• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 271
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin Photoshop CS 2019 programı ile tasarım yapması, piksel tabanlı programı aktif olarak, temel tasarım ilkeleri doğrultusunda kullanabilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Fotoğraflar üzerinde düzeltme, kesme, boyutlandırma, kırpma, montaj, renklendirme işlemleri. Afiş, hareketli (GIF) çalışmalar, ara yüzler oluşturmak, Web sitesi tasarım ve bannerlar, buttonlar, hareketli (GIF) reklamlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 14: Laboratuar, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Grafik tasarım tarihsel süreci tartışılır. 2, 7, 9 1, 14, 15 A, C
2) Grafik tasarımda kullanılan teknik ve teorik bilgileri tanımlar. 2, 7, 9 1, 14, 15 A, C
3) Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programlar öğrenilir. 2, 7, 9 1, 14, 15 A, C
4) Tasarım için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışılır. 2, 7, 9 1, 14, 15 A, C
5) Tasarım programları alanlarına göre kullanılır. 2, 7, 9 1, 14, 15 A, C

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Photoshop 2019 programına giriş ve genel yapısının incelenmesi Photoshop’ta temel komutlar ve işlemler, araçların kullanılması, araç seçenekleri çubuğunun kullanılması
2 Fotoğraf ve Resimlerin işlenmesi Katmanlarla İlgili Temeller: Resimlerin katmanlarla düzenlenmesi, Katmanların oluşturulması ve görüntülenmesi.
3 Maskeleme ve Kanallar Bir quick mask oluşturmak, Maskelenmiş Alanların

Silinerek Seçim Alanın Büyütülmesi, Bir seçimin Maske olarak kaydedilmesi, Maskenin Düzenlenmesi, Kısa yol Tuşlarıyla Seçimin Yüklenmesi, Maskenin Seçim Olarak Yüklenmesi ve Bu Seçimdeki Ton Dengesinin Ayarlanması, Resmin Dekupe Edilmesi (Extract), Nesnenin Arka Plandan Ayrılması, Resmin Karmaşık Bir Bölümünün Dekupe Edilmesi, Maskelenmiş Seçime Bir Filtre

Efektinin Uygulanması, Degrade Maskesi Oluşturmak

4 Rötuşlamak Kullanım amacı, Çözünürlük ve resim büyüklüğü,

Çözünürlük, Resmin kesilip çıkarılması, Ton aralığının ayarlanması, Renk dengesizliğinin

giderilmesi, Resimdeki bir rengin değiştirilmesi, Sponge Aracıyla Doygunluğun Ayarlanması, Dodge Aracıyla Aydınlık Ayarı Yapmak, Resmin Bir Bölümünün Değiştirilmesi, Unsharp Mask Filtresinin Kullanılması, Resmin Dört Renk Baskıya Uygun Şeklinde Kaydedilmesi, Resmin Dört Renk Baskıya Uygun Şeklinde Kaydedilmesi

5 Temel Pen Aracı Teknikleri Düz Yolar Çizmek, Yolların Taşınması ve Düzenlenmesi, Yolları Boyamak, Eğri Yollar

Çizmek, Ayrı Yollar Oluşturmak, Bağlantı Noktası Eklemek ve Çıkarmak, Noktaların Dönüştürülmesi, Seçimlerin Yollara Dönüştürülmesi, Yolların Seçime Dönüştürülmesi

6 Vektör Tabanlı Şekiller ve Kesme Yolları Logonun Oluşturulması, Şekil Katmanından Şekiller Çıkarmak, Doldurulmuş Yollardan Şekiller

Oluşturmak, Özel Oluşturmak ve Bu Şekillerle Çalışmak, Yazılarla Çalışmak, Metne Bir Katman Stili Uygulamak, Yolların Seçimini İptal Etmek, Katmanların Yazıyla ve Bir Şekille Birleştirilmesi, Yazıdan Bir Çalışma Yolu Oluşturmak, Yeni Bir Hareketi Kaydetmek İçin hazırlanmak, Yeni Bir Hareketi Kaydedilmesi, Izgara Kullanmak

7 Web’de Kullanılacak Fotoğrafların özellikleri Renk modu RGB olmalı, Çözünürlük maximum 72 dpi olmalı, Fotoğrafın boyutlarını büyütmek veya

küçültmek, Resimlerin uzantıları .jpeg, .gif, .png olmalı. Web’de kullanılacak Resimlerin farklı kayıt edilmesi

8 Ara Sınav  
9 Photoshop’ta kıyafet ya da herhangi bir yerin rengini değiştirmek Fotoğrafın renk tonlarına göre seçici araçlardan uygun olanı kullanmak, İstenilen kısma birden fazla yöntemle istenilen rengin uygulanması yapılır
10 Logo reprodüksiyon çalışmaları Baskı yoluyla çoğaltılması istenilen orijinallerden kalıp hazırlanmaya uygun nitelikteki çalışmaların meydana getirilmesi
11 Hareketli resim (GIF) yapmak Bir yazıyı hareketli hale getirmek, farklı boyutlar ya da farklı renklere. Birden fazla fotoğraf arasında sonsuza kadar devam edebilecek hareket ve geçiş verme
12 Afiş Afişte kullanacağınız kelimeler, görseller, renkler, her biri, ayrı şekilde önemle çalışılır
13 RGB – CMYK farkı, baskı aşaması, renk ayırımı Yüksek pixelli fotoğrafları baskı aşamasına hazırlama. Renk ayırımında kullanılan toolların detaylı tanıtımı
14 Fotoğraftaki hataları düzeltme ve birden fazla fotoğrafı birleştirme Seçici toollar kullanılarak seçilen alanı istediğimiz formata sokma. Bir fotoğrafta kestiğimiz bir alanı başka bir fotoğrafın üzerine getirim en fark

edilmeyecek şekilde yerleştirmek

15 Final ödevleri hakkında konuşma  
16 FİNAL SINAVI  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu * AdobeInDesingCS6

* AdobeInDesing CS4(Dijital Fotoğrafçılar İçin ) ScottKelby

Diğer Kaynaklar * AdobePhotoshop CS6 Yetkili Eğitim Kılavuz Komisyon

 *Medyasoft Yayınları / Bilgisayar Kitapları Dizisi

* Adobe Photoshop Cc Classroom 2019

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler * İnternet ön sayfa çalışması * Banner çalışması * Afiş tasarımı * Broşür çalışması
Sınavlar 4 fotoğraftan 2 tanesi seçilerek veriler yazının Tepe, Manşet şeklinde kolajlanarak tasarlanması ara sınavdır. Final sınavı olarak 300 * 470 pixels bir alana verilen fotoğraf ve yazı ile hareketli bir resim tasarlayıp GIF olarak kaydetmek.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.   X        
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.            
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.            
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.            
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.            
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.            

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 1 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.92
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

2