• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 354
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı gazete ve dergi için haber üretimini ve yayım hazırlıklarını öğretmek
Dersin İçeriği: 

Gazete ve Dergi içerikleri hazırlar ve haber üretim sürecini uygulayarak yazılı basın disiplinini edinir. Gazete ve dergi için içerik hazırlama, farklı dergi türleri için çeşitli haber türleri uygulama, haber üretim sürecini uygulayarak, dergi sayfasında tasarım yapma, haber üretim sürecini uygulama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 12: Grup Çalışması 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Dergi ve gazete için içerik geliştirme pratiği yapar. 2, 7, 9 1, 12 C
2. Farklı yayınlara uygun haber metinleri hazırlar. 2, 7, 9 1, 12, 15 C
3. Fotoğraf ve haber ilişkisini kurar, dergi ve gazete için farklı sayfa tasarımları örnekler 2, 7 1, 2, 12 C
4. Haber üretim sürecinin aşamalarını uygulayarak yayıncılık disiplininin öneminin altını çizer 1, 10 1, 2, 12, 15 C
5. Kısıtlı zamanda haber üretimini deneyimler. 2, 7, 9 12, 15 C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Dergi ve gazete içeriklerinin farklılıkları  
3 Gazete toplantısı ve haber önerisi/ haftalık uygulama metinleri  
4 Röportaj ve haber araştırma teknikleri uygulaması/ haftalık uygulama metinleri  
5 Gazete için farklı metin çalışmaları ve görsel seçimi/ haftalık uygulama metinleri  
6 Gazete içeriği ve plan hazırlama / haftalık uygulama metinleri  
7 Haber malzemelerinin gazetede uygulanması  
8 Ara Sınav  
9 Dergi toplantısı ve haber önerisi/ haftalık uygulama metinleri  
10 Dosya haber hazırlama/ haftalık uygulama metinleri  
11 Dergi içerik hazırlama/ haftalık uygulama metinleri  
12 Dergi planı hazırlama/ haftalık uygulama metinleri  
13 Dergi için farklı metin çalışmaları ve görsel seçimi/ haftalık uygulama metinleri  
14 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  
15 Haber malzemelerinin dergide uygulanması  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yeditepe Haber Ajansı Yayınları
Diğer Kaynaklar *Biçem Alıştırmaları- Raymond Queneau

*Yazmak Eylemi- Ferit Edgü

*John Berger- Görme Biçimleri

*Söyleşi mi Röportaj mı?- Atilla Girgin

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Öğrenciler her hafta belirlenen bir konuda haber alıştırması yapacaklar.
Sınavlar Her öğrenci hem ara sınav hem de final için bir tane bireysel bir tane de grup haberi olmak üzere 2 proje teslim edecektir.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Haber Projesi) 2 60
Ödev 4 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.       X    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav (Proje) 2 1 2
Final (Proje) 2 1 2
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,16
Dersin AKTS Kredisi     4

 

 

3