.     X    
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.                                     
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.          
16 İngilizceyi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçe’nin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.                                X    
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.          
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası yayınları analiz eder.          
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Ara Sınav 1 12 12
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     250
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10
Dersin AKTS Kredisi     10