• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencinin haber konusundaki farkındalığını arttırıp doğru haber kanallarının önemini kavraması ve habere eleştirel yaklaşabilme yeteneğini geliştirmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Derste öğrenciler haber medyası kavramları ve yaklaşımlarını basılı, dijital, görsel vb. çeşitli mecralardaki haber temelli içeriklerin bileşenlerini çözümleme yorumlama becerisi kazanırlar. Böylece öğrenci haber medyası içeriklerini analiz etme, değerlendirme ve oluşturma becerisini kazanırlar, haberin etkinliğinin önemini kavrarlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Doğru haber ile yalan haberi tanımlar ve haber okuryazarlığının önemini belirtir.
2) Güvenilir bilgi kaynaklarını açıklar ve toplum için önemini ifade eder.
3) Haber hazırlayıcının rolünün önemini gösterir
4) Farklı haber içeriklerini mecralara göre analiz eder
5) Bilgi ve veriyi düzenler ve değerlendirir.

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık 
1 Giriş: Haber okuryazarlığının tanımı ve  önemi  
2 Haber dilinde demokrasi  
3 Haber kaynakları ve güvenilirlik  
4 Haberde gerçek ve doğrulama  
5 Sahte haber ve gerçek haber  
6 Haberde dijital manipülasyon- misinformation- dezenformasyon  
7 Haberin retoriği  
8 Ara sınav  
9 Haberde çerçeveleme kuramı ve uygulama  
10 Eleştirel düşünce ve eleştirel söylem analizi  
11 Haber medyasında içerik analizi ve uygulamaları  
12 Haber medyasında söylem analizi ve uygulamaları  
13 Haberin göstergebilimsel çözümlemesi  
14 Geleneksel haber mecralarında içerik karşılaştırması  
15 Dijital haber mecralarında içerik karşılaştırması  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Media research techniques, Arthur Asa Berger.
  2. Rhetoric in detail: discourse analyses of rhetorical talk and text, Barbara Johnstone, Cristopher Eisenhart
  3. An introduction to discourse analysis: theory and method,  James Paul Gee
  4. The elements of journalism: what newspeople should know and the public should expect / Bill Kovach
  5. We the media: grassroots journalism by the people, for the people, Dan. Gillmor
Diğer Kaynaklar 1-Framing the margins: the social logic of postmodern culture, Phillip Brian; Harper, Phillip Brian Harper.

2-Language ideologies and media discourse: texts, practices, politics,  Sally Johnson and Tommaso M. Milani.

3-How much democracy does journalism need?, Beate Josephi (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1464884912464172?journalCod...)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar https://yulearn.yeditepe.edu.tr/
Ödevler Paylaşılacak
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Katılım 1 10
Ödev 2 20
Final 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.            
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X  
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar.         X  
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.       X    
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder.       X    
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır.   X        
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.            
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir.            
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.            
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar.     X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev/Sunum 2 10 10
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2