• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
JRN 330
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilerin dili kullanma ve kontrol etme yeterliliğini kazanmalarını, bu alanda kendilerini geliştirmelerini ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste, konuşmanın temel prensipleri ve ses kontrolü, metin okuma ve haber sunumunda vurgu, tonlama, vücut dilinin kullanımı, haber sunumu gibi konular uygulamalı işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay İncelemesi, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Presentation, C: Ödev, E: Proje, F: Performans Görevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Anadilin önemini kavrar ve kullanım özelliklerini tanımlar. 1, 2 1, 2, 12 A, C
2) Etkili iletişim için gerekli yetenekleri sınıflandırır 1, 5, 1, 12 A, B, F
3) Görsel mecralara ait teknik kavramları kullanır. 1, 2, 5, 7 1, 2, 3, A, B, C
4) Görsel mecralar için haber hazırlama ve sunma tecrübesini oluşturur 2, 7, 9 12, 15 B, C, F
5) Mesleki dilin özelliklerini analiz eder ve günlük dille farklılıkları ölçer. 2, 7 2, 12, 15 A, C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması  
2 Türkiye Türkçesinin kuralları  
3 Ses ve nefes: Diyaframın kullanımı ve denetimi  
4 Fonetik ve artikülasyon  
5 Vurgu ve tonlama: Kelime ve cümle  
6 Seslendirmede temel kurallar  
7 Ara sınav  
8 Spikerliğin kuralları ve özellikleri  
9 Haber ve redaksiyon kuralları  
10 Gündem  
11 Program anons çeşitleri ve uygulamaları  
12 Röportaj teknikleri ve uygulamaları  
13 Canlı yayın uygulamaları  
14 Beden dili kullanımı ve denetimi  
15 Haber sunum uygulamaları  
16 Haber sunum uygulamaları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları haftalık olarak paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar ·Taşer, Suat (2015). Konuşma Eğitimi, İstanbul: Pegasus Yayınları.
  • Gürzap, Can (2015), Söz Söyleme ve Diksiyon, İstanbul: Remzi Kitabevi
  • Evren, Kerim (2005), Güncel Örneklerle Medyada Dil Yanlışları, İstanbul: Alfa Yayınları.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Google Classroom
Ödevler Google Classroom
Sınavlar Google Classroom

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Sözlü/Sunum 2 50
Toplam 3 100
Finalin Başarıya Oranı 1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişimin temel kavramlarını, prensiplerini ve teorik yaklaşımlarını tanımlar.     X    
2 Gazetecilik mesleğini tanımlar; alanıyla ilgili araştırma ve bilgiyi kullanma, işleme ve yayma becerisini gösterir.         X
3 Disiplinler arası konularda bilgi sahibi olur ve edinilen prensipler ışığında kitle iletişim araçlarının toplumsal etkilerini ve işlevlerini yorumlar. X        
4 Medyadaki yeni kavram ve yaklaşımları ele alır. Bu kavramları gazetecilik mesleğiyle yerel, ulusal ve uluslararası boyutta ilişkilendirerek yorumlar.   X      
5 Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel, tarihsel ve ekonomik gelişmelerle gazetecilik alanı arasında ilişki kurar ve çağdaş toplumlarda gazeteciliğin gücünü ve önemini analiz eder. X        
6 Medyanın tarihsel gelişim sürecini yorumlar, basının tarihi olay ve olgular üzerindeki etkilerini açıklama becerisi kazanır. X        
7 Gazetecilik alanında edindiği teknik ve teorik disiplini kullanarak metinleri ve görselleri farklı medya ortamlarına uygular.       X  
8 Medya kuruluşlarının örgütsel, hukuki, finansal yapısını bilir ve medyayı hukuk ve etik kodları çerçevesinde değerlendirir. X        
9 Yeni iletişim teknolojilerini gazetecilik pratiğiyle ilişkilendirir ve dijital ortama uygun yazılı ve görsel içerik hazırlar.       X  
10 Gazetecilik alanında araştırma ve veri oluşturma yöntemlerini ele alır; bu disiplindeki bilgiyi bilimsel makaleler hazırlar. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 12 6 72
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sunum 2 2 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri