• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 481
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencileri eğlence ve medya sektörü hakkında ileri düzeyde bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Öğretim elemanları, davetli konuşmacıların eğlence endüstrisi ve medya ile ilgili konularındaki seminerlerinden oluşmaktadır. Ders kapsamında örnek olaylar incelenecek ve sektör kuruluşları ile toplantılar gerçekleşecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya yönetimi ve eğlence endüstrisi  konularını pratik eder. 4, 5, 8 1, 2, 15 A,C
2) Endüstri örneklemleri üzerinde araştırma yapar. 4, 5, 8 1, 2, 15 A,C
3) Endüstriyel kurumları kapsayıcı eş zamanlı projeler hazırlar. 4, 5, 8 1, 2, 15 A,C
4) Kendi alanında uzman olan kişilerle pratik yapar. 2, 5, 8 1, 2, 15 A,C
5) Kendi endüstriyel alanındaki kurumların tümünü tanımlar. 2, 5, 8 1, 2, 15 A,C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Medya nedir?  
3 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
4 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
5 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
6 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
7 Vize Sınavı  
8 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
9 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
10 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
11 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
12 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
13 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
14 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
15 Çağrılı muhabir, editör  veya  üst düzey yöneticilerden oluşan konuşmacılar, medya konularındaki seminer  
16 Genel Değerlendirme Değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders için gerekli kaynaklar eğitmen tarafından verilecektir.
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Öğrenciler dönem içerisinde bir vize sınavı üç kısa sınav ve dönem içerisinde belirlediği bir konu üzerine sözlü ve yazılı bir sunum hazırlayacaktır.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Katılım 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı(Sunum)   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X  
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.     X      
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 3
Kısa Sınav 2 3 6
Sunum 1 1 1
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,08
Dersin AKTS Kredisi     3

 

 

4