• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
JRN 316
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere televizyon haber yayıncılığı ve dijital gazetecilik alanında video üretebilmek için gerekli temel teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, televizyon haber yayıncılığı ve dijital gazetecilikte video yapım süreçlerinin teknik ve teorik yönlerini birleştiren uygulamaya dayalı içeriklere sahiptir. Dersin içeriği, televizyon haber yayıncılığı ve dijital gazetecilikte kamera, ses ve ışık ekipmanlarının kullanımı; çekim ölçekleri, kamera açıları ve kamera hareketleri; röportaj ve A/B-Roll çekimleri gibi video prodüksiyon teknikleri konularından oluşmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim, 12: Grup Çalışması, 13: Saha / Arazi Çalışması, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, E: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Video prodüksiyonu ile ilgili kavram ve terminolojiye sahip olur. 2, 4, 5, 7, 9 1, 2, 9 A, C, E, F
2) Görsel-işitsel materyallerle birlikte hikâye anlatma becerisini geliştirir. 2, 4, 5, 7, 9 1,2, 9, 13, 15 A, C, E, F
3)  Kamera, ses ve ışık gibi video prodüksiyon ekipmanlarını kullanma becerisini geliştirir. 2, 4, 5, 7, 9 1, 2, 12, 13, 15 A, C, E, F
4) TV haber yayıncılığı ve dijital gazetecilik için video prodüksiyonu konusunda pratik deneyim kazanır. 2, 4, 5, 7, 9 1, 2, 9, 12, 13, 15 A, C, E, F

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1
 • Giriş: Dersin kapsamı, gereklilikleri ve akışı
 • Analog yayıncılıktan dijital yayıncılığa geçiş ve gazetecilik pratiklerinin dönüşümü: Teknikler ve olanaklar
 
2
 • Film ve video prodüksiyon aşamaları: Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon
 • Prodüksiyon ekipmanlarına bakış: Kameralar, lensler, tripod, ışık ve ses
 
3
 • Kameranın çalışma prensipleri, teknik özellikleri ve kamera çeşitleri
 
4
 • Çekim tekniklerine giriş: Ölçekler, açılar ve kamera hareketleri
 • Kompozisyon kuralları
 
5
 • Çekim tekniklerine giriş: Ölçekler, açılar ve kamera hareketleri
 • Kompozisyon kuralları
 
6
 • Video prodüksiyonda ses: Mikrofon türleri ve kayıt için ses ayarların yapılandırılması
 
7
 • Video prodüksiyonda aydınlatma: Işık türleri, ışık kurulumu, doğal ve yapak ışık kaynakları
 
8      Ara sınav  
9
 • Televizyon haberlerinde hikâye türleri/formatları
 
10
 • Haber çekim teknikleri
 • Haberde görüntü dilinin oluşturulması
 
11
 • Haber çekim teknikleri
 • Haberde görüntü dili oluşturulması
 
12
 • Röportaj çekim teknikleri ve uygulamaları
 
13
 • İç mekânda çekim teknikleri ve uygulamaları
 
14
 • Dış mekânda çekim teknikleri ve uygulamaları
 
15
 • Dış mekânda çekim teknikleri ve uygulamaları
 
16      Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
 • Barnas F. (2021). Broadcast news writing reporting and producing. Routledge.
 • Shook, F., Larson, J. & Detarsio, J. (2017). Television Field Production and Reporting-a Guide to Visual Storytelling. Taylor & Francis Limited.
 • Sidlow F. & Stephens K. (2022). Broadcast news in the digital age: A guide to reporting producing and anchoring online and on tv. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003137016
Diğer Kaynaklar
 • Bender, J. R., Davenport, L., Drager, M. W., & Fedler, F. (2018). Writing and Reporting for the Media. New York: Oxford University Press.
 • Hilliard R. L. (2015). Writing for television radio and new media (11th ed.). Cengage/Wadsworth.
 • Keller T. (2019). Television news: A handbook for reporting writing shooting editing and producing. Routledge.
 • Keller T. (2019). Television news: The heart and how-to of video storytelling (4th ed.). Routledge.
 • Luckie M. S. (2012). The digital journalist's handbook. CreateSpace.
 • Papper R. A. (2021). Broadcast news and writing stylebook (Seventh). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367823030
 • Stewart P. & Alexander R. (2022). Broadcast journalism: techniques of radio and television news (8th ed.). Routledge Taylor et Francis Group.
 • Thompson R. & Malone C. (2004). The broadcast journalism handbook: A television news survival guide. Rowman & Littlefield.
 • Tuggle C. A. Carr F. & Huffman S. (2014). Broadcast news handbook: Writing reporting & producing in a converging media world (Fifth). McGraw-Hill.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf İçi Paylaşım; Google Classroom
Ödevler Sınıf İçi Paylaşım; Google Classroom
Sınavlar Sınıf İçi Paylaşım; Google Classroom

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 2 20
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI    60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.          
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.       X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.          
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.         X
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X  
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.          
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.         X
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.          
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.         X
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ödev / Proje 2 2 4
Ara Sınav (Ara sınav, performans görevi ve projeden oluşmaktadır.) 1 4 4
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     134
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,3
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri