• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 356
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders medya aracılığıyla dağıtılacak tüm ürün ve hizmetlerin yaratılması dağıtımı ve takibi anlatmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

İşlenecek konular arasında; izleyici eğilimlerinin faklı ihtiyaç zevk ve tercihlerin belirlenmesi bunlara yönelik medya ürünlerinin tasarımı, proje yönetimi bilgi yönetimi, ilişki yönetimi ve yaratıcılık gibi konular bulunmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Farklı içerik tiplerinin temel karakter özelliklerini, farklı ihtiyaçlarını, teknik özellikleri sunar ve analiz eder. 2, 7, 9 1, 2, 15 A, C
2. Online çoklu model üretimini ve paylaşımını internet teknolojilerinin sınırlaması ve yapabilirlikleri bağlamında anlar. 2, 4,7, 9 1, 2, 15 A, C
3. Geleneksel medya ve elektronik kitle iletişiminin teknolojik gelişime benzerlikleri farklılıklarını içerik üretimi dağılımı ve tüketimi zinciri bağlamında açıklar. 2, 3,7, 9 1, 2, 15 A, C
4. Yeni web 3.0 çağında interaktif çoklu medyanın rolünü kavrar. 2, 7, 9 1, 2, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevrimiçi üretime giriş https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-m...
2 Fotoğraf ve Resimlerin işlenmesi Cressler, John D. (2017). "Let There Be Light: The Bright World of Photonics". Silicon Earth: Introduction to Microelectronics and Nanotechnology, Second Edition. CRC Press. p. 29. ISBN 978-1-351-83020-1.
3 İnternette kullanılan fotoğrafların özellikleri Willis, William (1997). "Digital imaging is innovative, useful, and now within educators' reach". T H e Journal. 25 (2): 24
4 Dijital medya ortamları "Digital Content Demand Rising as More Americans Use Mobile Media Devices". Brafton. Retrieved June 5, 2020.
5 Dijital imaj işlemleri Richardson, Ronny (2003). "Digital imaging: The wave of the future". T H e Journal. 31 (3).
6 Dijital içeirk üretimi Mullan, Eileen (19 December 2011). "What is Digital Content?". EContent Magazine. Information Today Inc
7 Üretim teknikleri ve Dağıtımı Allen-Robertson, James. "Timeline: The History of Digital Distribution". Retrieved June 4, 2020.
8 Ara sınav  
9 Sosyal medya – paylaşım- görünürlük Siber kültürde hızlı paylaşımlar ve görünürlük oranlarının sosyal medyadaki etkilerinin tartışılması
10 Dijital medyada etik

           

Medyada etik kavramının tartışılması ve dijital medyadaki etik kavramının geleneksele oranla farkları
11 İçerik ve geleceğin teknolojisi Villasenor, John (1 May 2013). "Six 'Megatrends' That Will Shape The Future Of Digital Media". Forbes Magazine.
12 Dijital stratejiler Önemli dijital stratejilerin örneklerin incelenmesi
13 Geleceğin dijital içerikleri Villasenor, John (1 May 2013). "Six 'Megatrends' That Will Shape The Future Of Digital Media". Forbes Magazine.
14 Çevrimiçi içerik üreticileri yöneticileri Russo, Amanda. "Global Digital Content Spend Rockets to $57 Billion in 2013, App Annie & IHS 2013 Digital Content Report". The Wall Street Journal. Retrieved 24 May 2014.
15 Genel Değerlendirme  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Vaughan, Tay. Multimedia: Making it work. 8th Ed., McGraw-Hill, 2011
Diğer Kaynaklar Villasenor, John (1 May 2013). "Six 'Megatrends' That Will Shape The Future Of Digital Media". Forbes Magazine.

Rapor: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/technology-m...

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar İnternet sayfaları, Blog-Vlog, Sosyal Paylaşım siteleri, çevrimiçi üreticileri, içerik ve gelecek teknolojileri,
Ödevler  
Sınavlar Kısa sınav, vize ve final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X    
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.     X      
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.     X      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 2 1 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,28
Dersin AKTS Kredisi     5

 

 

3