• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 354
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı çeşitli gazete ve dergi içerikleri için farklı haber metinleri öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Gazete ve Dergi içerikleri hazırlar ve haber üretim sürecini uygulayarak yazılı basın disiplinini edinir. Gazete ve dergi için içerik hazırlama, farklı dergi türleri için çeşitli haber türleri uygulama, haber üretim sürecini uygulayarak, dergi sayfasında tasarım yapma, haber üretim sürecini uygulama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Dergi ve gazete için içerik oluşturma sürecini pratik eder 2, 10, 1, 4 C
2) Yayınlara uygun haber metinleri hazırlar 2, 10, 11, 13 1, 3, 4 C
3) Fotoğraf ve haber ilişkisini kurarak, dergi ve gazete için farklı sayfa tasarımları örnekler 2, 10, 11, 13 1,2, 3 C
4) Haber üretim sürecinin aşamalarını uygulayarak yayıncılık disiplininin öneminin altını çizer 2, 7, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4 C
5) Yazılı ve dijital medyaya uygun yayın hazırlar  2, 10, 11, 12, 13 1,2,3, 4 C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gazete yayıncılığı ve içerik hazırlama  
2 Röportaj ve haber araştırma teknikleri uygulaması  
3 Gazete toplantısı ve haber önerisi  
4 Gazete için farklı metin çalışmaları ve görsel seçimi  
5 Haber toplantısı ve konu değerlendirmesi  
6 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  
7 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  
8 ARASINAV  
9 Dergi yayıncılığı ve içerik hazırlama  
10 Röportaj ve haber araştırma teknikleri uygulaması  
11 Dergi toplantısı ve haber önerisi  
12 Dergi için farklı metin çalışmaları ve görsel seçimi  
13 Haber toplantısı ve konu değerlendirmesi  
14 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  
15 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  

 

Kaynaklar

Ders Notu *Biçem Alıştırmaları- Raymond Queneau

*Yazmak Eylemi- Ferit Edgü

*John Berger- Görme Biçimleri

*Söyleşi mi Röportaj mı?- Atilla Girgin

*Haberim var! Örneklerle haberin ABC’si.- Kemal Aslan

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar *GazeteYeditepe

*Yeditepe Postası

Ödevler Her öğrenci arasınav ve final için 5’er tane (röportaj, haber araştırma vs.) haber hazırlıyor.)
Sınavlar Ara sınav ve Final projeleri

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Medyanın demokrasideki rolünü tanımlar. Siyaset bilimi ile hukuk disiplinini kullanarak değişen ülke ve dünya gündemini değerlendirir. Medya, toplum ve iktidar arasındaki ilişkilerin bağlantısını kurar, gazeteciliğin çağdaş toplumlardaki önemini belirtir.          
2 Gazetecilik mesleğinin gerektirdiği farklı türden haberleri tanımlar. Bu metinleri basılı ve görsel ortamda yayına hazırlar.         X
3 Araştırma metodolojisi ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır. Bu alandaki bilgisiyle bilimsel içerikli yayınlar hazırlar          
4 Medyanın iletişim ve ifade özgürlüğünü, iletişim etiğinin temelleri çerçevesinde tanımlar. Yayınlanacak haberleri bu temeller doğrultusunda medyada kullanır.          
5 Ulusal ve uluslararası gazetecilik organizasyonlarının belirlediği etik ilkeleri değerlendir.  Haberleri medyada, bu ilkeler ışığında inşa eder.          
6 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır.  Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.          
7 Kitle iletişimi alanındaki yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir.         X
8 Küreselleşme sürecinde medya endüstrisinin dönüşümünü ve değişen dinamiklerinin altını çizer.          
9 Yazılı basın, elektronik gazetecilik, radyo, televizyon ve dijital platformda yer alan temel yönetim stratejilerini yorumlar.          
10 İletişim ve sosyal bilimler alanlarında edindiği kuramsal bilgiyi, gazetecilik pratiğinde kullanır.       X  
11 Medyada yer alan görüntüleri, kişisel, teknik, eleştirel, etik ve kültürel açıdan yorumlar.  Bu bilgiler ışığında, görüntünün gücünü bilerek, medyada kullanılacak görsellerin seçimini uygular.          X
12 Medya alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak haberleri hazırlar. Bu haberleri düzenler ve yayına aktarır.         X
13 Yaratıcı ve özgün içerik hazırlar ve farklı mecralarda kullanır.         X
14 Kitle iletişim kuramlarını tanımlar. Bu kuramlar ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
15 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar.          
16 İngilizceyi kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.          
17 Türk Dili ve Edebiyatı’nın temel dil bilgisi kurallarını tanımlar. Yayınlanacak haberi, Türkçenin temel kurallarına uygun şekilde düzenler.          
18 İletişim Biliminin prensiplerini ve kuramlarını tanımlar.          
19 Yeni iletişim araçlarıyla dijital ortama uygun içerik hazırlar.          
20 Gazetecilik mesleğini, tarihsel, hukuki, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyolojik ve ahlaki boyutlarıyla tanımlar.          
21 Gazetecilik alanında ulusal ve uluslararası yayınları analiz eder.          
22 Medya endüstrilerindeki iç ve dış paydaşları tanımlar          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Derse Hazırlık Süresi 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 4 10 40
Final Projesi 1 20 20
Toplam İş Yükü     182
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,28
Dersin AKTS Kredisi     7